ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Thứ Hai, 19/08/2019

Hỗ trợ tạo lập, quản lý và phát triển tài sản trí tuệ tại một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ


    Ngày 16/8, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ đã thành lập Hội đồng nghiệm thu đánh giá kết quả thực hiện dự án cấp tỉnh “Hỗ trợ tạo lập, quản lý và phát triển tài sản trí tuệ tại một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ”. Dự án do Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Phú Thọ chủ trì thực hiện.

     Được triển khai từ năm 2017, mục tiêu dự án đặt ra là nâng cao nhận thức, năng lực về sở hữu trí tuệ cho các tổ chức cá nhân về quản lý, bảo vệ và phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, từ đó nâng cao giá trị thương hiệu, năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh cho sản phẩm.

     Sau hơn hai năm triển khai, dự án đã tiến hành điều tra khảo sát đánh giá thực trạng 50 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, lựa chọn 05 doanh nghiệp để hỗ trợ tạo lập, xác lập quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu hàng hoá, bao gồm: Doanh nghiệp tư nhân Hợp thành (Xuân Lộc – Thanh Thuỷ), Công ty TNHH Tân Hoàng Gia Yên Lập (Thị trấn Yên Lập – Yên Lập), Công ty CP TM&DV Hiền Thắng (Gia Cẩm – Việt Trì), Công ty TNHH Đức Trung Hạ Hoà (Chính Công – Hạ Hoà), Công ty TNHH 1TV Ngọc Thanh (Tiên Phú - Phù Ninh). Dự án đã xây dựng và phổ biến nội dung quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu hàng hoá tại các doanh nghiệp. Trong thời gian triển khai dự án, cơ quan chủ trì đã tổ chức các hội nghị tập huấn nhằm nâng cao nhận thức, năng lực tạo lập, quản lý và phát triển tài sản trí tuệ trong doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Tuyên truyền, phổ biến kết quả thực hiện dự án thông qua các phương tiện truyền thông như Đài Truyền hình Phú Thọ, hỗ trợ xây dựng website điện tử giới thiệu sản phẩm cho các doanh nghiệp, tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm tại các hội chợ trên địa bàn tỉnh..

     Trên cơ sở kết quả đã đạt được đối với 05 doanh nghiệp được dự án hỗ trợ, các doanh nghiệp, tổ chức khác trên địa bàn tỉnh có thể tham khảo, vận dụng quy trình trong việc bảo hộ tài sản trí tuệ cho sản phẩm của doanh nghiệp mình, qua đó từng bước nâng cao giá trị thương hiệu, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh cho sản phẩm.

Nguyễn Vượng


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT ()