ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Thứ Năm, 16/11/2023

Diễn đàn khởi nghiệp học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số tỉnh Phú Thọ năm 2023


Ngày 15/11/2023, tại huyện Thanh Sơn, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức Diễn đàn khởi nghiệp học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số tỉnh Phú Thọ năm 2023 với sự tham gia của gần 200 học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện.

LĐ 3.jpg

Cán bộ của Sở Khoa học và Công nghệ tư vấn, định hướng, chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm khởi nghiệp tại diễn đàn

Tại diễn đàn, các em học sinh, sinh viên được truyền tải kiến thức về kỹ năng khởi nghiệp; ý nghĩa, tầm quan trọng của việc khởi nghiệp đối với học sinh, sinh viên; cơ hội, những vấn đề khó khăn và các yếu tố quan trọng để khởi nghiệp thành công; hành trang về kiến thức, kỹ năng hướng nghiệp, kết nối việc làm của học sinh, sinh viên cần chuẩn bị cho khởi nghiệp. Cùng với đó, các em được nghe tấm gương khởi nghiệp thành công chia sẻ kiến thức thực tế về hành trình lập nghiệp của bản thân.

LĐ 1.jpg

Đồng chí Hoàng Xuân Đoài - Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phát biểu tại diễn đàn

Diễn đàn khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số được tổ chức với mục đích thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp; trang bị các kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên, chủ động tự tạo việc làm sau khi tốt nghiệp. Cùng với đó, giúp nâng cao năng lực của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp về công tác đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện, hỗ trợ người học khởi nghiệp và tự tạo việc làm.

Theo đồng chí Hoàng Xuân Đoài - Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội: Phú Thọ được đánh giá là địa phương có tỷ lệ lao động qua đào tạo tương đối cao so với trung bình của cả nước, nhưng phần lớn số lượng lao động được đào tạo lại có trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng. Số học sinh sinh viên tốt nghiệp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong tỉnh có khả năng chủ động tìm việc làm, tự tạo việc làm, khởi nghiệp chiếm tỷ lệ chưa cao; chưa tương xứng với những cơ hội tạo việc làm, khởi nghiệp trong thời kỳ phát triển mới của nền kinh tế - xã hội của đất nước.

Theo phutho.gov.vn


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT ()