ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Thứ Hai, 13/07/2020

Đề tài: NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG MÔ HÌNH HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO CHO SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẢNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ


Thời gian thực hiện: 24 tháng. Từ tháng 5/2018 đến 5/2020

Tổng kinh phí (triệu đồng): 528,350

Trong đó, từ ngân sách Nhà nước (triệu đồng): 499,000

Kết quả:

Tổ chức thành công 05 hội thảo; 02 hội nghị tư vấn và 02 hội nghị kết nối doanh
nghiệp, 01 khóa đào tạo cho 36 cán bộ tham gia mô hình hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới
sáng tạo cho sinh viên các trường Đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; 01 lớp
tập huấn về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, trong đó tập huấn được 100 lượt sinh các
trường Đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Hỗ trợ thành công 2 dự án khởi
nghiệp đổi mới sáng tạo cho sinh viên Trường Đại học Hùng Vương.
129
Tạo phong trào, khơi dậy tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cũng như tiềm
năng, sức sáng tạo củasinh viên các trường Đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ,
hiện thực hóa các ý tưởng khởi nghiệp của sinh viên, góp phần xây dựng văn hóa khởi
nghiệp của Quốc gia.
Nâng cao kiến thức về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho sinh viên các trường
Đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ và năng lực khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
cho giảng viên trường Đại học Hùng Vương.
Tăng sự hợp tác, chia sẻ giữa các doanh nghiệp với nhà trường và giữa các trường
Đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ với nhautrong hoạt động hỗ trợ sinh viên
khởi nghiệp.

 


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT ()