ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Thứ Hai, 1/06/2020

Đại hội Đảng bộ sở Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp


    Trong 2 ngày 29,30/5, Đại hội Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2020-2025 được tổ chức thành công tốt đẹp. Tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Lưu Ngọc Trâm - Phó bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh, đồng chí Vũ Thị Mai Khanh - UVBTV, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Khối, đồng chí Vi Thị Thu Hằng - ĐUV, Phó trưởng ban Tuyên giáo Đảng uỷ khối.

Toàn cảnh Đại hội

    Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Sở đã phát huy tốt vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên trong đơn vị thực hiện các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn. Đảng uỷ Sở đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, học tập chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn cơ quan, đơn vị.

    Hoạt động khoa học công nghệ được triển khai đồng bộ, bám sát vào thực hiện các mục tiêu, chương trình kinh tế - xã hội của tỉnh; đẩy mạnh ứng dụng chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất, đời sống. Công nghệ thông tin được áp dụng rộng rãi trong tất cả các ngành, lĩnh vực. Một số tiến bộ kỹ thuật mới, công nghệ cao được áp dụng có hiệu quả trên một số lĩnh vực. Triển khai có hiệu quả các Chương trình khoa học và công nghệ cấp tỉnh. Công tác quản lý các nhiệm vụ khoa học công nghệ được đổi mới, chất lượng, hiệu quả được nâng lên; xây dựng và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ theo hướng huy động sự tham gia của các nhà khoa học, doanh nghiệp, tổ chức xã hội, đặc biệt đã thu hút được nhiều doanh nghiệp, đơn vị tham gia đặt hàng và thực hiện các nhiệm vụ cấp Quốc gia và cấp tỉnh. Công tác quản lý công nghệ, thẩm định, cho ý kiến về công nghệ các dự án đầu tư được tăng cường; hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, áp dụng các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng quốc gia, quốc tế được quan tâm và đạt kết quả tốt, đã quan tâm hỗ trợ xác lập, quản lý và phát triển tài sản trí tuệ đối với các sản phẩm hàng hoá có lợi thế của tỉnh (Trong nhiệm kỳ đã hỗ trợ đổi mới công nghệ cho 54 doanh nghiệp vừa và nhỏ sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh đầu tư đổi mới công nghệ; Số doanh nghiệp sản xuất áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến của Quốc tế và khu vực đạt 30%, tốc độ đổi mới công nghệ đạt 15%, số văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ được cấp là 206, tăng 40 % so với giai đoạn 2011 - 2015; Xây dựng được 22 nhãn hiệu tập thể đối với các sản phẩm đặc thù của địa phương).

    Tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Sở và toàn thể các đảng viên trong Đảng bộ luôn đoàn kết, thống nhất cao, Đảng ủy đã lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn được giao góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu để phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Phú Thọ trong nhiệm kỳ qua.

Đồng chí Lưu Ngọc Trâm, Phó bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Phú Thọ phát biểu chỉ đạo

Đại hội

    Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh - đồng chí Lưu Ngọc Trâm nhất trí với những đánh giá kết quả mà Đảng bộ Sở đã đưa ra trong Đại hội, đồng thời ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ sở đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí nhấn mạnh trong thời gian tới, Đảng bộ Sở KH&CN cần tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, thực hiện quy chế dân chủ tại đơn vị; làm tốt công tác giáo dục tư tưởng và bảo vệ chính trị nội bộ để tạo sự đoàn kết, nhất trí trong Đảng bộ; đổi mới các hình thức triển khai, quán triệt thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và địa phương. Tăng cường kiểm tra giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng, chỉ thị của Bộ Chính trị đối với tổ chức Đảng và đảng viên thuộc phạm vi lãnh đạo của mình. Quan tâm lãnh đạo công tác đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, đẩy mạnh phong trào thi đua, đổi mới tác phong, lề lối làm việc theo tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh.

    Về việc bầu cử trong Đại hội, Đồng chí Lưu Ngọc Trâm cũng đề nghị các đồng chí đại biểu tập trung trí tuệ, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc thảo luận về đề án bầu cử, danh sách nhân sự do cấp ủy đề cử; tiến hành ứng cử, đề cử và bầu cử theo đúng Quy chế bầu cử trong Đảng; nghiên cứu nghiêm túc danh sách nhân sự do cấp ủy đương nhiệm đề cử để có được sự lựa chọn đúng đắn khi thực hiện quyền và nghĩa vụ của đảng viên trong Đại hội.

 

Ra mắt Ban chấp hành Đảng bộ Sở KH&CN nhiệm kỳ 2020 - 2025

     Đại hội đã bầu 7 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ sở Khoa học và Công nghệ, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XIX.

Ngọc Lan


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT ()