ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Thứ Bảy, 15/12/2018

Cán bộ lãnh đạo được bồi dưỡng “Nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công"


bnaquang-canh-hoi-nghi-1544519503

 Sáng 11-12, tại Hà Nội, Văn phòng 165 - Ban Tổ chức Trung ương đã tổ chức chương trình tổng kết khóa bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo các cấp về "Nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công". 

Năm 2018, được sự tài trợ của Quỹ Temasek, Văn phòng 165- Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Trường đào tạo công chức Singapore tổ chức lớp bồi dưỡng nâng cao nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công cho 99 học viên là cán bộ, lãnh đạo huyện, các sở ở địa phương và cấp vụ ở cơ quan Trung ương. Tỉnh Phú Thọ có 1 cán bộ tham gia.

Tham gia khóa bồi dưỡng, các học viên được cung cấp các kiến thức, kỹ năng, giải pháp thực hiện có hiệu quả dịch vụ hành chính công, trong đó tập trung vào việc xây dựng mạng lưới công nghệ thông tin, chính phủ điện tử trong cung cấp dịch vụ công cho người dân. Tham gia khóa học này, các học viên được nghiên cứu thực tiễn tại Singapore và chia thành 8 nhóm xây dựng các dự án cải cách dịch vụ công.

Tại buổi tổng kết, 6 nhóm học viên được học tập, nghiên cứu thực tiễn tại Singapore đã trình bày các dự án về cải cách dịch vụ công trong đó tập trung vào việc xây dựng mạng lưới công nghệ thông tin, chính phủ điện tử trong cung cấp dịch vụ công cho người dân như: xây dựng cơ sở dữ liệu về đất đai; cải thiện chất lượng, thời gian và chi phí khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế; gia hạn thời gian sử dụng đất nông nghiệp để vay vốn ngân hàng; cải cách thủ tục hành chính cấp hộ chiếu công vụ… 

Kết thúc khóa bồi dưỡng, các học viên sẽ áp dụng những kiến thức được học, kinh nghiệm thực tế vào giải quyết các vấn đề ở địa phương.

Theo baophutho.vn


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT ()