ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Thứ Hai, 27/05/2019

Bộ Khoa học và Công nghệ nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ


Hướng tới kỷ niệm 71 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2019) và 50 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Người, tại Hà Nội, sáng ngày 19/5/2019, Thủ tướng Chính phủ phát động phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”.

Phát biểu tại Lễ phát động, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Trung ương nêu rõ, năm 2019 là năm quan trọng, cần có sự bứt phá để thực hiện thành công kế hoạch 5 năm 2016 - 2020 và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, tạo tiền đề vững chắc để nước ta phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.

Nội dung phát động được Thủ tướng nhấn mạnh: Văn hóa công sở gắn với trách nhiệm công vụ, trong đó trách nhiệm công vụ là trung tâm, văn hóa là cái gốc. Văn hóa công vụ là phải đặt giá trị tập thể lên trên lợi ích cá nhân, lấy lợi ích người dân, doanh nghiệp làm mục tiêu. Đối với cán bộ, công chức, viên chức, Thủ tướng yêu cầu thi đua thực hiện tốt chuẩn mực đạo đức lối sống, đạo đức công vụ, cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư, trung thực, giản dị, thẳng thắn, chân thành.
 

Tại Lễ phát động, Thủ tướng Chính phủ và các đồng chí Lãnh đạo Đảng, nhà nước đã trao Cờ thi đua của Chính phủ và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể thuộc Cụm thi đua tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Khối thi đua bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, đã có thành tích trong công tác năm 2018, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
 

Bộ Khoa học và Công nghệ được nhận Bằng Khen của Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Lãnh đạo Bộ, Thứ trưởng Trần Văn Tùng, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Bộ đón nhận Bằng khen của Thủ tướng tại Lễ phát động./.

Theo most.gov.vn


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT ()