ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Thứ Hai, 3/02/2020

“Đảng Cộng sản Việt Nam - Trí tuệ, bản lĩnh, đổi mới vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội”


Đó là chủ đề của Hội thảo khoa học hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức ngày 16/1 tại Hà Nội. Hội thảo được kết nối trực tuyến với 68 điểm cầu trong cả nước.

 

image001_59.jpg

Đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu khai mạc Hội thảo (Ảnh: TTXVN)

Dự hội nghị có các đồng chí: Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị.

Tại điểm cầu Phú Thọ, có đại diện lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy, cán bộ Tuyên giáo và Trường Chính trị các huyện, thành, thị.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Trần Quốc Vượng nhấn mạnh: Hội thảo khoa học “Đảng Cộng sản Việt Nam - Trí tuệ, bản lĩnh, đổi mới vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội” là dịp để chúng ta nhìn lại chặng đường đấu tranh oanh liệt của Đảng trong 90 năm qua; ôn lại những khó khăn gian khổ, hi sinh cũng như những thắng lợi vẻ vang mà nhân dân ta giành được dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đây cũng là dịp để đúc kết những kinh nghiệm quý báu và đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong giai đoạn cách mạng hiện nay.

image003_49.jpg

Quang cảnh hội thảo tại điểm cầu Phú Thọ

Tại hội thảo có 8 tham luận được trình bày, ngoài ra Hội thảo còn nhận được  hơn 60 tham luận của các nhà khoa học, đại diện các cơ quan Đảng, Nhà nước và đại diện lãnh đạo một số tỉnh, thành phố gửi tới. Các tham luận tập trung vào những vấn đề như: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là một tất yếu của lịch sử, đáp ứng yêu cầu giành độc lập dân tộc và phát triển đất nước; sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; làm rõ thêm những thành tựu của cách mạng Việt Nam, đặc biệt là những thành tựu trong công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Các tham luận khẳng định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa quyết định đến thành công của cách mạng Việt Nam và đề xuất những định hướng, giải pháp nhằm phát triển đất nước bền vững và xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ cách mạng mới.

Hội thảo là dịp để ôn lại hành trình vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam 90 năm qua, là diễn đàn để trao đổi về những cơ hội, thách thức, những vấn đề đặt ra cần nhận thức thấu đáo và giải quyết kịp thời, nhằm nâng cao vị thế, uy tín, năng lực lãnh đạo của Đảng trong tình hình mới.

Theo phutho.gov.vn


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT ()