Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ
Thứ Ba, 10/12/2019
Từ viết tắt
Xem với cỡ chữ
Đọc bài viết
Tương phản

Xây dựng phần mềm quản lý dữ liệu Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh


Ngày 4/12, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức hội nghị đánh­ giá, nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh “Nghiên cứu, xây dựng phần mềm quản lý dữ liệu Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới (NTM) trên địa bàn tỉnh Phú Thọ”. Đề tài do Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông thực hiện.

DT1.jpg

Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông phát biểu tại hội nghị

Dự hội nghị có lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Thông tin và Truyền thông, các thành viên Hội đồng Khoa học công nghệ đánh giá nghiệm thu cấp tỉnh.

Xây dựng NTM được xác định là quá trình lâu dài, liên tục, vì thế đòi hỏi cán bộ quản lý phải theo dõi, kiểm tra và lập kế hoạch thực hiện các tiêu chí đánh giá cho từng năm để đạt xã NTM. Tuy nhiên, việc quản lý cơ sở dữ liệu nông NTM thời gian qua chủ yếu thực hiện theo hình thức thủ công gây nhiều khó khăn cho các cơ quan quản lý trong việc theo dõi, đánh giá và lập kế hoạch phát triển cho giai đoạn tiếp theo.

Việc xây dựng phần mềm quản lý dữ liệu Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM nhằm tổng hợp, quản lý toàn diện cơ sở dữ liệu của chương trình trên địa bàn tỉnh; số hóa toàn bộ dữ liệu xây dựng NTM của 247/247 xã trong toàn tỉnh, phục vụ công tác quản lý, điều hành của cơ quan nhà nước.

DT2.jpg

Đại diện Trung tâm CNTT và Truyền thông báo cáo kết quả triển khai thực hiện Đề tài

Được triển khai từ tháng 7/2018, sau khi điều tra khảo sát, đánh giá thực trạng và thu thập dữ liệu Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh, nhóm tác giả Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông đã nghiên cứu xây dựng và hoàn thiện phần mềm quản lý dữ liệu Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM tỉnh Phú Thọ; cập nhật, số hóa cơ sở dữ liệu của phần mềm; xây dựng tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng và quy trình quản lý, khai thác phần mềm.

Thông qua phần mềm quản lý dữ liệu Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giúp cơ quan quản lý tổng hợp, đánh giá nhanh tình hình thực hiện NTM trên địa bàn tỉnh; đánh giá nguyên nhân chậm thực hiện một số tiêu chí, chỉ tiêu NTM nhằm tìm biện pháp tháo gỡ khó khăn chung.

Đặc biệt, phần mềm còn có thể liên kết gửi, nhận các thông tin đến toàn bộ hệ thống cơ quan, đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh một cách liên tục, thông suốt; hỗ trợ việc lập kế hoạch thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu NTM thông qua cơ sở dữ liệu trực tuyến, so sánh tiến độ thực hiện, cập nhật tự động kết quả thực hiện kế hoạch, qua đó giúp cơ quan quản lý nhà nước có được thông tin một cách đầy đủ, chính xác và giám sát được thường xuyên hơn.

DT3.jpg

Thành viên Hội đồng Khoa học công nghệ đánh giá, góp ý hoàn thiện Đề tài

Sau khi nghe đơn vị thực hiện trình bày báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện Đề tài, các thành viên Hội đồng đánh giá cao ý nghĩa khoa học, tính thực tiễn của Đề tài. Các thành viên đều khẳng định Đề tài đã đáp ứng kịp thời công tác quản lý, điều hành của cơ quan nhà nước trong thực hiện chương trình xây dựng NTM. Đề tài đã hoàn thành việc khảo sát, từ đó phân tích được những khó khăn, thuận lợi trong quá trình quản lý dữ liệu chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh; xây dựng được phần mềm, bao gồm các thông tin về cấu trúc, cơ sở dữ liệu, chức năng,… phục vụ cho công tác quản lý cơ sở dữ liệu NTM; đồng thời nêu được các thông tin về quá trình thử nghiệm, ứng dụng của sản phẩm, từ đó chứng minh được sự hiệu quả và giá trị của phần mềm.

Tại hội nghị, các thành viên Hội đồng cũng tập trung phân tích tính pháp lý, tính cấp thiết, kết cấu, nội dung của Đề tài; đồng thời tham gia đóng góp một số nội dung liên quan đến việc bổ sung các modul chức năng của phần mềm, việc xây dựng quy trình cập nhật, quy chế khai thác, quản lý, sử dụng phần mềm nhằm hoàn thiện, sớm triển khai, ứng dụng Đề tài vào hoạt động thực tiễn.

Hội đồng nghiệm thu đề tài nhất trí và đánh giá đề tài đạt tiêu chuẩn so với yêu cầu đặt ra, đồng thời đề nghị đơn vị thực hiện bổ sung, hoàn thiện Đề tài để trình cấp có thẩm quyền xét duyệt công nhận trong thời gian tới.

Theo phutho.gov.vn

Lượt xem: 195BÀI VIẾT KHÁC
Cuộc thi trực tuyến “Công nhân, viên chức, lao động tìm hiểu về công tác An toàn, vệ sinh lao động”
Cuộc thi trực tuyến “Công nhân, viên chức, lao động tìm hiểu về công tác An toàn, vệ sinh lao động”

Thực hiện Kế hoạch số 51/KH - TLĐ ngày 08/4/2024 của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam về việc tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Công nhân, viên chức, lao động tìm hiểu về công tác An toàn, vệ sinh lao động”, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam triển khai đến các cấp công đoàn trong toàn hệ thống

Ngày 22/04/2024
Nghiệm thu dự án thuộc Chương trình Phát triển Tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2021 - 2030
Nghiệm thu dự án thuộc Chương trình Phát triển Tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2021 - 2030

Ngày 19/4, tại Sở KH&CN đã tổ chức Hội nghị nghiệm thu dự án thuộc Chương trình Phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ: Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Phong Châu” cho các sản phẩm bánh sắn của huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ. Dự án do Ủy ban nhân dân huyện Phù Ninh chủ trì thực hiện.

Ngày 21/04/2024
Hưởng ứng "Tuần lễ quốc gia nước sạch  và vệ sinh môi trường năm 2024"
Hưởng ứng "Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024"

Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường hằng năm (từ ngày 29/4 đến ngày 6/5) do Thủ tướng Chính phủ phát động từ năm 1998 và được các Ban ngành Trung ương, địa phương và Nhân dân cả nước tích cực hưởng ứng giúp đạt được những kết quả đáng khích lệ về cấp nước và vệ sinh góp phần làm thay đổi chất lượng và điều kiện sống của người dân nông thôn.

Ngày 19/04/2024
Phát động cuộc thi ảnh, video "Việt Nam Hạnh phúc - Happy Viet Nam 2024"
Phát động cuộc thi ảnh, video "Việt Nam Hạnh phúc - Happy Viet Nam 2024"

Năm 2012, Liên hợp quốc đã chọn ngày 20/3 là Ngày Quốc tế Hạnh phúc theo đề xuất của Buhtan – một quốc gia có chỉ số hạnh phúc cao dựa trên các yếu tố về sức khỏe, tinh thần, giáo dục, môi trường và chất lượng sống của người dân, nhằm nhấn mạnh vai trò của hạnh phúc và sự hài lòng trong việc thúc đẩy phát triển bền vững và giảm nghèo đói, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của hạnh phúc và quyền con người trong quá trình hoạch định chính sách của mỗi quốc gia.

Ngày 16/04/2024
Đề án 844: nâng cao năng lực cho các chủ thể của hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo quốc gia
Đề án 844: nâng cao năng lực cho các chủ thể của hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo quốc gia

Ngày 28/3/2024, tại Hà Nội, Ban Điều hành Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” (gọi tắt là Đề án 844), Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tổ chức buổi họp toàn thể nhằm đánh giá kết quả đã đạt được của Đề án năm 2023, thông qua kế hoạch hoạt động năm 2024 và định hướng kế hoạch hoạt động Đề án những năm tiếp theo.

Ngày 11/04/2024
Thủ tướng ban hành công điện yêu cầu tăng cường bảo đảm an toàn thông tin mạng
Thủ tướng ban hành công điện yêu cầu tăng cường bảo đảm an toàn thông tin mạng

Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương rà soát, đánh giá tình hình bảo đảm an toàn thông tin mạng, báo cáo Thủ tướng trước ngày 30/4/2024.

Ngày 08/04/2024
Lịch tiếp công dân Chung tay cải cách thủ tục hành chính Thông tin KHCN Thống kê KHCN Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0