Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ
Thứ Hai, 29/10/2018
Từ viết tắt
Xem với cỡ chữ
Đọc bài viết
Tương phản

Xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật bảo tồn và phát triển cây măng Gầy Trung Sơn tại huyện Yên Lập tỉnh Phú Thọ.


Cơ quan chủ trì
UBND huyện Yên Lập
Chủ nhiệm
Trần Quang Tuấn
Lĩnh vực
Lĩnh vực nông lâm nghiệp
Mục tiêu

 - Mục tiêu chung: Ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật để xây dựng thành công mô hình bảo tồn và phát triển cây măng Gầy Trung Sơn làm cơ sở để nhân rộng trên quy mô khoảng 300 ha trên địa bàn huyện Yên Lập, góp phần bổ sung vào cơ cấu cây trồng lâm nghiệp, cây lâm sản ngoài gỗ có giá trị kinh tế nhằm cải thiện đời sống và tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương.   

Tóm tắt nội dung nghiên cứu chính:
1. Điều tra, khảo sát, điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội, đánh giá thực trạng vả khả năng gây trồng cây măng Gầy Trung Sơn trên địa bàn huyện Yên Lập
2. Bảo tồn rừng măng gầy hiện có
3. Xây dựng vườn ươm và nhân giống cây măng Gầy phục vụ cho xây dựng mô hình và nhân rộng.
4. Xây dựng mô hình trồng măng gầy
5. Hoàn thiện quy trình kỹ thuật bảo tồn, nhân giống, trồng, thu hoạch, sơ chế măng Gầy.
6. Đào tạo, tập huấn kỹ thuật bảo tồn, nhân giống, trồng, chăm sóc, thu hoạch, sơ chế cho cán bộ khuyến nông các xã và các hộ nông dân khu vực dự án

 

7. Thông tin tuyên truyển kết quả dự án; xây dựng quy chế quản lý, sử dụng, duy trì và phát triển mô hình sau khi dự án kết thúc.
 

Phương pháp

Kết quả dự kiến
- Báo cáo kết quả thu thập số liệu khí hậu thủy văn trên địa bàn huyện; Đánh giá khả năng gây trồng và đề xuất diện tích dự kiến sẽ phát triển nhân rộng tại các xã trên địa bàn huyện Yên Lập. - Mô hình bảo tồn cây Măng gầy tại chỗ: Quy mô 07 ha - Vườn ươm giống cây Măng gầy: Quy mô 4000 m2 - Mô hình trồng cây Măng gầy thương phẩm: Quy mô 10 ha - 10 cán bộ khuyến nông và 150 lượt nông dân trên địa bàn huyện Yên Lập được đào tạo, tập huấn kỹ thuật bảo tồn, nhân giống, trồng, chăm sóc, thu hoạch, sơ chế măng Gầy - Quy chế quản lý, sử dụng và duy trì các sản phẩm dự án; dự thảo quy chế, hình thức liên kết với các tổ chức cá nhân trong việc tổ chức, sản xuất và tiêu thụ sản phẩm khi phát triển trên diện rộng - Báo cáo tổng hợp kết quả triển khai thực hiện dự án
Thời gian
4/2015 -10/2018 (42 tháng)
Lượt xem: 136BÀI VIẾT KHÁC
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Ngày 08/01/2024
Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/01/2024
Ứng dụng điện năng lượng mặt trời và công nghệ tự động hóa hỗ trợ, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Phú Thọ
Ứng dụng điện năng lượng mặt trời và công nghệ tự động hóa hỗ trợ, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Phú Thọ

Ứng dụng điện năng lượng mặt trời và công nghệ tự động hóa hỗ trợ, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/01/2024
Xây dựng mô hình phát triển một số dòng sơn ghép triển vọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Xây dựng mô hình phát triển một số dòng sơn ghép triển vọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Xây dựng mô hình phát triển một số dòng sơn ghép triển vọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/01/2024
Nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế và sản xuất thử nghiệm viên nang hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu từ nguồn dược liệu thiên nhiên
Nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế và sản xuất thử nghiệm viên nang hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu từ nguồn dược liệu thiên nhiên

Nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế và sản xuất thử nghiệm viên nang hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu từ nguồn dược liệu thiên nhiên

Ngày 08/01/2024
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Ngày 20/12/2023
Lịch tiếp công dân Chung tay cải cách thủ tục hành chính Thông tin KHCN Điều tra nghiên cứu khoa học 2024 Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0