Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ
Thứ Hai, 29/10/2018
Từ viết tắt
Xem với cỡ chữ
Đọc bài viết
Tương phản

Xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trồng, thâm canh và chưng cất tinh dầu Húng quế (Ocimum basilicum L.) tại tỉnh Phú Thọ.


Cơ quan chủ trì
Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ tỉnh Phú Thọ
Chủ nhiệm
Vũ Thị Hải Yến
Lĩnh vực
lĩnh vực phát triển nông lâm nghiệp, thủy sản.
Mục tiêu

 Tóm tắt nội dung nghiên cứu chính:

1. Khảo sát, đánh giá, bổ sung thông tin thực hiện dự án.

- Thu thập cơ sở dự liệu thứ cấp về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội của tỉnh Phú Thọ và vùng triển khai dự án: Khí hậu (nhiệt độ, ánh sáng, lượng mưa, số giờ nắng...); đất đaiịa hình, thành phần cơ giới đất, độ pH của đất...); điều kiện kinh tế xã hội (giao thông, thủy lợi, tập quán canh tác...).

- Điều tra, khảo sát thực trạng trồng cây Húng quế trên địa bàn huyện Thanh Ba: Kinh nghiệm trồng thâm canh và chưng cất tinh dầu Húng quế; khả năng phù hợp về đất đai, thổ nhưỡng của địa phương đối với cây Húng quế; nhu cầu thị trường tinh dầu Húng quế; tập quán canh tác, lao động,...

- Phân tích, đánh giá mẫu đất và nước vùng dự án:

2. Chuyển giao, tiếp nhận và đào tạo, tập huấn quy trình công nghệ

- Chuyển giao và tiếp nhận 03 quy trình kỹ thuật: Quy trình nhân giống Húng quế; Quy trình kỹ thuật trồng thâm canh cây Húng quế; Quy trình kỹ thuật chưng cất tinh dầu Húng quế.

- Đào tạo, tập huấn quy trình công nghệ:

3. Triển khai xây dựng các mô hình.

Áp dụng các quy trình kỹ thuật được Trung tâm Nghiên cứu trồng và chế biến cây thuốc Hà Nội chuyển giao để xây dựng các mô hình.

a) Xây dựng mô hình vườn ươm sản xuất giống Húng quế.

Quy mô 0,5ha tại huyện Thanh Ba.

b) Xây dựng mô hình trồng thâm canh cây Húng quế.

Quy mô 03 ha tại huyện Thanh Ba.

c)  Xây dựng mô hình chưng cất tinh dầu Húng quế.

Quy mô 200 m2 tại huyện Thanh Ba, công suất 500 kg nguyên liệu tươi/mẻ, hiệu suất chưng cất 0,56%.

d) Hoàn thiện bản hướng dẫn sản xuất giống, trồng thâm canh và chưng cất tinh dầu Húng quế phù hợp điều kiện thổ nhưỡng tỉnh Phú Thọ.

3.4.Tổ chức tuyên truyền, phổ biến kết quả dự án và Hội thảo, hội nghị.

- Hội nghị, hội thảo: Tổ chức 01 hội nghị đầu bờ giới thiệu kết quả thực hiện dự án và 02 Hội thảo xin ý kiến chuyên gia.

- Thông tin tuyên truyền, giới thiệu kết quả thực hiện dự án qua báo, tạp chí khoa học, in ấn và phát tờ rơi, đài phát thanh địa phương…


Phương pháp
kế thừa, khảo sát,....
Kết quả dự kiến
- Báo cáo tổng hợp kết quả dự án. - 04 báo cáo chuyên đề: Kết quả khảo sát, bổ sung để xuất vùng triển khai dự án; Kết quả xây dựng 03 mô hình. - Mô hình sản xuất giống Húng quế (quy mô 0,5ha, đúng giống, chất lượng cao sạch bệnh, công suất 720.000 cây/ha/năm). - Mô hình trồng thâm canh cây Húng quế (quy mô 03 ha, năng suất 25 - 30 tấn/ha, sản lượng 75 - 90 tấn Húng quế tươi). - Mô hình chưng cất tinh dầu Húng quế (quy mô 200 m2, công suất 500kg nguyên liệu tươi/mẻ, chất lượng tinh dầu đảm bảo theo tiêu chuẩn TCN). - 720.000 cây giống Húng quế (cây đảm bảo tiêu chuẩn xuất vườn: cao 7-10cm, không dị dạng, sạch bệnh, bộ rễ khỏe). - 500 lít tinh dầu thô, hàm lượng tinh dầu > 90%, hàm lượng metyl chavicol > 70%. - Bản hướng dẫn kỹ thuật sản xuất giống, trồng thâm canh và chưng cất tỉnh dầu Húng quế phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng của tỉnh Phú Thọ. - Đào tạo 05 cán bộ kỹ thuật và tập huấn cho 100 lượt hộ nông dân. - 01 bộ tài liệu tuyên truyền và bộ tư liệu khảo sát.
Thời gian
20 tháng (từ tháng 4-2017 đến tháng 12 - 2018).
Lượt xem: 44BÀI VIẾT KHÁC
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Ngày 08/01/2024
Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/01/2024
Ứng dụng điện năng lượng mặt trời và công nghệ tự động hóa hỗ trợ, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Phú Thọ
Ứng dụng điện năng lượng mặt trời và công nghệ tự động hóa hỗ trợ, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Phú Thọ

Ứng dụng điện năng lượng mặt trời và công nghệ tự động hóa hỗ trợ, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/01/2024
Xây dựng mô hình phát triển một số dòng sơn ghép triển vọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Xây dựng mô hình phát triển một số dòng sơn ghép triển vọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Xây dựng mô hình phát triển một số dòng sơn ghép triển vọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/01/2024
Nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế và sản xuất thử nghiệm viên nang hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu từ nguồn dược liệu thiên nhiên
Nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế và sản xuất thử nghiệm viên nang hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu từ nguồn dược liệu thiên nhiên

Nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế và sản xuất thử nghiệm viên nang hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu từ nguồn dược liệu thiên nhiên

Ngày 08/01/2024
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Ngày 20/12/2023
Lịch tiếp công dân Chung tay cải cách thủ tục hành chính Thông tin KHCN Điều tra nghiên cứu khoa học 2024 Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0