Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ
Thứ Hai, 29/10/2018
Từ viết tắt
Xem với cỡ chữ
Đọc bài viết
Tương phản

Xây dựng mô hình ứng dụng khoa học công nghệ trồng và thâm canh cây Gấc theo hướng sản xuất hàng hóa tại huyện Đoan Hùng tỉnh Phú Thọ.


Cơ quan chủ trì
Trung tâm Đào tạo, Phát triển nông thôn thuộc trường Cao đẳng Nghề công nghệ và Nông lâm Phú Thọ.
Chủ nhiệm
Lê Ngọc Thanh
Lĩnh vực
Lĩnh vực nông lâm nghiệp
Mục tiêu
Mục tiêu nghiên cứu:
1. Mục tiêu chung:
Xây dựng được mô hình áp dụng khoa học công nghệ, nâng cao hiệu quả trong việc trồng và thâm canh cây Gấc nhằm khai thác tiềm năng đất đai, hiệu quả sử dụng đất đem lại hiệu quả kinh tế cao, từng bước phát triển nhân rộng trên địa bàn đáp ứng nhu cầu tiêu thụ hiện nay cho chế biến thực phẩm, dược liệu từ cây Gấc.
2. Mục tiêu cụ thể
- Xây dựng mô hình sản xuất, nhân giống Gấc bằng kỹ thuật giâm hom, quy mô 500m2 và mô hình trồng thâm canh giống Gấc với quy mô 02 ha cho năng suất, chất lượng cao.
- Hoàn thiện hướng dẫn kỹ thuật nhân giống, trồng, thâm canh giống Gấc phù hợp với điều kiện địa phương.
            - Đào tạo, chuyển giao công nghệ, tập huấn kỹ thuật sản xuất giống, trồng và thâm canh cây Gấc cho 05 cán bộ kỹ thuật và 100 lượt nông dân.
Tóm tắt nội dung nghiên cứu chính:
1. Khảo sát, đánh giá bổ sung: 
- Thu thập bổ sung một số thông tin về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của huyện Đoan Hùng; đánh giá cụ thể điều kiện tự nhiên về khí hậu, đất đai và kinh tế - xã hội khu vực dự kiến xây dựng mô hình.
- Tình hình sản xuất, trồng và áp dụng công nghệ hiện nay đối với nhân giống, trồng và thâm canh cây Gấc ở một số tỉnh bạn và tại địa phương,…
2. Xây dựng mô hình nhân giống và mô hình trồng thâm canh giống Gấc tại huyện Đoan Hùng tỉnh Phú Thọ.
2.1. Xây dựng mô hình nhân giống Gấc:
- Địa điểm: Tại vườn ươm của trại thực nhiệm lâm sinh Quế Lâm – Trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông lâm Phú Thọ, xã Quế Lâm, huyện Đoan Hùng tỉnh Phú Thọ.
- Diện tích: 500m2 (2.200 cây xuất vườn).
- Giống xây dựng mô hình: Gấc nếp.
- Quy trình kỹ thuật áp dụng: Áp dụng quy trình kỹ thuật của cơ quan chuyển giao kỹ thuật.
- Nội dung công việc: Đào tạo cán bộ kỹ thuật nhân giống gấc bằng phương pháp giâm hom; thiết kế, hoàn thiện hệ thống tưới phun sương tại vườn ươm; thiết kế bố trí gieo ươm trong vườn ươm; chuẩn bị vật tư, giống, phân bón.....; tổ chức nhân giống; chăm sóc sau giâm hom;
- Các chỉ tiêu theo dõi: Theo dõi quá trình sinh trưởng của cây gấc (số chồi/hom, chiều dài chồi, tỷ lệ ra rễ của hom); theo dõi diễn biến tình hình bệnh hại trên hom; tỷ lệ cây con xuất vườn.
2.2. Xây dựng mô hình trồng thâm canh cây Gấc
-  Địa điểm: Dự kiến Xã Quế Lâm, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ.
- Thời gian: Vụ xuân tháng 1 năm 2016 đến tháng 11 năm 2017.
- Diện tích: 2 ha.
- Cây giống: lấy từ mô hình nhân giống.
- Quy trình kỹ thuật áp dụng: Áp dụng quy trình kỹ thuật của cơ quan chuyển giao kỹ thuật.
- Nội dung công việc: Đào tạo cán bộ kỹ thuật để trực tiếp hướng dẫn công nhân và nông dân thực hiện mô hình; thiết kế, xây dựng hệ thống tưới (tưới nhỏ giọt); thiết kế trồng cây; chuẩn bị vật tư (cây giống, phân bón.....); trồng cây theo thiết kế; chăm sóc sau trồng; thu hoạch.
- Các chỉ tiêu theo dõi: Theo dõi sinh trưởng phát triển của cây trồng (số cành cấp 1/gốc, cành cấp 1 leo giàn, số quả/cây, chiều dài quả sau khi nở hoa 15 ngày và 30 ngày, đường kính quả sau khi nở hoa 15 ngày và 30 ngày, trọng lượng quả, tỷ lệ thịt/quả, năng suất; theo dõi diễn biến tình hình sâu bệnh hại trên cây; năng suất quả; đánh giá các chỉ tiêu về hiệu quả kinh tế, xã hội của mô hình; khuyến cáo nhân rộng mô hình; đề xuất việc ứng dụng, nhân rộng, phát triển.
2.3. Hoàn thiện xây dựng bản hướng dẫn kỹ thuật nhân giống và trồng thâm canh cây Gấc.
2.4.  Đào tạo và chuyển giao công nghệ cho cán bộ kỹ thuật và người dân; đánh giá khả năng ứng dụng và đề xuất việc nhân rộng mô hình; thông tin, tuyên truyền kết quả dự án:
- Đào tạo 5 cán bộ kỹ thuật của cơ quan chủ trì và cán bộ khuyến nông tại xã Quế Lâm, huyện Đoan Hùng kỹ thuật nhân giống, trồng, chăm sóc, thu hoạch sản phẩm quả Gấc.
- Tập huấn kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch Gấc cho 100 lượt hộ nông dân tại các xã thuộc khu vực dự án.
- Đánh giá khả năng ứng dụng và đề xuất việc nhân rộng mô hình.
- Thông tin tuyên truyền kết quả dự án trên các phương tiện thông tin đại chúng: Xây dựng chuyên mục khoa học công nghệ, thông tin kết quả dự án trên tạp chí và trang thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ.

Phương pháp

Kết quả dự kiến
Thời gian
từ tháng 6/2015 đến tháng 12/2017 (30 tháng)
Lượt xem: 255BÀI VIẾT KHÁC
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Ngày 08/01/2024
Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/01/2024
Ứng dụng điện năng lượng mặt trời và công nghệ tự động hóa hỗ trợ, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Phú Thọ
Ứng dụng điện năng lượng mặt trời và công nghệ tự động hóa hỗ trợ, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Phú Thọ

Ứng dụng điện năng lượng mặt trời và công nghệ tự động hóa hỗ trợ, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/01/2024
Xây dựng mô hình phát triển một số dòng sơn ghép triển vọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Xây dựng mô hình phát triển một số dòng sơn ghép triển vọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Xây dựng mô hình phát triển một số dòng sơn ghép triển vọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/01/2024
Nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế và sản xuất thử nghiệm viên nang hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu từ nguồn dược liệu thiên nhiên
Nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế và sản xuất thử nghiệm viên nang hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu từ nguồn dược liệu thiên nhiên

Nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế và sản xuất thử nghiệm viên nang hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu từ nguồn dược liệu thiên nhiên

Ngày 08/01/2024
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Ngày 20/12/2023
Lịch tiếp công dân Chung tay cải cách thủ tục hành chính Thông tin KHCN Điều tra nghiên cứu khoa học 2024 Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0