Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ
Thứ Hai, 29/10/2018
Từ viết tắt
Xem với cỡ chữ
Đọc bài viết
Tương phản

Xây dựng mô hình ứng dụng, chuyển giao công nghệ sinh sản nhân tạo và nuôi thương phẩm cá Chạch sông (Mastacembelus amatus) tại tỉnh Phú Thọ


Cơ quan chủ trì
Trường Đại học Hùng Vương
Chủ nhiệm
Cao Văn
Lĩnh vực
Lĩnh vực Nông lâm Ngư nghiệp.
Mục tiêu

 1. Khảo sát đánh giá bổ sung, lựa chọn địa điểm triển khai dự án

- Khảo sát, đánh giá bổ sung về: Tổng quan các vấn đề về tình hình điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội liên quan dự án; đánh giá nhu cầu thị trường về con giống và cá Chạch sông thương phẩm,...

- Lựa chọn địa điểm phù hợp để triển khai xây dựng các mô hình.

2. Tổ chức chuyển giao quy trình kỹ thuật và đào tạo, tập huấn

- Tổ chức chuyển giao công nghệ: Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá Chạch sông; tài liệu kỹ thuật liên quan,…

- Tổ chức đào tạo, tập huấn: Đào tạo cho 5 kỹ thuật viên; tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật cho 100 lượt người dân.

3. Triển khai xây dựng mô hình sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá Chạch sông

- Xây dựng mô hình sinh sản nhân tạo giống cá Chạch sông

- Xây dựng mô hình nuôi thương phẩm cá Chạch sông:

4. Tuyên truyền, phổ biến kết quả dự án và đề xuất nhân rộng kết quả dự án

- Tuyên truyền, phổ biến kết quả dự án: Xây dựng tài liệu tuyên truyền, in ấn tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn sinh sản nhân tạo và nuôi thương phẩm cá Chạch sông; tổ chức tuyên truyền các phương tiện thông tin đại chúng.

- Tổ chức hội thảo, hội nghị đầu bờ giới thiệu kết quả dự án và đề xuất biện pháp phát triển, nhân rộng kết quả của dự án.


Phương pháp
pp kế thừa, điều tra, khảo sát
Kết quả dự kiến
- Báo cáo tổng hợp kết quả dự án. - 01 mô hình sinh sản nhân tạo cá Chạch sông trong ao tại tỉnh Phú Thọ (công suất 50.000 con giống/năm, tỷ lệ sống đạt 60%). - 02 Mô hình nuôi thương phẩm cá Chạch sông trong ao tại tỉnh Phú Thọ (quy mô 5000m2, tỷ lệ sống 40%, khối lượng trung bình 150g/con). - Quy trình kỹ thuật sinh sản nhân tạo và nuôi thương phẩm cá Chạch sông trong ao phù hợp điều kiện tỉnh Phú Thọ. - 50.000 con cá Chạch sông giống và 2 tấn cá Chạch sông thương phẩm. - 05 kỹ thuật viên được đào tạo và 100 lượt người dân được tập huấn phổ biến kiến thức. - Các báo cáo xây dựng mô hình và báo cáo khảo sát. - 01 bộ tài liệu khảo sát và tài liệu truyền thông, phổ biến kết quả dự án
Thời gian
20 tháng (từ tháng 5-2017 đến tháng 12-2018).
Lượt xem: 36BÀI VIẾT KHÁC
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Ngày 08/01/2024
Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/01/2024
Ứng dụng điện năng lượng mặt trời và công nghệ tự động hóa hỗ trợ, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Phú Thọ
Ứng dụng điện năng lượng mặt trời và công nghệ tự động hóa hỗ trợ, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Phú Thọ

Ứng dụng điện năng lượng mặt trời và công nghệ tự động hóa hỗ trợ, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/01/2024
Xây dựng mô hình phát triển một số dòng sơn ghép triển vọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Xây dựng mô hình phát triển một số dòng sơn ghép triển vọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Xây dựng mô hình phát triển một số dòng sơn ghép triển vọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/01/2024
Nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế và sản xuất thử nghiệm viên nang hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu từ nguồn dược liệu thiên nhiên
Nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế và sản xuất thử nghiệm viên nang hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu từ nguồn dược liệu thiên nhiên

Nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế và sản xuất thử nghiệm viên nang hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu từ nguồn dược liệu thiên nhiên

Ngày 08/01/2024
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Ngày 20/12/2023
Lịch tiếp công dân Chung tay cải cách thủ tục hành chính Thông tin KHCN Điều tra nghiên cứu khoa học 2024 Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0