Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ
Thứ Sáu, 19/05/2023
Từ viết tắt
Xem với cỡ chữ
Đọc bài viết
Tương phản

Xây dựng mô hình trồng quế hữu cơ gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.


1. Tên nhiệm vụ: Xây dựng mô hình trồng quế hữu cơ gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

2. Mục tiêu dự án.

2.1. Mục tiêu chung.

- Xây dựng thành công mô hình trồng Quế đạt chứng nhận hữu cơ gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm, gia tăng giá trị sản xuất quế, góp phần phát triển vùng nguyên liệu quế hữu cơ theo hướng bền vững và nâng cao hiểu biết cho người dân trồng quế trên địa bàn tỉnh.

2.2. Mục tiêu cụ thể.

- Xây dựng 01 mô hình trồng mới Quế theo tiêu chuẩn hữu cơ.

- Xây dựng 01 mô hình trồng Quế chuyển đổi sang sản xuất hữu cơ đạt chứng nhận hữu cơ theo tiêu chuẩn Nông nghiệp hữu cơ TCVN 11041-1:2017 và TCVN 11041-2: 2017.

- Xây dựng 01 mô hình liên kết tiêu thụ sản phẩm Quế hữu cơ thông qua quy chế liên kết và hợp đồng tiêu thụ sản phẩm.

- Tập huấn cho 10 kỹ thuật viên và 100 lượt người dân trồng quế về quy trình sản xuất quế hữu cơ.

3. Thời gian thực hiện: 35 tháng (từ tháng 02/2023 đến hết tháng 12/2025).

4. Sản phẩm dự kiến của dự án:

- Báo cáo tổng kết, báo cáo tóm tắt kết quả dự án.

- Các báo cáo chuyên đề: Báo cáo điều tra, khảo sát bổ sung thông tin tình hình gây trồng và tiêu thụ Quế; Báo cáo kết quả mô hình trồng mới Quế theo tiêu chuẩn hữu cơ; Báo cáo kết quả mô hình chuyển đổi rừng Quế sang sản xuất hữu cơ và đạt chứng nhận hữu cơ; Báo cáo kết quả mô hình liên kết tiêu thụ sản phẩm       Quế hữu cơ.

- 01 bản hướng dẫn kỹ trồng Quế tiêu chuẩn hữu cơ.

- 01 bản hướng dẫn kỹ thuật chuyển đổi rừng Quế sang sản xuất hữu cơ.

- Mô hình trồng Quế theo tiêu chuẩn hữu cơ (quy mô 5ha, mật độ 5.000 cây/ha, tỷ lệ sống đạt 90%, đường kính gốc ≥1cm, chiều cao ≥1,2m).

- Mô hình trồng Quế chuyển đổi sang sản xuất hữu cơ và đạt chứng nhận hữu cơ (quy mô 30ha, 01 chứng nhận hữu cơ theo tiêu chuẩn TCVN 11041-1:2017 và TCVN 11041-2:2017).

- Mô hình liên kết tiêu thụ sản phẩm Quế hữu cơ (01 quy chế liên kết, hợp đồng tiêu thụ sản phẩm, 100% sản phẩm vỏ quế tươi được tiêu thụ, giá trị tăng tốt thiểu 10% so với sản xuất Quế thông thường).

- 10 kỹ thuật viên và 100 người tập huấn về kỹ thuật trồng Quế theo tiêu chuẩn hữu cơ và kỹ thuật chuyển đổi trồng Quế đạt chứng nhận hữu cơ.

- 01 phóng sự tuyên truyền về kết quả thực hiện dự án.

 

Lượt xem: 35BÀI VIẾT KHÁC
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Ngày 08/01/2024
Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/01/2024
Ứng dụng điện năng lượng mặt trời và công nghệ tự động hóa hỗ trợ, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Phú Thọ
Ứng dụng điện năng lượng mặt trời và công nghệ tự động hóa hỗ trợ, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Phú Thọ

Ứng dụng điện năng lượng mặt trời và công nghệ tự động hóa hỗ trợ, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/01/2024
Xây dựng mô hình phát triển một số dòng sơn ghép triển vọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Xây dựng mô hình phát triển một số dòng sơn ghép triển vọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Xây dựng mô hình phát triển một số dòng sơn ghép triển vọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/01/2024
Nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế và sản xuất thử nghiệm viên nang hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu từ nguồn dược liệu thiên nhiên
Nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế và sản xuất thử nghiệm viên nang hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu từ nguồn dược liệu thiên nhiên

Nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế và sản xuất thử nghiệm viên nang hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu từ nguồn dược liệu thiên nhiên

Ngày 08/01/2024
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Ngày 20/12/2023
Lịch tiếp công dân Chung tay cải cách thủ tục hành chính Thông tin KHCN Thống kê KHCN Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0