Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ
Thứ Tư, 20/12/2023
Từ viết tắt
Xem với cỡ chữ
Đọc bài viết
Tương phản

Xây dựng mô hình phát triển một số dòng sơn ghép triển vọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.


1. Tên nhiệm vụ: Xây dựng mô hình phát triển một số dòng sơn ghép triển vọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

2. Mục tiêu chung:

Cây sơn bắt đầu khai thác cho sản phẩm nhựa sơn vào năm thứ 3. Do đó, mô hình trồng cây sơn ghép của dự án trồng tháng 4 năm 2024, đến tháng 4 năm 2026 mới bắt đầu đưa vào khai thác. Vì thế, khi dự án kết thức vào thời điểm tháng 10 năm 2026, hiệu quả của mô hình chưa đánh giá được mà phải tiếp tục theo dõi trong những năm tiếp theo.

Mô hình trồng cây sơn ghép khi được triển khai và nhân rộng góp phần mở rộng dòng sơn mới có năng suất cao, chất lượng tốt trên địa bàn tỉnh. Các dòng sơn mới có thời gian khai thác sớm hơn, năng suất cao hơn so với trồng cây sơn hạt. Mô hình trồng cây sơn ghép góp phần nâng cao thu nhập của người sản xuất sơn, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế cho người dân.

3. Kinh phí: 1.796,193 triệu đồng

4. Thời gian thực hiện: Từ tháng 6/2024 đến tháng 6/2026.

5. Sản phẩm dự án dự kiến:

Báo cáo tổng kết, báo cáo tóm tắt kết quả dự án. Các báo cáo chuyên đề: Báo cáo khảo sát bổ sung thông tin tình hình lựa chọn địa điểm về thực trạng sản xuất, phát triển cây sơn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; Báo cáo kết quả mô hình sản xuất cây giống sơn ghép đạt tiêu chuẩn xuất vườn; Báo cáo kết quả mô hình trồng cây sơn ghép. 01 bản hướng dẫn kỹ trồng thâm canh cây sơnMô hình sản xuất cây giống sơn ghép đạt tiêu chuẩn xuất vườn (20.000 cây)Mô hình trồng 10 ha cây sơn ghép đạt tỷ lệ sống > 90%, đưa vào khai thác sau 24 - 30 tháng trồng, năng suất cao hơn so với đối chứng. 100 lượt người tập huấn về kỹ thuật trồng thâm canh cây sơn; 02 cuộc hội thảo khoa học. 01 bộ hồ sơ tuyên truyền về kết quả thực hiện dự án.

 

Lượt xem: 26BÀI VIẾT KHÁC
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Ngày 08/01/2024
Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/01/2024
Ứng dụng điện năng lượng mặt trời và công nghệ tự động hóa hỗ trợ, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Phú Thọ
Ứng dụng điện năng lượng mặt trời và công nghệ tự động hóa hỗ trợ, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Phú Thọ

Ứng dụng điện năng lượng mặt trời và công nghệ tự động hóa hỗ trợ, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/01/2024
Xây dựng mô hình phát triển một số dòng sơn ghép triển vọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Xây dựng mô hình phát triển một số dòng sơn ghép triển vọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Xây dựng mô hình phát triển một số dòng sơn ghép triển vọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/01/2024
Nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế và sản xuất thử nghiệm viên nang hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu từ nguồn dược liệu thiên nhiên
Nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế và sản xuất thử nghiệm viên nang hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu từ nguồn dược liệu thiên nhiên

Nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế và sản xuất thử nghiệm viên nang hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu từ nguồn dược liệu thiên nhiên

Ngày 08/01/2024
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Ngày 20/12/2023
Lịch tiếp công dân Chung tay cải cách thủ tục hành chính Thông tin KHCN Thống kê KHCN Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0