Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ
Thứ Hai, 29/10/2018
Từ viết tắt
Xem với cỡ chữ
Đọc bài viết
Tương phản

Xây dựng mô hình nuôi trồng nấm Đông trùng hạ thảo (Cordyceps minitaris) tại tỉnh Phú Thọ


Cơ quan chủ trì
Trường Cao đẳng công nghiệp Thực phẩm
Chủ nhiệm
Nguyễn Việt Phương
Lĩnh vực
Lĩnh vực Nông lâm Ngư nghiệp.
Mục tiêu

 1. Mục tiêu chung: Tiếp nhận và làm chủ được quy trình sản xuất giống, nuôi trồng nấm Đông trùng hạ thảo thương phẩm nhằm chủ động được về giống, phát triển và bổ sung nguồn dược liệu có giá trị cao đáp ứng nhu cầu thị trường hiện nay và góp phần từng bước phát triển, chuyển giao nhân rộng trên địa bàn tỉnh.

2. Mục tiêu cụ thể:

- Chuyển giao, tiếp nhận bộ giống gốc và các quy trình công nghệ nhân giống, nuôi trồng thương phẩm nấm Đông trùng hạ thảo (Cordyceps minitaris).

- Xây dựng được mô hình nhân giống (công suất 30 lít giống cấp 3) và mô hình nuôi trồng nấm Đông trùng hạ thảo thương phẩm (quy mô 70 m2, công suất 20 kg nấm tươi/mẻ).

- Sản xuất thành công 30 lít giống cấp 3 và 20kg sản phẩm nấm Đông trùng hạ thảo thành phẩm đảm bảo các yêu cầu Vệ sinh an toàn thực phẩm và đạt các chỉ tiêu chất lượng (chiều dài quả thể: 5-9cm; hàm lượng Cordyceppin đạt ≥ 6mg/g, Adenosine ≥ 0,2 mg/g). 

- Xây dựng được tiêu chuẩn cơ sở cho sản phẩm quả thể nấm Đông trùng hạ thảo.

- Đào tạo cho 05 cán bộ kỹ thuật nắm vững được quy trình công nghệ nhân giống và nuôi trồng nấm Đông trùng hạ thảo thương phẩm.

Tóm tắt nội dung nghiên cứu chính:

1. Xây dựng và bổ sung cơ sở vật chất thực hiện dự án

- Thiết kế các phòng nuôi trồng (phòng nhân giống, phòng cấy giống, phòng ươm sợi, phòng nuôi tạo quả thể và phòng nuôi phát triển quả thể).

- Mua và lắp đặt các máy móc, trang thiết bị cho các giai đoạn nuôi trồng và chế biến.

- Vận hành thử hệ thống máy móc, thiết bị.

2. Tiếp nhận, chuyển giao và tổ chức đào tạo quy trình công nghệ

- Chuyển giao và tiếp nhận quy trình công nghệ: quy trình công nghệ sản xuất giống gốc và nhân giống sản xuất cấp 1, 2; quy trình công nghệ nuôi trồng nấm thương phẩm từ Viện Công nghệ sinh học Lâm Nghiệp.

- Tổ chức đào tạo 05 cán bộ kỹ thuật về Quy trình công nghệ sản xuất giống, nuôi trồng nấm thương phẩm, vận hành và bảo dưỡng hệ thống thiết bị nuôi trồng nấm Đông trùng hạ thảo.

3. Triển khai xây dựng các mô hình

- Xây dựng mô hình sản xuất giống:

- Xây dựng mô hình nuôi trồng nấm Đông trùng hạ thảo thương phẩm tạo sản phẩm nấm Đông trùng hạ thảo dạng quả thể tươi:

- Theo dõi, phân tích, đánh giá hiệu quả của từng mô hình.

- Phân tích đánh giá thành phần dược liệu của sản phẩm thu hoạch và sơ chế: Hàm lượng Adenosine; hàm lượng Cordycepin; các chỉ tiêu hóa lý (độ ẩm, protein, gluxit...); các chỉ tiêu An toàn vệ sinh thực phẩm (kim loại nặng, vi sinh vật, độc tố).

- Xây dựng bộ tiêu chuẩn cơ sở và công bố chất lượng sản phẩm.

- Hoàn thiện bản hướng dẫn kỹ thuật nhân giống và nuôi trồng nấm Đông trùng hạ thảo thương phẩm phù hợp điều kiện tỉnh Phú Thọ.

4. Tuyên truyền, hội thảo đánh giá kết quả xây dựng mô hình và đề xuất biện pháp ứng dụng nhân rộng kết quả dự án

- Giới thiệu, quảng bá, tiếp thị sản phẩm Đông trùng hạ thảo

- Đề xuất biện pháp ứng dụng nhân rộng kết quả dự án.

- Đánh giá hiệu quả kinh tế-xã hội cho sản phẩm nấm Đông trùng hạ thảo

Phương pháp
- kế thừa
Kết quả dự kiến
- Báo cáo tổng hợp kết quả dự án và các báo cáo xây dựng mô hình. - Mô hình nhân giống nấm Đông trùng hạ thảo (công suất 30 lít giống cấp 3). - Mô hình nuôi trồng nấm Đông trùng hạ thảo (quy mô 70m2, công suất 20 kg nấm tươi/mẻ). - 30 lít giống nấm Đông trùng hạ thảo cấp 3; - 20 kg sản phẩm nấm Đông trùng hạ thảo tươi (04kg khô). - Bộ tiêu chuẩn cơ sở cho sản phẩm nấm Đông trùng hạ thảo phù hợp với tiêu chuẩn quy định. - Bản hướng dẫn kỹ thuật nhân giống và nuôi trồng nấm Đông trùng hạ thảo thương phẩm phù hợp điều kiện tỉnh Phú Thọ - 05 cán bộ kỹ thuật . - 01 bộ tài liệu truyền thông và tài liệu quy trình kỹ thuật được chuyển giao
Thời gian
20 tháng (từ tháng 5-2017 đến tháng 12-2018).
Lượt xem: 42BÀI VIẾT KHÁC
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Ngày 08/01/2024
Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/01/2024
Ứng dụng điện năng lượng mặt trời và công nghệ tự động hóa hỗ trợ, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Phú Thọ
Ứng dụng điện năng lượng mặt trời và công nghệ tự động hóa hỗ trợ, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Phú Thọ

Ứng dụng điện năng lượng mặt trời và công nghệ tự động hóa hỗ trợ, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/01/2024
Xây dựng mô hình phát triển một số dòng sơn ghép triển vọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Xây dựng mô hình phát triển một số dòng sơn ghép triển vọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Xây dựng mô hình phát triển một số dòng sơn ghép triển vọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/01/2024
Nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế và sản xuất thử nghiệm viên nang hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu từ nguồn dược liệu thiên nhiên
Nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế và sản xuất thử nghiệm viên nang hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu từ nguồn dược liệu thiên nhiên

Nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế và sản xuất thử nghiệm viên nang hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu từ nguồn dược liệu thiên nhiên

Ngày 08/01/2024
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Ngày 20/12/2023
Lịch tiếp công dân Chung tay cải cách thủ tục hành chính Thông tin KHCN Điều tra nghiên cứu khoa học 2024 Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0