Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ
Thứ Năm, 18/05/2023
Từ viết tắt
Xem với cỡ chữ
Đọc bài viết
Tương phản

Xây dựng mô hình nuôi thương phẩm cá tầm Siberi (Acipencer baerii) liên kết theo chuỗi giá trị trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.


1. Tên nhiệm vụ: Xây dựng mô hình nuôi thương phẩm cá tầm Siberi (Acipencer baerii) liên kết theo chuỗi giá trị trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

2. Mục tiêu của dự án

2.1. Mục tiêu chung: Tiếp nhận chuyển giao, làm chủ công nghệ nuôi thương phẩm cá tầm Siberi và xây dựng thành công mô hình nuôi thương phẩm cá tầm trong bể lót bạt và trong lồng trên sông liên kết theo chuỗi giá trị đảm bảo cung cấp nguồn cá thương phẩm chất lượng cho người tiêu dùng, qua đó góp phần khai thác, phát triển hiệu quả, bền vững nghề nuôi cá nước lạnh trên địa bàn tỉnh.

2.2. Mục tiêu cụ thể

- Tiếp nhận chuyển giao và đào tạo 10 cán bộ kỹ thuật, tập huấn 100 lượt người dân nắm vững được các quy trình công nghệ nuôi thương phẩm cá tầm Siberi liên kết theo chuỗi giá trị.

- Xây dựng thành công 02 mô hình nuôi thương phẩm cá tầm Siberi trong bể lót bạt và trong lồng trên sông theo chuối giá trị: 01 Mô hình nuôi thương phẩm cá tầm Siberi trong bể lót bạt (quy mô 400m3 - 8 bể, năng suất nuôi đạt 10kg/m3, sản lượng đạt ≥ 4tấn, sản phẩm đảm bảo an toàn thực phẩm); 01 Mô hình nuôi thương phẩm cá tầm Siberi trong lồng trên sông (quy mô 600m3 - 6 lồng, năng suất nuôi đạt 12kg/m3, sản lượng đạt ≥ 7 tấn, sản phẩm đảm bảo an toàn thực phẩm).

- Xây dựng 02 bản hướng dẫn kỹ thuật nuôi thương phẩm cá tầm Siberi trong bể lót bạt và trong lồng trên sông phù hợp với điều kiện tỉnh Phú Thọ.

- Xây dựng được thương hiệu và tổ chức quảng bá, tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị.

3. Thời gian thực hiện: 30 tháng (từ tháng 3/2023 - tháng 8/2025)

4. Sản phẩm  dự kiến của dự án.

- Báo cáo tổng kết, báo cáo tóm tắt kết quả dự án, 02 báo cáo chuyên đề.

- 02 Mô hình nuôi thương phẩm cá tầm Siberi theo chuối giá trị: 01 mô hình nuôi trong bể lót bạt (Quy mô 08 bể - 400m3; tỷ lệ sống > 80%, cá giống 15-20cm/con, cá thương phẩm 1,6 - 2kg/con, năng suất 10kg/m3, sản lượng > 4 tấn) và 01 mô hình nuôi trong lồng trên sông (Quy mô 06 lồng - 600m3; tỷ lệ sống >80%, cá giống 20-25cm/con, cá thương phẩm 1,6-2kg/con; năng suất 12kg/m3, sản lượng đạt ≥ 7 tấn).

- 02 Bản hướng dẫn kỹ thuật nuôi thương phẩm cá tầm Siberi trong bể lót bạt và trong lồng trên sông phù hợp điều kiện tỉnh Phú Thọ.

- 01 bộ hồ sơ xây dựng và kết quả xây dựng thương hiệu, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm (hồ sơ xây dựng thương hiệu, giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm, hợp đồng liên kết tiêu thụ sản phẩm, hệ thống nhận diện thương hiệu, bao bì, nhãn,…).

- Bộ hồ sơ hội thảo và tài liệu tuyên truyền kết quả thực hiện dự án.

- 10 kỹ thuật viên và 100 lượt người được đào tạo, tập huấn nắm chắc kỹ thuật nuôi thương phẩm cá tầm Siberi.

 

Lượt xem: 53BÀI VIẾT KHÁC
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Ngày 08/01/2024
Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/01/2024
Ứng dụng điện năng lượng mặt trời và công nghệ tự động hóa hỗ trợ, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Phú Thọ
Ứng dụng điện năng lượng mặt trời và công nghệ tự động hóa hỗ trợ, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Phú Thọ

Ứng dụng điện năng lượng mặt trời và công nghệ tự động hóa hỗ trợ, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/01/2024
Xây dựng mô hình phát triển một số dòng sơn ghép triển vọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Xây dựng mô hình phát triển một số dòng sơn ghép triển vọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Xây dựng mô hình phát triển một số dòng sơn ghép triển vọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/01/2024
Nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế và sản xuất thử nghiệm viên nang hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu từ nguồn dược liệu thiên nhiên
Nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế và sản xuất thử nghiệm viên nang hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu từ nguồn dược liệu thiên nhiên

Nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế và sản xuất thử nghiệm viên nang hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu từ nguồn dược liệu thiên nhiên

Ngày 08/01/2024
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Ngày 20/12/2023
Lịch tiếp công dân Chung tay cải cách thủ tục hành chính Thông tin KHCN Điều tra nghiên cứu khoa học 2024 Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0