Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ
Thứ Ba, 11/07/2023
Từ viết tắt
Xem với cỡ chữ
Đọc bài viết
Tương phản

Xây dựng mô hình liên kết trồng cây Cúc hoa vàng (Chrysanthemum indicum L.) theo hướng hữu cơ lấy nguyên liệu chế biến sản phẩm trà hoa cúc tại tỉnh Phú Thọ


I. Mục tiêu nhiệm vụ:

 1. Mục tiêu chung: Xây dựng mô hình liên kết trồng cây Cúc hoa vàng theo hướng hữu cơ tạo ra nguồn nguyên liệu hoa cúc an toàn, chất lượng tốt để sản xuất trà hoa cúc nhằm đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao đời sống người dân.

2. Mục tiêu cụ thể:

- Xây dựng 01 mô hình trồng cây Cúc hoa vàng theo hướng hữu cơ lấy nguyên liệu để sản xuất trà hoa cúc tại tỉnh Phú Thọ quy mô 01 ha; 

- Xây dựng  01 mô hình sản xuất trà hoa cúc quy mô 30kg nguyên liệu/mẻ; 

- Xây dựng bộ tiêu chuẩn cho nguyên liệu hoa cúc làm trà và tiêu chuẩn cơ sở cho các sản phẩm trà hoa cúc;

- Sản xuất 2000 hộp trà hoa cúc đóng hộp các loại theo quy cách 100g, 200g; 

- Xây dựng bản hướng dẫn kỹ thuật trồng, thu hái Cúc hoa vàng theo hướng hữu cơ và quy trình sản xuất trà hoa cúc từ nguyên liệu Cúc hoa vàng tại tỉnh Phú Thọ;

- Tập huấn kỹ thuật trồng, thu hái Cúc hoa vàng theo hướng hữu cơ tại tỉnh Phú Thọ.

II. Nội dung nhiệm vụ:

  - Điều tra, đánh giá hiện trạng sản xuất và lựa chọn địa điểm thực hiện mô hình

- Xây dựng mô hình trồng Cúc hoa vàng theo hướng hữu cơ và mô hình sản xuất trà hoa cúc tại tỉnh Phú Thọ

- Phân tích đánh giá chất lượng sản phẩm, xây dựng tiêu chuẩn cơ sở cho sản phẩm nguyên liệu và trà hoa cúc; công bố chất lượng sản phẩm.

- Thiết kế bao bì, nhãn mác, tờ rơi, poster, đóng hộp sản phẩm  

- Tổ chức tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu sản phẩm

III. Lĩnh vực nghiên cứu: Nông lâm ngư nghiệp

IV. Kết quả dự kiến:

- Báo cáo tổng kết, báo cáo tóm tắt kết quả dự án.

- Các báo cáo chuyên đề: Báo cáo kết quả điều tra, khảo sát, đánh giá hiện trạng sản xuất và lựa chọn vùng thực hiện dự án; Kết quả xây dựng 01 mô hình trồng cây Cúc hoa vàng theo hướng hữu cơ lấy nguyên liệu để sản xuất trà hoa cúc tại tỉnh Phú Thọ quy mô 01 ha; Kết quả xây dựng  01 mô hình sản xuất trà hoa cúc quy mô 30kg nguyên liệu/mẻ.

- Mô hình trồng cây Cúc hoa vàng theo hướng hữu cơ lấy nguyên liệu để sản xuất trà hoa cúc tại tỉnh Phú Thọ quy mô 01 ha; 

- Mô hình sản xuất trà hoa cúc quy mô 30kg nguyên liệu/mẻ; 

- Bộ tiêu chuẩn cho nguyên liệu hoa cúc làm trà và tiêu chuẩn cơ sở cho các sản phẩm trà hoa cúc;

- 2000 hộp trà hoa cúc đóng hộp các loại theo quy cách 100g, 200g; 

- 01 bản hướng dẫn kỹ thuật trồng, thu hái Cúc hoa vàng theo hướng hữu cơ và 01 bản hướng dẫn kỹ thuật quy trình sản xuất trà hoa cúc từ nguyên liệu Cúc hoa vàng tại tỉnh Phú Thọ;

- Tập huấn kỹ thuật trồng, thu hái Cúc hoa vàng theo hướng hữu cơ tại tỉnh Phú Thọ.

V. Thời gian thực hiện:  25 tháng, bắt đầu từ 03/2022 đến tháng 3/2024

Lượt xem: 26BÀI VIẾT KHÁC
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Ngày 08/01/2024
Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/01/2024
Ứng dụng điện năng lượng mặt trời và công nghệ tự động hóa hỗ trợ, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Phú Thọ
Ứng dụng điện năng lượng mặt trời và công nghệ tự động hóa hỗ trợ, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Phú Thọ

Ứng dụng điện năng lượng mặt trời và công nghệ tự động hóa hỗ trợ, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/01/2024
Xây dựng mô hình phát triển một số dòng sơn ghép triển vọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Xây dựng mô hình phát triển một số dòng sơn ghép triển vọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Xây dựng mô hình phát triển một số dòng sơn ghép triển vọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/01/2024
Nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế và sản xuất thử nghiệm viên nang hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu từ nguồn dược liệu thiên nhiên
Nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế và sản xuất thử nghiệm viên nang hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu từ nguồn dược liệu thiên nhiên

Nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế và sản xuất thử nghiệm viên nang hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu từ nguồn dược liệu thiên nhiên

Ngày 08/01/2024
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Ngày 20/12/2023
Chung tay cải cách thủ tục hành chính Du lịch Phú Thọ Lịch tiếp công dân Thống kê KHCN Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0