Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ
Thứ Tư, 20/12/2023
Từ viết tắt
Xem với cỡ chữ
Đọc bài viết
Tương phản

Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ


1. Tên nhiệm vụ: Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

2. Mục tiêu:

Xây dựng thành công mô hình liên kết tiêu thụ sản phẩm OCOP và nông sản của hội viên Hội nông dân trên địa bàn tỉnh nhằm phát huy vai trò cầu nối giữa các cấp Hội Nông dân trong việc hỗ trợ hội viên, người nông dân liên kết tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị, kết nối, quảng bá, tiêu thụ sản phẩm, góp phần thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm OCOP và nông sản của tỉnh Phú Thọ.

3. Thời gian thực hiện:

26 tháng (Từ tháng 10/2023 đến tháng 12/2025).

4. Kinh phí:

1.306,4 triệu đồng

5. Sản phẩm dự kiến:

Báo cáo tổng kết; báo cáo tóm tắt; báo cáo thống kê. Bộ tư liệu điều tra, khảo sát. 05 báo cáo chuyên đề. 

300 lượt người tham gia tập huấn. 01 Mô hình liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm trà hoa đu đủ (đạt năng suất tối thiểu là 1,3 tấn sản phẩm hoa khô, trong đó liên kết tiêu thụ sản phẩm đạt 30% sản lượng; 50.000 bao bì sản phẩm được hỗ trợ in ấn). 01 Mô hình liên kết tiêu thụ sản phẩm thịt chua ống nứa (40.000 bao bì, nhãn mác sản phẩm được hỗ trợ in ấn; Hợp đồng tiêu thụ sản phẩm được ký kết; danh sách các cửa hàng giới thiệu và bán sản phẩm; liên kết tiêu thụ sản phẩm đạt 50.000 hộp/mô hình). 01 Mô hình duy trì, kết nối các cửa hàng giới thiệu và bán sản phẩm OCOP và nông sản: 15 - 20 sản phẩm được đưa vào các cửa hàng; 20 cửa hàng được hỗ trợ liên kết; doanh thu các cửa hàng tăng thêm 5%. 01 Mô hình hỗ trợ cung cấp thông tin, tiêu thụ nông sản trên các phương tiện thông tin: 50 sản phẩm được đưa lên sàn thương mại điện tử Postmart.vn; 100 HTX và hộ sản xuất kinh doanh giỏi được thành lập trong 01 nhóm Zalo của mô hình; Trang fanpage Nông sản Đất Tổ được duy trì hoạt động.

Lượt xem: 21BÀI VIẾT KHÁC
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Ngày 08/01/2024
Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/01/2024
Ứng dụng điện năng lượng mặt trời và công nghệ tự động hóa hỗ trợ, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Phú Thọ
Ứng dụng điện năng lượng mặt trời và công nghệ tự động hóa hỗ trợ, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Phú Thọ

Ứng dụng điện năng lượng mặt trời và công nghệ tự động hóa hỗ trợ, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/01/2024
Xây dựng mô hình phát triển một số dòng sơn ghép triển vọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Xây dựng mô hình phát triển một số dòng sơn ghép triển vọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Xây dựng mô hình phát triển một số dòng sơn ghép triển vọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/01/2024
Nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế và sản xuất thử nghiệm viên nang hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu từ nguồn dược liệu thiên nhiên
Nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế và sản xuất thử nghiệm viên nang hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu từ nguồn dược liệu thiên nhiên

Nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế và sản xuất thử nghiệm viên nang hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu từ nguồn dược liệu thiên nhiên

Ngày 08/01/2024
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Ngày 20/12/2023
Chung tay cải cách thủ tục hành chính Du lịch Phú Thọ Lịch tiếp công dân Thống kê KHCN Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0