Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ
Thứ Sáu, 19/05/2023
Từ viết tắt
Xem với cỡ chữ
Đọc bài viết
Tương phản

Xây dựng mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ lúa gạo chất lượng ĐH12 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.


1. Tên nhiệm vụ: Xây dựng mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ lúa gạo chất lượng ĐH12 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

2. Mục tiêu:

2.1. Mục tiêu chung: Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật về giống, kết hợp thúc đẩy liên kết sản xuất, tiêu thụ hàng hoá theo chuỗi giá trị, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế, thu nhập cho người dân.

2.2.  Mục tiêu cụ thể:

- Xây dựng thành công 30 mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ lúa gạo chất lượng ĐH12 với tổng diện tích là 300ha, năng suất vụ Xuân đạt từ 6,5-7,0 tấn/ha, vụ Mùa đạt từ 6,0-6,5 tấn/ha, nâng cao hiệu quả kinh tế từ 5-10% so với sản xuất đại trà. Cụ thể như sau :

+ Năm 2023 là 20 mô hình (diện tích mỗi mô hình 5ha), tổng diện tích là 100ha (vụ Xuân 10 mô hình, vụ Mùa 10 mô hình)

+ Năm 2024 là 10 mô hình hình (diện tích mỗi mô hình 10 - 30ha) tổng diện tích 200ha (vụ Xuân 10 mô hình)

+ Liên kết tiêu thụ được 1.300-1.500 tấn thóc thương phẩm ĐH12 tương đương 900 - 1100 tấn gạo đạt trên 60% lượng thóc của dự án. (Tổng lượng thóc thương phẩm của dự án dự kiến đạt 2.000 tấn).

- Tập huấn kỹ thuật cho 500 lượt người dân ở các khu vực triển khai dự án.

3. Thời gian thực hiện: 23 tháng (từ 01/2023 đến 11/2024).

4. Sản phẩm dự kiến của dự án:

- 01 bộ hồ sơ và báo cáo kết quả khảo sát lựa chọn vùng sản xuất lúa ĐH12.

- Mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ lúa gạo chất lượng ĐH12 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, gồm:

+ Mô hình liên kết sản xuất giống lúa ĐH12: 30 mô hình/2 năm, tổng diện tích là 300ha/2 năm. Năng suất của mô hình vụ Xuân từ 6,5 đến 7,0 tấn/ha; vụ Mùa từ 6,0 đến 6,5 tấn/ha. Trong đó: Năm 2023: Xây dựng 20 mô hình, tổng diện tích 100ha (5ha/mô hình x 2 xã/huyện x 5huyện x 2 vụ); Năm 2024: Xây dựng 10 mô hình, tổng diện tích 200ha (từ 10 - 30 ha/mô hình x 1 xã/huyện x 5huyện).

+ 03 báo cáo kết quả xây dựng mô hình vụ xuân 2023; vụ Mùa 2023 và vụ Xuân 2024;

+ Báo cáo tổ chức sản xuất, theo dõi, đánh giá các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật 30 mô hình vụ xuân 2023; vụ Mùa 2023 và vụ Xuân 2024.

+ Báo cáo liên kết tiêu thụ đạt trên 60% lượng thóc thương phẩm của dự án: Sản xuất 2.000 tấn thóc thương phẩm, liên kết tiêu thụ từ 1.300-1.500 tấn thóc thương phẩm ĐH12 (tương đương 900 - 1100 tấn gạo).

- 500 lượt người được tập huấn kỹ thuật canh tác giống lúa ĐH12.

- 01 bộ hồ sơ thông tin tuyên truyền kết quả thực hiện dự án.

- Báo cáo tổng kết và báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện dự án.

Lượt xem: 56BÀI VIẾT KHÁC
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Ngày 08/01/2024
Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/01/2024
Ứng dụng điện năng lượng mặt trời và công nghệ tự động hóa hỗ trợ, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Phú Thọ
Ứng dụng điện năng lượng mặt trời và công nghệ tự động hóa hỗ trợ, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Phú Thọ

Ứng dụng điện năng lượng mặt trời và công nghệ tự động hóa hỗ trợ, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/01/2024
Xây dựng mô hình phát triển một số dòng sơn ghép triển vọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Xây dựng mô hình phát triển một số dòng sơn ghép triển vọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Xây dựng mô hình phát triển một số dòng sơn ghép triển vọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/01/2024
Nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế và sản xuất thử nghiệm viên nang hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu từ nguồn dược liệu thiên nhiên
Nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế và sản xuất thử nghiệm viên nang hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu từ nguồn dược liệu thiên nhiên

Nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế và sản xuất thử nghiệm viên nang hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu từ nguồn dược liệu thiên nhiên

Ngày 08/01/2024
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Ngày 20/12/2023
Lịch tiếp công dân Chung tay cải cách thủ tục hành chính Thông tin KHCN Điều tra nghiên cứu khoa học 2024 Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0