Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ
Thứ Hai, 29/10/2018
Từ viết tắt
Xem với cỡ chữ
Đọc bài viết
Tương phản

Xây dựng mô hình điểm “doanh nghiệp nhỏ và vừa áp dụng tích hợp hệ thống quản lý tiên tiến và công cụ cải tiến năng suất chất lượng để nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa”.


Cơ quan chủ trì
Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Chủ nhiệm
Đỗ Anh Tuấn
Lĩnh vực
Khoa học quản lý
Mục tiêu

 I. Mục tiêu nghiên cứu:

1. Mục tiêu chung:

Xây dựng mô hình điểm về năng suất, chất lượng tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa áp dụng tích hợp hệ thống quản lý tiên tiến và công cụ cải tiến năng suất chất lượng để nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa, làm cơ sở để nhân rộng mô hình điểm ra các doanh nghiệp nhỏ và vừa khác nhằm phát triển phong trào năng suất, chất lượng tỉnh Phú Thọ.

2. Mục tiêu cụ thể:

          - Xây dựng mô hình điểm tại 01 doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Phú Thọ áp dụng tích hợp hệ thống quản lý tiên tiến và công cụ cải tiến năng suất chất lượng;

          - Đề xuất giải pháp duy trì, phát triển, nhân rộng mô hình góp phần thực hiện thành công dự án năng cao năng suất chất lượng của tỉnh.

II. Tóm tắt nội dung nghiên cứu chính:

1. Khảo sát, đánh giá thực trạng hoạt động tại các doanh nghiệp và lựa chọn 01 doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia xây dựng mô hình

a. Tổ chức tuyên truyền, tập huấn giới thiệu tổng quan các hệ thống quản lý tiên tiến, công cụ cải tiến năng suất, chất lượng; nội dung, phương thức tham gia thực hiện dự án đến các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

- Thời gian: 01 ngày, tháng 6/2016

- Địa điểm: Tại Thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

b. Khảo sát, đánh giá thực trạng: Tổng hợp, phân tích số liệu, tư liệu; Đánh giá thực trạng hoạt động sản xuất, kinh doanh, năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa tại các doanh nghiệp đăng ký tham gia thực hiện dự án nâng cao năng suất chất lượng, gồm: kết quả, những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân.

* Xây dựng báo cáo chuyên đề 1: Đánh giá thực trạng hoạt động sản xuất, kinh doanh, năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa tại các doanh nghiệp đăng ký tham gia thực hiện dự án nâng cao năng suất chất lượng; Đề xuất, lựa chọn doanh nghiệp tham gia dự án.

c. Lựa chọn 01 doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia xây dựng mô hình dự án.

2. Xây dựng mô hình điểm áp dụng tích hợp hệ thống quản lý tiên tiến và công cụ cải tiến năng suất chất lượng tại doanh nghiệp.

a. Căn cứ xây dựng mô hình

b. Xây dựng mô hình tại 01 doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh.

- Thời gian thực hiện: từ Tháng 8/2016 đến tháng 7/2017.

c. Đánh giá xây dựng mô hình, gồm: kết quả đạt được, tồn tại và nguyên nhân.

- Xây dựng Báo cáo chuyên đề 2: Đánh giá kết quả xây dựng mô hình.

3. Đề xuất giải pháp duy trì, phát triển, nhân rộng mô hình góp phần thực hiện thành công Dự án nâng cao năng suất và chất lượng của tỉnh.

* Xây dựng báo cáo chuyên đề 3. Giải pháp duy trì, phát triển, nhân rộng mô hình dự án.

4. Tập huấn hướng dẫn ứng dụng các kết quả và phổ biến kết quả thực hiện dự án 


Phương pháp
nghiên cứu,khảo sát, thực nghiệm, kế thừa.
Kết quả dự kiến
- Báo cáo tổng kết dự án; báo cáo tóm tắt; - 03 Báo cáo chuyên đề theo nội dung thực hiện: + Đánh giá thực trạng hoạt động năng suất chất lượng của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; + Đánh giá kết quả xây dựng mô hình dự án; + Giải pháp duy trì, phát triển, nhân rộng mô hình dự án. - 01 doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh áp dụng tích hợp các hệ thống quản lý tiên tiến và công cụ cải tiến năng suất chất lượng. - Tài liệu hướng dẫn triển khai áp dụng tích hợp hệ thống quản lý tiên tiến và công cụ cải tiến năng suất chất lượng phù hợp với điều kiện thực tiễn của doanh nghiệp. - Đội ngũ cán bộ tư vấn về hệ thống quản lý tiến tiến và công cụ cải tiến năng suất chất lượng theo nội dung dự án.
Thời gian
21 tháng (từ tháng 04/2016 đến hết tháng 12/2017).
Lượt xem: 9BÀI VIẾT KHÁC
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Ngày 08/01/2024
Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/01/2024
Ứng dụng điện năng lượng mặt trời và công nghệ tự động hóa hỗ trợ, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Phú Thọ
Ứng dụng điện năng lượng mặt trời và công nghệ tự động hóa hỗ trợ, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Phú Thọ

Ứng dụng điện năng lượng mặt trời và công nghệ tự động hóa hỗ trợ, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/01/2024
Xây dựng mô hình phát triển một số dòng sơn ghép triển vọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Xây dựng mô hình phát triển một số dòng sơn ghép triển vọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Xây dựng mô hình phát triển một số dòng sơn ghép triển vọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/01/2024
Nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế và sản xuất thử nghiệm viên nang hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu từ nguồn dược liệu thiên nhiên
Nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế và sản xuất thử nghiệm viên nang hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu từ nguồn dược liệu thiên nhiên

Nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế và sản xuất thử nghiệm viên nang hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu từ nguồn dược liệu thiên nhiên

Ngày 08/01/2024
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Ngày 20/12/2023
Chung tay cải cách thủ tục hành chính Du lịch Phú Thọ Lịch tiếp công dân Thống kê KHCN Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0