Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ
Luật Quốc phòng
Số hiệu 22/2018/QH14
Ngày ban hành Quốc hội thông qua Ngày 8/6/2018
Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Quốc hội Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Trích yếu nội dung Luật Quốc phòng
Tài liệu đính kèm Tải xuống
CÁC TÀI LIỆU KHÁC
Số ký hiệu Ban hành Nội dung trích yếu
25/CT-TTg 05-10-2023 Chỉ thị về phát triển thị trường khoa học và công nghệ đồng bộ, hiệu quả, hiện đại và hội nhập
29/2013/QH13 18/06/2013 Luật khoa học và công nghệ
03/VBHN-BKHCN 06/01/2015 Văn bản hợp nhất số 03 /VBHN-BKHCN ngày 06/01/2015 Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Nghị định số 80/2007/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ
40/2014/NĐ-CP 12/05/2014 Nghị định quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động KH&CN.
27/2018/QH14 14/6/2018 Luật Đo đạc và Bản đồ
29/2018/QH14 29/11/2018 Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước
10/TB-KHCN 05/02/2018 Thông báo tổ chức cá nhân trúng tuyển chủ trì thực hiện dự án thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, năm 2017: Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể "Tứ Xã" cho sản phẩm rau an toàn, xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ
78/2014/NĐ-CP 30/07/2014 Nghị định về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về KH&CN.
23/2018/QH14 12/6/2018 Luật Cạnh tranh
24/2018/QH14 12/6/2018 Luật An ninh mạng
Lịch tiếp công dân Chung tay cải cách thủ tục hành chính Thông tin KHCN Thống kê KHCN Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0