Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ
Chỉ thị về phát triển thị trường khoa học và công nghệ đồng bộ, hiệu quả, hiện đại và hội nhập
Số hiệu 25/CT-TTg
Ngày ban hành 05-10-2023
Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ
Trích yếu nội dung Chỉ thị về phát triển thị trường khoa học và công nghệ đồng bộ, hiệu quả, hiện đại và hội nhập
Tài liệu đính kèm Tải xuống
CÁC TÀI LIỆU KHÁC
Số ký hiệu Ban hành Nội dung trích yếu
78/2014/NĐ-CP 30/07/2014 Nghị định về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về KH&CN.
24/2018/QH14 12/6/2018 Luật An ninh mạng
25/2018/QH14 12/6/2018 LUẬT TỐ CÁO
54/2016/NĐ-CP 14/06/2016 Nghị định Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập
10/TB-KHCN 05/02/2018 Thông báo tổ chức cá nhân trúng tuyển chủ trì thực hiện dự án thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, năm 2017: Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể "Tứ Xã" cho sản phẩm rau an toàn, xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ
87/2014/NĐ-CP 22/09/2014 Nghị định về thu hút cá nhân hoạt động KH&CN là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động KH&CN tại Việt Nam.
29/2018/QH14 29/11/2018 Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước
40/2014/NĐ-CP 12/05/2014 Nghị định quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động KH&CN.
- - Toàn văn Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi)
23/2018/QH14 12/6/2018 Luật Cạnh tranh
Lịch tiếp công dân Chung tay cải cách thủ tục hành chính Thông tin KHCN Thống kê KHCN Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0