Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ
Thứ Ba, 11/07/2023
Từ viết tắt
Xem với cỡ chữ
Đọc bài viết
Tương phản

Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô hình sản xuất chè hữu cơ theo chuỗi giá trị nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả sản xuất góp phần xây dựng thương hiệu chè Phú Thọ


I. Mục tiêu nhiệm vụ:

 - Đánh giá vùng sản xuất nguyên liệu chè an toàn, đáp ứng điều kiện chuyển đổi sang sản xuất chè hữu cơ.

- Xây dựng mô hình chuyển đổi sang sản xuất chè theo tiêu chuẩn hữu cơ quy mô  10 ha, trong đó có 5 ha được chứng nhận đạt hữu cơ theo TCVN11041- 6:2018.

- Xây dựng mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị cho sản phẩm chè hữu cơ từ sản xuất nguyên liệu – chế biến – tiêu thụ sản phẩm (Chế biến 1000 kg sản phẩm chè các loại).

- Đào tạo tập huấn về canh tác và chế biến các sản phẩm chè hữu cơ cho 150 lượt người.

II. Nội dung nhiệm vụ:

 - Điều tra, khảo sát, đánh giá vùng trồng chè đạt tiêu chuẩn chuẩn đổi sang sản xuất hữu cơ

- Xây dựng mô hình chuyển đổi sản xuất chè theo hướng hữu cơ và tổ chức chứng nhận đạt tiêu chuẩn hữu cơ

Xây dựng mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị: nguyên liệu – chế biến – thị trường

- Đào tạo, tập huấn 

III. Lĩnh vực nghiên cứu: Nông lâm ngư nghiệp

IV. Kết quả dự kiến:

- Báo cáo tổng kết, báo cáo tóm tắt kết quả dự án.

- Các báo cáo chuyên đề: Điều tra, khảo sát, đánh giá vùng trồng chè đạt tiêu chuẩn chuẩn đổi sang sản xuất hữu cơ; Kết quả xây dựng mô hình chuyển đổi sản xuất chè theo hướng hữu cơ và tổ chức chứng nhận đạt tiêu chuẩn hữu cơ; Kết quả xây dựng mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị: nguyên liệu – chế biến – thị trường.

- 01 bản hướng dẫn kỹ thuật canh tác chè theo tiêu chuẩn hữu cơ.

- Mô hình chuyển đổi sang sản xuất chè theo tiêu chuẩn hữu cơ quy mô  10 ha, trong đó có 5 ha được chứng nhận đạt hữu cơ theo TCVN11041- 6:2018.

- Mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị cho sản phẩm chè hữu cơ từ sản xuất nguyên liệu – chế biến – tiêu thụ sản phẩm (Chế biến 1000 kg sản phẩm chè các loại).

- Tập huấn về canh tác và chế biến các sản phẩm chè hữu cơ cho 150 lượt người.

- 3000 nhãn mác, 2000 tem truy suất, 03 tiêu chuẩn cơ sở cho các sản phẩm chè của dự án và danh sách các đơn vị liên kết tiêu thụ sản phẩm.

- Phóng sự tuyên truyền về kết quả thực hiện dự án.

V. Thời gian thực hiện:  34 tháng (từ tháng 3/2022 đến hết tháng 12/2024)

 

Lượt xem: 26BÀI VIẾT KHÁC
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Ngày 08/01/2024
Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/01/2024
Ứng dụng điện năng lượng mặt trời và công nghệ tự động hóa hỗ trợ, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Phú Thọ
Ứng dụng điện năng lượng mặt trời và công nghệ tự động hóa hỗ trợ, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Phú Thọ

Ứng dụng điện năng lượng mặt trời và công nghệ tự động hóa hỗ trợ, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/01/2024
Xây dựng mô hình phát triển một số dòng sơn ghép triển vọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Xây dựng mô hình phát triển một số dòng sơn ghép triển vọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Xây dựng mô hình phát triển một số dòng sơn ghép triển vọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/01/2024
Nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế và sản xuất thử nghiệm viên nang hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu từ nguồn dược liệu thiên nhiên
Nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế và sản xuất thử nghiệm viên nang hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu từ nguồn dược liệu thiên nhiên

Nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế và sản xuất thử nghiệm viên nang hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu từ nguồn dược liệu thiên nhiên

Ngày 08/01/2024
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Ngày 20/12/2023
Lịch tiếp công dân Chung tay cải cách thủ tục hành chính Thông tin KHCN Thống kê KHCN Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0