Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ
Thứ Hai, 29/10/2018
Từ viết tắt
Xem với cỡ chữ
Đọc bài viết
Tương phản

Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất sản phẩm truyền thông phục vụ công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến kiến thức về khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.


Cơ quan chủ trì
Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ
Chủ nhiệm
Nguyễn Hữu Hà
Lĩnh vực

Mục tiêu

 Mục tiêu nghiên cứu:

- Ứng dụng TBKT xây dựng phòng Studio, trang bị các thiết bị chuyên dụng dùng cho sản xuất sản phẩm truyền thông.
- Sản xuất thử nghiệm chương trình truyền hình để thông tin tuyên truyền, phổ biến kiến thức về KH&CN trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

          - Đào tạo 06 lượt cán bộ chuyên ngành (gồm: biên tập viên; phát thanh viên và kỹ thuật viên).

Tóm tắt nội dung nghiên cứu chính:
1. Đánh giá thực trạng công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến kiến thức về khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ:
a) Điều tra, khảo sát:
- Phạm vi: tại các cơ quan, đơn vị làm công tác thông tin truyền thông trên địa bàn tỉnh (gồm: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và Đài Phát thanh – Truyền hình của 13 huyện, thành, thị trên địa bàn tỉnh; Báo Phú Thọ; Liên hiệp các hội Khoa học Kỹ thuật tỉnh; Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).
- Thời gian: tháng 6/2015.
- Đối tượng: lãnh đạo và cán bộ các cơ quan, đơn vị làm công tác thông tin, truyền thông trên địa bàn tỉnh.
- Quy mô: 60 phiếu (với 01 mẫu phiếu).
- Nội dung: thực trạng cơ sở vật chất, trang thiết bị và nguồn nhân lực; thực trạng phương thức, cách thức tuyên truyền thông tin KH&CN hiện nay.
b) Đánh giá thực trạng công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến kiến thức về khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ (gồm kết quả đạt được; những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, bài học kinh nghiệm rút ra).
2. Luận cứ để lựa chọn công nghệ, thiết bị.
a) Nghiên cứu các khái niệm về “ứng dụng”, “tiến bộ kỹ thuật”; “sản phẩm truyền thông”, “thông tin”, “tuyên truyền”...
b) Xác định nguyên tắc lựa chọn công nghệ, thiết bị.
c) Phân tích, đánh giá ưu nhược điểm của công nghệ, thiết bị; lựa chọn công nghệ, thiết bị phù hợp (đảm bảo đầy đủ các tiêu chí về hệ thống âm thanh, ánh sáng; thiết bị dựng hình; phần mềm; máy quay chuyên dụng cho phòng Studio).
3. Tổ chức sản xuất sản phẩm truyền thông để truyên truyền, phổ biến kiến thức về KH&CN.
a) Đầu tư, lắp đặt cơ sở vật chất, trang thiết bị cho phòng Studio.
b) Đào tạo, tập huấn 06 lượt cán bộ về chuyên ngành (gồm: biên tập viên, phát thanh viên và kỹ thuật viên) và vận hành, sử dụng các thiết bị công nghệ.
c) Tổ chức sản xuất thử nghiệm sản phẩm truyền thông để tuyên truyền, phổ biến kiến thức về KH&CN.

          d) Hội thảo, đánh giá kết quả việc tổ chức sản xuất thử nghiệm sản phẩm truyền thông về thông tin KH&CN (kết quả đạt được; tồn tại, hạn chế; kinh nghiệm bước đầu và đề xuất, kiến nghị cụ thể).


Phương pháp

Kết quả dự kiến
- Báo cáo tổng kết toàn diện của dự án. - 02 báo cáo chuyên đề. - Phòng Studio với các trang thiết bị cơ bản. - 04 (số) ấn phẩm KH&CN (Tập san KH&CN); 200 tin về KHCN được cập nhật vào cơ sở dữ liệu trong trang Website của Sở Khoa học và Công nghệ; 03 chuyên mục truyền hình và phát sóng 01 chuyên mục trên Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Thọ với thời lượng phát sóng là 15 – 20 phút/chuyên mục. - 06 lượt cán bộ đào tạo, tập huấn.
Thời gian
18 tháng (từ 6/2015 – 12/2016).
Lượt xem: 78BÀI VIẾT KHÁC
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Ngày 08/01/2024
Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/01/2024
Ứng dụng điện năng lượng mặt trời và công nghệ tự động hóa hỗ trợ, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Phú Thọ
Ứng dụng điện năng lượng mặt trời và công nghệ tự động hóa hỗ trợ, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Phú Thọ

Ứng dụng điện năng lượng mặt trời và công nghệ tự động hóa hỗ trợ, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/01/2024
Xây dựng mô hình phát triển một số dòng sơn ghép triển vọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Xây dựng mô hình phát triển một số dòng sơn ghép triển vọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Xây dựng mô hình phát triển một số dòng sơn ghép triển vọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/01/2024
Nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế và sản xuất thử nghiệm viên nang hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu từ nguồn dược liệu thiên nhiên
Nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế và sản xuất thử nghiệm viên nang hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu từ nguồn dược liệu thiên nhiên

Nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế và sản xuất thử nghiệm viên nang hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu từ nguồn dược liệu thiên nhiên

Ngày 08/01/2024
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Ngày 20/12/2023
Lịch tiếp công dân Chung tay cải cách thủ tục hành chính Thông tin KHCN Điều tra nghiên cứu khoa học 2024 Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0