Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ
Thứ Hai, 29/10/2018
Từ viết tắt
Xem với cỡ chữ
Đọc bài viết
Tương phản

Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ xây dựng mô hình trồng cây Bạch chỉ (Angelica dahurica) thương phẩm có giá trị cao theo hướng GACP-WHO tại tỉnh Phú Thọ


Cơ quan chủ trì
Trường Đại học Hùng Vương
Chủ nhiệm
Hà Thị Thanh Đoàn
Lĩnh vực
Lĩnh vực phát triển Nông lâm nghiệp, Thuỷ sản.
Mục tiêu

 

Mục tiêu nghiên cứu:

1. Mục tiêu chung: Tiếp nhận và chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật nhân giống và trồng cây Bạch chỉ thương phẩm theo hướng GACP-WHO nhằm chủ động được giống, phát triển và bổ sung nguồn dược liệu có giá trị cao đáp ứng nhu cầu thị trường, phù hợp với định hướng phát triển cây dược liệu của tỉnh Phú Thọ.

2. Mục tiêu cụ thể:

- Xây dựng được mô hình sản xuất giống, trồng thương phẩm và chế biến dược liệu Bạch chỉ: Mô hình sản xuất Bạch chỉ giống (quy mô 2000m2, đảm bảo chủng loại giống có chất lượng cao, sạch bệnh); Mô hình trồng cây Bạch chỉ thương phẩm (quy mô 2,0 ha, năng suất củ đạt từ 2,2-2,5 tấn khô/ha, chất lượng củ Bạch chỉ đảm bảo theo tiêu chuẩn Dược điển Việt Nam IV); Mô hình sơ chế củ Bạch chỉ thương phẩm (công suất 1 tấn củ tươi/mẻ) .

- Hoàn thiện được hướng dẫn kỹ thuật trồng, sơ chế dược liệu Bạch chỉ theo hướng GACP-WHO phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng của tỉnh Phú Thọ.

- Đào tạo và chuyển giao quy trình kỹ thuật trồng, sơ chế dược liệu Bạch chỉ cho 05 cán bộ kỹ thuật và tập huấn kỹ thuật cho 50 lượt hộ nông dân.

Tóm tắt nội dung nghiên cứu chính:

1. Khảo sát, đánh giá, bổ sung thông tin thực hiện dự án.

a) Thu thập cơ sở dự liệu thứ cấp về  điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội của tỉnh Phú Thọ.

b) Điều tra thực trạng trồng cây Bạch chỉ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

c) Phân tích, đánh giá mẫu đất và nước vùng dự án theo tiêu chuẩn GACP-WHO.

2. Chuyển giao, tiếp nhận và đào tạo, tập huấn quy trình công nghệ

a) Chuyển giao và tiếp nhận 02 quy trình kỹ thuật:

b) Đào tạo, tập huấn quy trình công nghệ:

- Đào tạo kỹ thuật viên về Quy trình kỹ thuật canh tác cây Bạch chỉ theo hướng dẫn GACP-WHO.

- Tập huấn kỹ thuật cho người dân.

3. Triển khai xây dựng các mô hình.

Áp dụng các quy trình kỹ thuật được Trung tâm Nghiên cứu trồng và chế biến cây thuốc Hà Nội chuyển giao để xây dựng các mô hình.

a) Xây dựng mô hình sản xuất giốngBạch chỉ theo hướng GACP-WHO

- Quy mô 2000m2 tại huyện Thanh Sơn.

- Thực hiện thiết kế luống trồng, đào rạch, bón lót phân; gieo hạt, chăm sóc sau trồng và theo dõi các chỉ tiêu sinh trưởng, đánh giá năng suất.

- Đánh giá các chỉ tiêu về hiệu quả kinh tế, xã hội của mô hình.

b) Xây dựng mô hình trồng Bạch chỉ thương phẩm theo hướng GACP-WHO

- Quy mô 02 ha (01ha tại huyện Thanh Sơn và 01 ha tại huyện Phù Ninh).

- Thực hiện trồng Bạch chỉ và theo dõi sinh trưởng, sâu bệnh hại, đánh giá năng suất và chất lượng củ Bạch chỉ.

- Đánh giá chất lượng củ Bạch chỉ: Phân tích hàm lượng hoạt chất trong dược liệu (imperatorin, coumarin, tinh dầu), hàm lượng kim loại nặng, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật.

c)  Xây dựng mô hình sơ chế dược liệu Bạch chỉ

- Quy mô 60m2 tại Trường Đại học Hùng Vương, công suất Bạch chỉ công suất 1000kg củ tươi/mẻ đảm bảo theo tiêu chuẩn Dược điển Việt Nam IV.

- Thiết kế xây dựng hệ thống sấy củ Bạch chỉ.

- Thực hiện sơ chế và theo dõi, đánh giá quá trình sấy củ Bạch chỉ.

4.Tổ chức tuyên truyền, phổ biến kết quả dự án và Hội thảo, hội nghị.

- Tổ chức 01 hội nghị đầu bờ giới thiệu kết quả thực hiện dự án.

- Xây dựng 01 phóng sự truyền hình giới thiệu kết quả thực hiện dự án, khuyến cáo nhân rộng kết quả mô hình đến các địa bàn của tỉnh Phú Thọ.

- In ấn tài liệu, tờ rơi hướng dẫn kỹ thuật trồng Bạch chỉ làm giống và Bạch chỉ thương phẩm.

- Khuyến cáo nhân rộng mô hình.


Phương pháp
kế thừa, chọn lựa,..
Kết quả dự kiến
- Báo cáo tổng hợp kết quả dự án. - Bộ tư liệu điều tra, khảo sát và bộ phiếu điều tra, khảo sát. - 04 báo cáo chuyên đề: Kết quả khảo sát, phân tích khí hậu, đất đai, nguồn nước và để xuất vùng triển khai dự án; Kết quả xây dựng các mô hình. - Mô hình sản xuất Bạch chỉ giống theo hướng GACP-WHO (quy mô 2000m2, đúng giống, chất lượng cao sạch bệnh). - Mô hình trồng cây Bạch chỉ thương phẩm theo hướng GACP-WHO (quy mô 2,0 ha, năng suất củ đạt 2,2 – 2,5 tấn khô/ha, chất lượng củ Bạch chỉ đảm bảo tiêu chuẩn Dược điển Việt Nam IV). - Mô hình sơ chế dược liệu Bạch chỉ theo hướng GACP-WHO (01 lò sấy củ Bạch chỉ, công suất 1000kg củ tươi/mẻ, chất lượng củ Bạch chỉ đảm bảo theo tiêu chuẩn Dược điển Việt Nam IV). - Bản hướng dẫn kỹ thuật trồng, sơ chế dược liệu Bạch chỉ theo hướng GACP-WHO phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng của tỉnh Phú Thọ. - Đào tạo 05 cán bộ kỹ thuật và tập huấn cho 50 lượt hộ nông dân. - 01 bộ tài liệu tuyên truyền. - 01 bài báo khoa học
Thời gian
30 tháng (từ tháng 4 năm 2017 đến hết tháng 10 năm 2019).
Lượt xem: 41BÀI VIẾT KHÁC
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Ngày 08/01/2024
Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/01/2024
Ứng dụng điện năng lượng mặt trời và công nghệ tự động hóa hỗ trợ, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Phú Thọ
Ứng dụng điện năng lượng mặt trời và công nghệ tự động hóa hỗ trợ, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Phú Thọ

Ứng dụng điện năng lượng mặt trời và công nghệ tự động hóa hỗ trợ, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/01/2024
Xây dựng mô hình phát triển một số dòng sơn ghép triển vọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Xây dựng mô hình phát triển một số dòng sơn ghép triển vọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Xây dựng mô hình phát triển một số dòng sơn ghép triển vọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/01/2024
Nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế và sản xuất thử nghiệm viên nang hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu từ nguồn dược liệu thiên nhiên
Nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế và sản xuất thử nghiệm viên nang hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu từ nguồn dược liệu thiên nhiên

Nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế và sản xuất thử nghiệm viên nang hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu từ nguồn dược liệu thiên nhiên

Ngày 08/01/2024
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Ngày 20/12/2023
Lịch tiếp công dân Chung tay cải cách thủ tục hành chính Thông tin KHCN Điều tra nghiên cứu khoa học 2024 Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0