Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ
Thứ Hai, 29/10/2018
Từ viết tắt
Xem với cỡ chữ
Đọc bài viết
Tương phản

Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật xây dựng mô hình sản xuất giống và trồng thương phẩm Gừng trâu theo hướng sản xuất hàng hóa tại tỉnh Phú Thọ.


Cơ quan chủ trì
Công ty CP Đầu tư - Ứng dụng và Chuyển giao công nghệ Phú Thọ
Chủ nhiệm
Nguyễn Quốc Huy
Lĩnh vực
Lĩnh vực nông lâm nghiệp
Mục tiêu
Mục tiêu nghiên cứu:
- Xây dựng thành công mô hình sản xuất giống chất lượng cao, sạch bệnh quy mô 3000m2 và mô hình trồng thương phẩm Gừng trâu quy mô 03ha (02ha trồng ngoài đất và 01ha trồng trong bao) làm cơ sở để nhân rộng vùng trồng Gừng trâu theo hướng sản xuất hàng hóa tại tỉnh Phú Thọ.
- Biên soạn bản hướng dẫn kỹ thuật sản xuất, bảo quản giống và trồng thương phẩm Gừng trâu (trong bao và ngoài đất) phù hợp với điều kiện tỉnh Phú Thọ.
- Đào tạo 5 cán bộ kỹ thuật của dự án và tập huấn cho 100 lượt người về kỹ thuật sản xuất giống và trồng thương phẩm Gừng trâu.
             - Đề xuất các giải pháp phát triển, cơ chế phối hợp giữa doanh nghiệp và người dân trong việc trồng và tiêu thụ sản phẩm Gừng trâu.
             Tóm tắt nội dung nghiên cứu chính:

 
1. Điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng sản xuất, tiêu thụ và khả năng phát triển Gừng trâu tại tỉnh Phú Thọ và lựa chọn địa điểm triển khai dự án.
2. Xây dựng mô hình sản xuất giống và trồng thương phẩm Gừng trâu.
a) Mô hình sản xuất giống Gừng trâu
- Quy mô và địa điểm: 3000 m2 tại thành phố Việt Trì.
- Thời gian thực hiện: năm 2015.
- Thiết kế mô hình và tổ chức xây dựng mô hình.
b) Mô hình trồng thương phẩm Gừng trâu dưới tán rừng
- Địa điểm: trên cơ sở kết quả khảo sát, lựa chọn địa điểm phù hợp.
- Quy mô: 01ha trồng trong bao tải và 02 ha trồng ngoài đất.
- Thời gian thực hiện: 2015-2016.
3. Đào tạo, tập huấn, hội nghị, hội thảo.
a) Đào tạo, tập huấn:
b) Hội nghị, hội thảo, tuyên truyền về kết quả và hiệu quả của mô hình:
4. Biên soạn tài liệu hướng dẫn kỹ thuật sản xuất giống và trồng thương phẩm cây Gừng trâu dưới tán rừng phù hợp với điều kiện tỉnh Phú Thọ.
5. Đề xuất các giải pháp phát triển và cơ chế phối hợp.
- Đề xuất các giải pháp phát triển và tiêu thụ Gừng trâu.
             - Xây dựng cơ chế phối hợp giữa doanh nghiệp với người dân trong việc trồng và tiêu thụ sản phẩm Gừng trâu.

Phương pháp

Kết quả dự kiến
Mô hình sản xuất giống Gừng trâu; Mô hình trồng thương phẩm gừng trâu; 02 bản hướng dẫn kỹ thuật; 05 cán bộ kỹ thuật và 100 lượt người dân về kỹ thuật trồng thương phẩm và bảo quản củ gừng trâu; 02 bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành; Báo cáo tổng kết và báo cáo tóm tắt kết quả dự án và tài liệu liên quan.
Thời gian
24 tháng (từ tháng 5/2015 đến tháng 5/2017).
Lượt xem: 131BÀI VIẾT KHÁC
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Ngày 08/01/2024
Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/01/2024
Ứng dụng điện năng lượng mặt trời và công nghệ tự động hóa hỗ trợ, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Phú Thọ
Ứng dụng điện năng lượng mặt trời và công nghệ tự động hóa hỗ trợ, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Phú Thọ

Ứng dụng điện năng lượng mặt trời và công nghệ tự động hóa hỗ trợ, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/01/2024
Xây dựng mô hình phát triển một số dòng sơn ghép triển vọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Xây dựng mô hình phát triển một số dòng sơn ghép triển vọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Xây dựng mô hình phát triển một số dòng sơn ghép triển vọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/01/2024
Nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế và sản xuất thử nghiệm viên nang hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu từ nguồn dược liệu thiên nhiên
Nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế và sản xuất thử nghiệm viên nang hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu từ nguồn dược liệu thiên nhiên

Nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế và sản xuất thử nghiệm viên nang hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu từ nguồn dược liệu thiên nhiên

Ngày 08/01/2024
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Ngày 20/12/2023
Lịch tiếp công dân Chung tay cải cách thủ tục hành chính Thông tin KHCN Thống kê KHCN Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0