Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ
Thứ Năm, 18/05/2023
Từ viết tắt
Xem với cỡ chữ
Đọc bài viết
Tương phản

Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ xây dựng mô hình thâm canh và chế biến sản phẩm chè xanh chất lượng cao từ giống chè LCT1 tại tỉnh Phú Thọ


1. Tên dự án: Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ xây dựng mô hình thâm canh và chế biến sản phẩm chè xanh chất lượng cao từ giống chè LCT1 tại tỉnh Phú Thọ

2. Mục tiêu dự án.

2.1. Mục tiêu chung.

Ứng dụng giải pháp công nghệ phù hợp trồng, thâm canh và chế biến sản phẩm chè xanh chất lượng cao từ giống chè LCT1 nhằm đa dạng hóa sản phẩm chè, nâng cao thu nhập cho người dân trồng chè góp phần phát triển nhãn hiệu chè và bổ sung vào cơ cấu giống chè chất lượng cao phù hợp chế biến chè xanh ở tỉnh Phú Thọ.

2.2. Mục tiêu cụ thể.

- Chuyển giao thành công các quy trình công nghệ trồng, mô hình tác động thâm canh và chế biến các sản phẩm chè từ giống chè LCT1 tại tỉnh Phú Thọ.

- Xây dựng thành công mô hình trồng mới 01 ha, mô hình tác động thâm canh 05 ha và mô hình chế biến các sản phẩm chè (1000kg chè xanh chất lượng cao, 500kg chè xanh viên và 300 kg chè matcha) từ giống chè LCT1 tại tỉnh Phú Thọ.

- Xây dựng tiêu chuẩn cơ sở cho các sản phẩm chè xanh chất lượng cao, chè xanh viên và chè matcha.

- Đào tạo 05 kỹ thuật viên tại cơ sở phối hợp và Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Chè; 100 lượt người về kỹ thuật trồng thâm canh và chế biến các sản phẩm chè từ giống chè LCT1.

3. Thời gian thực hiện: 30 tháng (từ tháng 02/2023 đến hết tháng 8/2025).

4. Sản phẩm của dự án:

- Báo cáo tổng kết, báo cáo tóm tắt kết quả dự án.

- Các báo cáo chuyên đề: Báo cáo khảo sát lựa chọn địa điểm, đánh giá

hiện trạng sản xuất, tiêu thụ và chế biến các sản phẩm chè; Báo cáo chuyển giao các quy trình công nghệ trồng, tác động thâm canh, chế biến các sản phẩm chè từ giống chè LCT1 tại tỉnh Phú Thọ; Báo cáo kết quả mô hình trồng mới và chăm sóc giống chè LCT1; Báo cáo kết quả mô hình tác động thâm canh giống chè LCT1 và báo cáo mô hình chế biến sản phẩm chè xanh chất lượng cao, chè xanh viên và chè matcha từ giống chè LCT1.

-   03 quy trình kỹ thuật thâm canh, kỹ thuật chế biến chè xanh chất lượng cao, kỹ thuật chế biến chè xanh viên từ giống chè LCT1(quy trình hoàn thiện).

- Mô hình trồng mới và chăm sóc giống chè LCT1(01 ha).

- Mô hình tác động thâm canh giống chè LCT1(04 ha cho tuổi chè 20 đạt 20 tấn/ha và 01 ha cho tuổi chè 8 đạt 15 tấn/ha).

- Mô hình chế biến các sản phẩm chè (1000kg chè xanh chất lượng cao, 500kg chè xanh viên và 300 kg chè matcha) từ giống chè LCT1 tại tỉnh Phú Thọ.

- 05 kỹ thuật viên và 100 lượt người tập huấn về kỹ thuật trồng, thâm canh và chế biến các sản phẩm chè từ giống chè LCT1.

- 01 bộ hồ sơ tài liệu tuyên truyền về kết quả thực hiện dự án.  

Lượt xem: 19BÀI VIẾT KHÁC
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Ngày 08/01/2024
Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/01/2024
Ứng dụng điện năng lượng mặt trời và công nghệ tự động hóa hỗ trợ, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Phú Thọ
Ứng dụng điện năng lượng mặt trời và công nghệ tự động hóa hỗ trợ, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Phú Thọ

Ứng dụng điện năng lượng mặt trời và công nghệ tự động hóa hỗ trợ, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/01/2024
Xây dựng mô hình phát triển một số dòng sơn ghép triển vọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Xây dựng mô hình phát triển một số dòng sơn ghép triển vọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Xây dựng mô hình phát triển một số dòng sơn ghép triển vọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/01/2024
Nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế và sản xuất thử nghiệm viên nang hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu từ nguồn dược liệu thiên nhiên
Nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế và sản xuất thử nghiệm viên nang hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu từ nguồn dược liệu thiên nhiên

Nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế và sản xuất thử nghiệm viên nang hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu từ nguồn dược liệu thiên nhiên

Ngày 08/01/2024
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Ngày 20/12/2023
Chung tay cải cách thủ tục hành chính Du lịch Phú Thọ Lịch tiếp công dân Thống kê KHCN Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0