Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ
Thứ Hai, 29/10/2018
Từ viết tắt
Xem với cỡ chữ
Đọc bài viết
Tương phản

Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ xây dựng mô hình nuôi Thỏ New Zealand theo hướng hàng hóa trên địa bàn huyện Lâm Thao - tỉnh Phú Thọ


Cơ quan chủ trì
Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ tỉnh Phú Thọ
Chủ nhiệm
Đào Tuấn Minh
Lĩnh vực
Lĩnh vực Nông lâm Ngư nghiệp.
Mục tiêu

 

Mục tiêu nghiên cứu:

- Xây dựng mô hình chăn nuôi Thỏ khép kín từ sinh sản đến thương phẩm quy mô 200 con bố mẹ và 5.000 con thương phẩm.

- Xây dựng bản hướng dưỡng kỹ thuật sinh sản và nuôi thương phẩm Thỏ New Zealand theo hướng hàng hóa phù hợp với điều kiện chăn nuôi của tỉnh.

- Đào tạo 5 kỹ thuật viên và tập huấn cho 100 lượt hộ dân nắm vững quy trình sinh sản và nuôi thương phẩm Thỏ New Zealand.

Tóm tắt nội dung nghiên cứu chính:

1. Khảo sát, đánh giá bổ sung thông tin và lựa chọn hộ tham gia

 Khảo sát tại huyện Lâm Thao.

2. Tiếp nhận tập huấn các quy trình công nghệ

          - Quy trình tiếp nhận: Quy trình kỹ thuật sinh sản và quy trình kỹ thuật nuôi thương phẩm thỏ New Zealand theo hướng hàng hóa.

          - Đơn vị chịu trách nhiệm và chỉ đạo thực hiện các quy trình công nghệ Trung tâm nghiên cứu Dê và Thỏ Sơn Tây chỉ đạo thực hiện các quy trình công nghệ, tiến hành hướng dẫn, tập huấn cho cán bộ của trung tâm, hộ dân tham gia thực hiện dự án các quy trình công nghệ. (Có quy trình công nghệ kèm theo)

3. Xây dựng mô hình nuôi thỏ khép kín từ sinh sản đến thương phẩm

3.1. Địa điểm: Huyện Lâm Thao – Tỉnh Phú Thọ.

3.2. Quy mô: sinh sản 200 con thỏ bố mẹ; thương phẩm 5000 con (Chia thành 6 đợt trong 15 tháng)

3.3. Phương thức nuôi: Nuôi nhốt.

3.4. Nội dung thực hiện:

a). Chuẩn bị điều kiện cơ sở hạ tầng, chuồng trại:

          + Lồng nuôi thỏ giống bố mẹ: 100 bộ (1 bộ gồm 2 chuồng, mỗi chuồng 1 con)

+ Lồng nuôi thỏ thương phẩm: 125 bộ (Quay vòng 2 lần sinh con. 1 bộ gồm 8 chuồng. 1 chuồng 2 con)

          + Tu sửa chuồng trại với diện tích: 520m2

b). Tiến hành mua thỏ bố mẹ:

          + Đơn vị cung cấp dự kiến: Trung tâm nghiên cứu dê và thỏ Sơn Tây

          + Giống thỏ: New Zealand

          + Tiêu chuẩn mua thỏ bố mẹ: Mua thỏ giống hậu bị 5 tháng tuổi. Trọng lượng đạt 3,1kg/con.

          + Số lượng: 200 con (170 thỏ cái, 30 thỏ đực)

          + Tỷ lệ Đực/Cái: 1:6

c)Tiến hành chăm sóc thỏ đực giống, thỏ cái sính sản:

d). Tiến hành phối giống

e). Tiến hành chăm sóc thỏ mẹ nuôi con, thỏ con theo mẹ và cai sữa sớm thỏ con

g). Tiến hành chăm sóc thỏ thương phẩm theo từng giai đoạn, tỉ lệ sinh trưởng phát triển của thỏ thương phẩm       

h). Theo dõi chỉ tiêu sinh trưởng phát triển của thỏ bố mẹ:

4. Xây dựng bản hướng dẫn kỹ thuật nuôi thỏ sinh sản và nuôi thỏ thương phẩm

5. Hội nghị, hội thảo, tổ chức đào tạo, tập huấn hướng dẫn quy trình chăn nuôi thỏ sinh sản và thương phẩm.

5.1. Tổ chức hội nghị và tuyên truyền kết quả:

+ Dự kiến tổ chức 01 hội nghị đầu bờ giới thiệu mô hình nuôi thỏ New Zealand

+ Tuyên truyền kết quả đạt được trên các kênh thông tin đại chúng

+ Đề xuất ứng dụng, nhân rộng dự án ở các địa phương khác.

5.2.Tổ chức đào tạo tập huấn:

a). Đào tạo:

+ Quy mô: Đào tạo 5 kỹ thuật viên

+ Đối tượng: chủ trang trại, hộ nông dân, cán bộ kỹ thuật của đơn vị chủ trì

+ Nội dung đào tạo: Đào tạo quy trình kỹ thuật chăn nuôi thỏ sinh sản và thương phẩm

b). Tập huấn:

+ Quy mô: Tập huấn 100 lượt người, chia thành 2 lớp, 50 người/lớp

+ Đối tượng: hộ nông dân, người lao động, chủ trang trại trong vùng dự án

+ Nội dung tập huấn: Tập huấn kỹ thuật chăn nuoi thỏ sinh sản và thương phẩm


Phương pháp
kế thừa, chọn loc, điều tra, khảo sát
Kết quả dự kiến
Mô hình nuôi Thỏ sinh sản quy mô 200 con bố mẹ và thương phẩm 5000 con. Đào tao, tập huấn được 5 kỹ thuật viên cơ sở, 100 lượt nông dân Bản hướng dẫn kỹ thuật nuôi thỏ sinh sản và thương phẩm Báo cáo khảo sát Báo cáo tổng kết dự án.
Thời gian
15 tháng (từ tháng 04/2017 đến tháng 07/2018)
Lượt xem: 11BÀI VIẾT KHÁC
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Ngày 08/01/2024
Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/01/2024
Ứng dụng điện năng lượng mặt trời và công nghệ tự động hóa hỗ trợ, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Phú Thọ
Ứng dụng điện năng lượng mặt trời và công nghệ tự động hóa hỗ trợ, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Phú Thọ

Ứng dụng điện năng lượng mặt trời và công nghệ tự động hóa hỗ trợ, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/01/2024
Xây dựng mô hình phát triển một số dòng sơn ghép triển vọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Xây dựng mô hình phát triển một số dòng sơn ghép triển vọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Xây dựng mô hình phát triển một số dòng sơn ghép triển vọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/01/2024
Nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế và sản xuất thử nghiệm viên nang hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu từ nguồn dược liệu thiên nhiên
Nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế và sản xuất thử nghiệm viên nang hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu từ nguồn dược liệu thiên nhiên

Nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế và sản xuất thử nghiệm viên nang hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu từ nguồn dược liệu thiên nhiên

Ngày 08/01/2024
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Ngày 20/12/2023
Lịch tiếp công dân Chung tay cải cách thủ tục hành chính Thông tin KHCN Thống kê KHCN Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0