Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ
Thứ Sáu, 19/05/2023
Từ viết tắt
Xem với cỡ chữ
Đọc bài viết
Tương phản

Ứng dụng thiết bị chuẩn đo lường trong kiểm định, hiệu chuẩn nhiệt ẩm kế và huyết áp kế điện tử trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.


1. Tên nhiệm vụ: Ứng dụng thiết bị chuẩn đo lường trong kiểm định, hiệu chuẩn nhiệt ẩm kế và huyết áp kế điện tử trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

2. Mục tiêu dự án.

2.1. Mục tiêu chung: Ứng dụng thiết bị chuẩn đo lường trong kiểm định, hiệu chuẩn nhiệt ẩm kế và huyết áp kế điện tử phục vụ công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng và mở rộng năng lực hoạt động dịch vụ của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng .

2.2. Mục tiêu cụ thể:

- Tiếp nhận, chuyển giao và lắp đặt 02 bộ thiết bị gồm:

+ 01 Bộ thiết bị chuẩn kiểm định nhiệt ẩm kế (01 tủ Tủ môi trường tạo nhiệt độ, độ ẩm chuẩn dung tích 50-70 lít và 01 Thiết bị đo nhiệt độ điểm sương, độ ẩm, nhiệt độ) đáp ứng theo ĐLVN 359:2022 Quy trình kiểm định Phương tiện đo nhiệt độ/độ ẩm không khí (nhiệt ẩm kế)

+ 01 Bộ thiết bị chuẩn kiểm định huyết áp kế điện tử (có phạm vi đo áp suất (0 ÷ 55) kPa hoặc (0 ÷  400) mmHg; sai số cho phép < 0,1 kPa hoặc 0,8 mmHg) đáp ứng theo ĐLVN 343:2020 Quy trình kiểm định Huyết áp kế điện tử.

- Đào tạo 02 cán bộ được chứng nhận kiểm định viên nhiệt ẩm kế.

- Hoàn thiện hồ sơ đề nghị Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ kiểm định nhiệt ẩm kế và huyết áp kế điện tử.

3. Thời gian thực hiện: 31 tháng (từ tháng 3/2023 đến tháng 9/2025).

4. Sản phẩm dự án:

- 01 bộ thiết bị chuẩn kiểm định thiết bị nhiệt ẩm kế và 01 bộ thiết bị chuẩn kiểm định huyết áp kế điện tử.

- Báo cáo kết quả vận hành thử thiết bị (kèm theo hồ sơ kết quả đo thử thiết bị chuẩn kiểm định nhiệt ẩm kế và huyết áp kế điện tử tại 10 cơ sở y tế, cơ sở bán lẻ thuốc trên địa bàn tỉnh Phú Thọ).

- Bộ tài liệu hướng dẫn vận hành bộ thiết bị chuẩn kiểm định thiết bị nhiệt ẩm kế và huyết áp kế điện tử.

- Hồ sơ đề nghị được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ kiểm định nhiệt ẩm kế và huyết áp kế điện tử.

- 02 cán bộ được cấp chứng chỉ kiểm định viên nhiệt ẩm kế.

- 01 bộ hồ sơ thông tin tuyên truyền về kết quả dự án.

- Báo cáo tổng kết toàn diện của dự án; báo cáo tóm tắt; báo cáo thống kê.

Lượt xem: 54BÀI VIẾT KHÁC
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Ngày 08/01/2024
Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/01/2024
Ứng dụng điện năng lượng mặt trời và công nghệ tự động hóa hỗ trợ, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Phú Thọ
Ứng dụng điện năng lượng mặt trời và công nghệ tự động hóa hỗ trợ, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Phú Thọ

Ứng dụng điện năng lượng mặt trời và công nghệ tự động hóa hỗ trợ, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/01/2024
Xây dựng mô hình phát triển một số dòng sơn ghép triển vọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Xây dựng mô hình phát triển một số dòng sơn ghép triển vọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Xây dựng mô hình phát triển một số dòng sơn ghép triển vọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/01/2024
Nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế và sản xuất thử nghiệm viên nang hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu từ nguồn dược liệu thiên nhiên
Nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế và sản xuất thử nghiệm viên nang hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu từ nguồn dược liệu thiên nhiên

Nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế và sản xuất thử nghiệm viên nang hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu từ nguồn dược liệu thiên nhiên

Ngày 08/01/2024
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Ngày 20/12/2023
Lịch tiếp công dân Chung tay cải cách thủ tục hành chính Thông tin KHCN Điều tra nghiên cứu khoa học 2024 Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0