Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ
Thứ Hai, 29/10/2018
Từ viết tắt
Xem với cỡ chữ
Đọc bài viết
Tương phản

Ứng dụng công nghệ vật lý điện tử để xử lý độc tố đối với sản phẩm rượu, được sản xuất bằng phương pháp thủ công truyền thống ở tỉnh Phú Thọ.


Cơ quan chủ trì
Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ tỉnh Phú Thọ
Chủ nhiệm
Nguyễn Thị Hồng Nga
Lĩnh vực
lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp
Mục tiêu

 Mục tiêu nghiên cứu:

-  Xây dựng 01 mô hình xử lý độc tố rượu khép kín từ khâu sản xuất rượu bằng phương pháp thủ công truyền thống đến xử lý độc tố trong rượu bằng công nghệ vật lý điện tử nhằm tạo sản phẩm rượu đạt tiêu chuẩn an toàn chất lượng theo quy định.

- Xây dựng bộ hồ sơ tiêu chuẩn chất lượng cơ sở đối với sản phẩm rượu sau xử lý độc tố.

- Tập huấn cho 100 lượt người sản xuất, kinh doanh rượu nấu bằng phương pháp thủ công truyền thống trên địa bàn tỉnh.

Tóm tắt nội dung nghiên cứu chính:

1. Khảo sát, đánh giá bổ sung để lựa chọn địa điểm và hộ tham gia sản xuất rượu thủ công trên địa bàn tỉnh

- Quy mô khảo sát: huyện Yên Lập, thành phố Việt Trì và một số huyện,

thành, thị trong tỉnh     

- Lựa chọn địa điểm và hộ tham gia mô hình.

2. Xây dựng mô hình xử lý độc tố trong rượu khép kín từ khâu sản xuất rượu bằng phương pháp thủ công truyền thống đến khâu xử lý độc tố trong rượu bằng công nghệ vật lý điện tử

2.1. Tổ chức sản xuất rượu thủ công (rượu men lá, rượu men bắc)

a) Địa điểm dự kiến: 02 cơ sở nấu rượu thủ công (cơ sở nấu rượu men lá tại huyện Yên Lập, cơ sở nấu rượu men bắc tại thành phố Việt Trì tỉnh Phú Thọ).

b) Quy mô: 4.000 lít/năm

c) Nội dung thực hiện:

- Chuẩn bị mặt bằng, thiết bị, nguyên vật liệu cho sản xuất

- Tiến hành sản xuất, theo dõi và đánh giá chất lượng sản phẩm

2.2. Tiếp nhận máy móc thiết bị, qui trình công nghệ xử lý độc tố và tiến hành xử lý độc tố trong rượu được nấu bằng phương pháp thủ công truyền thống, kiểm nghiệm phân tích các chỉ tiêu chất lượng sau xử lý

a) Địa điểm: Tại Trung tâm ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ

b) Quy mô: 4.000 lít/năm

- Chuẩn bị mặt bằng, nhà xưởng cho lắp đặt thiết bị. Tiến hành mua sắm, lắp đặt thiết bị. Tiếp nhận hướng dẫn vận hành thiết bị xử lý độc tố

- Kiểm nghiệm, phân tích các chỉ tiêu chất lượng sản phẩm sau xử lý: Tiến hành thu mẫu, kiểm nghiệm chất lượng mẫu.  Rượu sau khi xử lý được đong vào các vỏ chai (nậm rượu) dung tích 500 ml. Dán tem sản phẩm

2.3. Đánh giá hiệu quả của mô hình.

Năng suất xử lý. Chất lượng sản phẩm. Hạch toán giá thành sản phẩm, giá trị kinh tế, hiệu quả kinh tế.

3. Xây dựng bộ tiêu chuẩn chất lượng cơ sở đối với sản phẩm rượu sau

xử lý độc tố

Xây dựng hồ sơ và công bố bộ tiêu chuẩn cơ sở (TCCS) cho sản phẩm rượu đã được xử lý độc tố (Lập kế hoạch xây dựng TCCS; Biên soạn dự thảo TCCS; Tổ chức lấy ý kiến cho dự thảo TCCS; Tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp về các TCCS được xây dựng; Xử lý ý kiến và hoàn chỉnh dự thảo TCCS; Lập hồ sơ dự thảo TCCS; Thẩm tra dự thảo TCCS; Công bố TCCS).

4. Xây dựng hồ sơ nhãn hiệu hàng hóa đối với sản phẩm rượu sau xử lý độc tố (Lưu hành nội bộ)

- Xác định tên gọi sản phẩm rượu.

- Thiết kế hệ thống logo, tem nhãn, quy cách vỏ nậm rượu, vỏ chai rượu... đáp ứng tiêu chí dễ nhận diện, phân biệt được so với các sản phẩm khác cùng loại.

- Nhãn sản phẩm được in trực tiếp trên vỏ nậm, chai rượu hoặc dán tem nhãn giấy ...nhãn hiệu thể hiện rõ các thông tin cần thiết (Tên rượu, Cơ sở sản xuất; Định lượng; chỉ tiêu chất lượng; ngày sản xuất …).

5. Tập huấn, hội thảo và thông tin, tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá mô hình, đánh giá kết quả triển khai dự án và đề xuất ứng dụng, nhân rộng dự án.

5.1. Tổ chức các lớp tập huấn cho các chủ cơ sở, hộ gia đình sản xuất kinh doanh rượu

- Tập huấn cho 100 chủ cơ sở, hộ gia đình sản xuất kinh doanh rượu.

- Địa điểm: Tại thành phố Việt Trì

5.2. Tổ chức thông tin, tuyên truyền kết quả thực hiện dự án, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án

          - Tổ chức 01 cuộc hội thảo giới thiệu mô hình, hiệu quả của sản xuất rượu thủ công truyền thống ứng dụng công nghệ vật lý điện tử xử lý độc tố trong rượu cho sản phẩm chất lượng cao.

- Tổ chức giới thiệu, tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện thông tin, truyền thông (báo, đài truyền hình) về việc ứng dụng công nghệ từ trường đa phân cực trong sản xuất và chế biến rượu thủ công. 

-  Đánh giá kết quả triển khai dự án và đề xuất ứng dụng, nhân rộng dự án


Phương pháp
kế thừa, chọn lọc
Kết quả dự kiến
- Báo cáo tổng kết dự án - Bộ tư liệu khảo sát bổ sung - Thiết bị xử lý độc tố trong rượu bằng công nghệ vật lý điện tử công suất 60 lít/mẻ. Mô hình xử lý độc tố rượu khép kín từ khâu sản xuất rượu bằng phương pháp thủ công truyền thống đến khâu xử lý độc tố rượu bằng công nghệ vật lý điện tử, trong đó (02 mô hình sản xuất rượu men lá và men thuốc bắc bằng phương pháp thủ công truyền thống tại thành phố Việt Trì và huyện Yên Lập, quy mô 4.000 lít và 01 mô hình xử lý độc tố rượu tại thành phố Việt Trì, công suất quy mô 60 lít/mẻ). - 4.000 lít rượu được xử lý độc tố đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng an toàn theo quy định, trong đó hàm lượng methanol và aldehyde bằng hoặc thấp hơn tiêu chuẩn quy định. - Bộ tiêu chuẩn cơ sở đối với sản phẩm sau xử lý độc tố. Hồ sơ nhãn hiệu hàng hóa đối với sản phẩm rượu trắng sau xử lý độc tố - 01 hộ dân thực hiện sản xuất rượu men lá và 01 hộ dân sản xuất rượu trắng theo phương pháp thủ công truyền thống. - 100 lượt hộ nông dân được tập huấn về kỹ thuật sản xuất và xử lý độc tố rượu bằng công nghệ vật lý điện tử. Địa chỉ và quy mô ứng dụng dự kiến: - Mặt bằng sản xuất: Trên cơ sở diện tích hiện có và cơ sở vật chất trại thực nghiệm của Trung tâm ứng dụng tiến bộ KH&CN, đơn vị chủ trì dự án sẽ bố trí đủ diện tích nhà xưởng phục vụ sản xuất thử theo thuyết minh dự án được duyệt. - Bên cạnh đó Trung tâm bố trí cán bộ có trình độ, năng lực thực hiện việc tiếp thu và làm chủ các quy trình vận hành thiết bị; - Chuẩn bị các vật tư, nguyên vật liệu (gạo, men, chum,…) phục vụ cho triển khai sản xuất thử rượu truyền thống và xử lý rượu sau khi chưng cất bằng thiết bị điện từ trường đa phân cực.
Thời gian
16 tháng, từ tháng 4/2017 đến tháng 7/2018
Lượt xem: 12BÀI VIẾT KHÁC
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Ngày 08/01/2024
Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/01/2024
Ứng dụng điện năng lượng mặt trời và công nghệ tự động hóa hỗ trợ, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Phú Thọ
Ứng dụng điện năng lượng mặt trời và công nghệ tự động hóa hỗ trợ, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Phú Thọ

Ứng dụng điện năng lượng mặt trời và công nghệ tự động hóa hỗ trợ, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/01/2024
Xây dựng mô hình phát triển một số dòng sơn ghép triển vọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Xây dựng mô hình phát triển một số dòng sơn ghép triển vọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Xây dựng mô hình phát triển một số dòng sơn ghép triển vọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/01/2024
Nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế và sản xuất thử nghiệm viên nang hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu từ nguồn dược liệu thiên nhiên
Nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế và sản xuất thử nghiệm viên nang hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu từ nguồn dược liệu thiên nhiên

Nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế và sản xuất thử nghiệm viên nang hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu từ nguồn dược liệu thiên nhiên

Ngày 08/01/2024
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Ngày 20/12/2023
Lịch tiếp công dân Chung tay cải cách thủ tục hành chính Thông tin KHCN Thống kê KHCN Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0