Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ
Thứ Hai, 29/10/2018
Từ viết tắt
Xem với cỡ chữ
Đọc bài viết
Tương phản

Ứng dụng công nghệ mới “Máy cứu ngải và viên ngải cứu” thay thế phương pháp cứu ngải truyền thống phục vụ điều trị, chăm sóc sức khoẻ nhân dân tại tỉnh Phú Thọ.


Cơ quan chủ trì
Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Phú Thọ.
Chủ nhiệm
Nguyễn Thị Thúy Liên.
Lĩnh vực
Lĩnh vực phục vụ lợi ích cộng đồng.
Mục tiêu

 Mục tiêu nghiên cứu:

1. Mục tiêu chung: Tiếp nhận và làm chủ được kỹ thuật áp dụng sản phẩm công nghệ mới “máy cứu ngải và viên ngải cứu” thay thế phương pháp cứu ngải truyển thống phục vụ điều trị, chăm sóc sức khỏe nhân dân tại tỉnh Phú Thọ, góp phần nâng cao năng lực và hiệu quả trong việc ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ vào thực tiễn sản xuất và đời sống trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

2. Mục tiêu cụ thể:

- Xây dựng được các mô hình ứng dụng thành công công nghệ mới “máy cứu ngải và viên ngải cứu” vào điều trị, chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

- Áp dụng và thử nghiệm đánh giá hiệu quả chăm sóc, điều trị một bệnh thường gặp tại các cơ sở y tế cho 200 lượt người.

- Đào tạo được 6-8 cán bộ, kỹ thuật viên sử dụng thành thạo sản phẩm công nghệ; tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật sử dụng máy cứu ngải cho 30 cán bộ các cơ sở y tế và phổ biến, hướng dẫn sử dụng sản phẩm cho 200 lượt người dân.

 

Tóm tắt nội dung nghiên cứu chính:

1. Khảo sát đánh giá bổ sung, lựa chọn địa điểm triển khai dự án

- Khảo sát, đánh giá tình hình áp dụng các phương pháp cứu ngải hiện nay phục vụ điều trị trên địa bàn tỉnh; khảo sát đánh giá hiệu quả ứng dụng sản phẩm công nghệ của dự án tại Hải Phòng; đánh giá nhu cầu, khả năng ứng dụng sản phẩm công nghệ của dự án.

 - Lựa chọn các cơ sở y tế phù hợp để triển khai xây dựng các mô hình.

2. Tổ chức tiếp nhận, chuyển giao các sản phẩm công nghệ và đào tạo, tập huấn

- Tổ chức chuyển giao và tiếp nhận các sản phẩm công nghệ: Thiết bị công nghệ máy cứu ngải, viên ngải cứu (nguyên liệu chính); các tài liệu hướng dẫn sử dụng thiết bị, kỹ thuật sử dụng chăm sóc điều trị, tài liệu kiến thức khoa học và công nghệ liên quan,…

- Tổ chức đào tạo, tập huấn:  Đào tạo cho 6-8 kỹ thuật viên; tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật cho 30 cán bộ các cơ sở y tế tham gia các mô hình và tập huấn, phổ biến cho 200 lượt người dân.

3. Triển khai xây dựng các mô hình áp dụng phục điều trị, vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân

- Xây dựng các mô hình áp dụng:

+ Mô hình áp dụng chính tại Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Phú Thọ

+ Các mô hình điểm, gồm: Mô hình áp dụng tại một số cơ sở đông y cấp tỉnh; mô hình áp dụng tại cơ sở y tế cấp huyện; mô hình áp dụng tại một số cơ sở cấp xã và cơ sở đông y tư nhân.

- Xây dựng tài liệu hướng dẫn sử dụng, vận hành, chăm sóc, điều trị bằng “máy cứu ngải, viên ngải cứu” cho các cơ sở y tế và người sử dụng sản phẩm, dịch vụ của tỉnh Phú Thọ.

4. Tuyên truyền, hội thảo đánh giá kết quả xây dựng mô hình và đề xuất biện pháp ứng dụng nhân rộng kết quả dự án

- Tổ chức Hội thảo khoa học đánh giá kết quả, hiệu quả áp dụng công nghệ phục vụ điều trị, chăm sóc sức khỏe

- Tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu sản phẩm công nghệ và kết quả áp dụng đến các tổ chức, cá nhân trên địa bàn

- Đề xuất biện pháp, phương án ứng dụng, phát triển kết quả của dự án và chuyển giao sản phẩm công nghệ trên địa bàn tỉnh.


Phương pháp
-Kế thừa
Kết quả dự kiến
- Báo cáo tổng hợp kết quả dự án. - 05 báo cáo chuyên đề: Báo cáo kết quả xây dựng 02 mô hình; Báo cáo đánh giá hiệu quả áp dụng công nghệ mới; Kết quả khảo sát bổ sung thông tin thực hiện dự án; Báo cáo đề xuất phương án nhân rộng kết quả dự án. - Sản phẩm thiết bị công nghệ: 25 máy cứu ngải; 160 hộp viên ngải cứu. - Các mô hình ứng dụng thành công công nghệ mới “máy cứu ngải và viên ngải cứu” vào điều trị, chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ: 01 mô hình chính tại Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Phú Thọ và các mô hình điểm triển khai ứng dụng tại 10-15 cơ sở y tế từ tuyến tỉnh, huyện, xã trên địa bàn tỉnh. - 200 lượt người bệnh (tương ứng từ 100 - 150 bệnh nhân) được áp dụng để điều trị và chăm sóc sức khoẻ tại các cơ sở y tế. - 6-8 cán bộ, kỹ thuật viên được đào tạo sử dụng thành thạo sản phẩm công nghệ; 30 cán bộ các cơ sở y tế được tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật sử dụng máy cứu ngải; 200 lượt người dân được giới thiệu, phổ biến sản phẩm công nghệ của dự án. - 01 bộ tài liệu truyền thông và tài liệu hướng dẫn, sử dụng
Thời gian
18 tháng (từ tháng 5-2017 đến tháng 11-2018).
Lượt xem: 11BÀI VIẾT KHÁC
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Ngày 08/01/2024
Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/01/2024
Ứng dụng điện năng lượng mặt trời và công nghệ tự động hóa hỗ trợ, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Phú Thọ
Ứng dụng điện năng lượng mặt trời và công nghệ tự động hóa hỗ trợ, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Phú Thọ

Ứng dụng điện năng lượng mặt trời và công nghệ tự động hóa hỗ trợ, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/01/2024
Xây dựng mô hình phát triển một số dòng sơn ghép triển vọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Xây dựng mô hình phát triển một số dòng sơn ghép triển vọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Xây dựng mô hình phát triển một số dòng sơn ghép triển vọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/01/2024
Nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế và sản xuất thử nghiệm viên nang hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu từ nguồn dược liệu thiên nhiên
Nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế và sản xuất thử nghiệm viên nang hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu từ nguồn dược liệu thiên nhiên

Nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế và sản xuất thử nghiệm viên nang hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu từ nguồn dược liệu thiên nhiên

Ngày 08/01/2024
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Ngày 20/12/2023
Chung tay cải cách thủ tục hành chính Du lịch Phú Thọ Lịch tiếp công dân Thống kê KHCN Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0