Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ
Thứ Năm, 18/05/2023
Từ viết tắt
Xem với cỡ chữ
Đọc bài viết
Tương phản

Ứng dụng công nghệ khử ion điện dung (CDI) xử lý nước uống tại một số trường học trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.


1. Tên dự án: Ứng dụng công nghệ khử ion điện dung (CDI) xử lý nước uống tại một số trường học trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

2. Mục tiêu của Dự án:

2.1. Mục tiêu chung: Ứng dụng công nghệ khử ion điện dung (CDI) xử lý nước uống tại một số trường học, đáp ứng tiêu chuẩn nước uống theo QCVN 06-1:2010/BYT của Bộ Y tế, nhằm góp phần bảo vệ sức khoẻ người dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

2.2. Mục tiêu cụ thể:

   - Nghiên cứu thiết kế và hoàn thiện công nghệ xử lý nước uống phù hợp với điều kiện thực tế tại các điểm trường.

   - Xây dựng mô hình xử lý nước uống sử dụng công nghệ CDI tại 04 điểm trường trên địa bàn tỉnh Phú thọ.

   - Đề xuất giải pháp nhân rộng mô hình xử lý nước sửng dụng công nghệ CDI trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

3. Thời gian thực hiện: 26 tháng, từ tháng 03/2023 đến hết tháng 4/2025.

4. Sản phẩm dự kiến của Dự án:

- Báo cáo tổng kết, báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện dự án.

- Bộ tư liệu điều tra, khảo sát; báo cáo chuyên đề điều tra khảo sát.

- Báo cáo chuyên đề: Thiết kế và hoàn thiện công nghệ xử lý nước uống phù hợp với điều kiện thực tế tại các điểm trường.

- Báo cáo kết quả xây dựng mô hình xử lý nước uống sử dụng công nghệ khử ion điện dung (CDI) tại 04 điểm trường.

- Quy trình công nghệ xử lý nước sử dụng công nghệ CDI.

- 04 mô hình xử lý nước uống sử dụng công nghệ khử ion điện dung (CDI) tại 04 điểm trường (công suất xử lý nước uống đầu ra là 4 m3/ngày đêm/01 modun; Chất lượng nước sau xử lý đạt QCVN 06-1:2010/BYT của Bộ Y tế).

- Hướng dẫn vận hành, sử dụng mô hình thiết bị.

- Báo cáo đề xuất giải pháp nhân rộng mô hình xử lý nước sử dụng công nghệ CDI trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

 

Lượt xem: 49BÀI VIẾT KHÁC
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Ngày 08/01/2024
Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/01/2024
Ứng dụng điện năng lượng mặt trời và công nghệ tự động hóa hỗ trợ, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Phú Thọ
Ứng dụng điện năng lượng mặt trời và công nghệ tự động hóa hỗ trợ, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Phú Thọ

Ứng dụng điện năng lượng mặt trời và công nghệ tự động hóa hỗ trợ, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/01/2024
Xây dựng mô hình phát triển một số dòng sơn ghép triển vọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Xây dựng mô hình phát triển một số dòng sơn ghép triển vọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Xây dựng mô hình phát triển một số dòng sơn ghép triển vọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/01/2024
Nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế và sản xuất thử nghiệm viên nang hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu từ nguồn dược liệu thiên nhiên
Nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế và sản xuất thử nghiệm viên nang hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu từ nguồn dược liệu thiên nhiên

Nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế và sản xuất thử nghiệm viên nang hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu từ nguồn dược liệu thiên nhiên

Ngày 08/01/2024
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Ngày 20/12/2023
Lịch tiếp công dân Chung tay cải cách thủ tục hành chính Thông tin KHCN Điều tra nghiên cứu khoa học 2024 Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0