Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ
Thứ Năm, 03/10/2019
Từ viết tắt
Xem với cỡ chữ
Đọc bài viết
Tương phản

Ứng dụng CNTT trong đánh giá sự hài lòng và nâng cao tính minh bạch của cơ quan, tổ chức


Đây là ý kiến của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tại Hội nghị trực tuyến của Ủy ban quốc gia về Chính phủ điện tử (CPĐT), sáng 23/7.

 


Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

 

Xây dựng CPĐT gắn kết chặt chẽ với cải cách hành chính

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nhấn mạnh: Việc xây dựng CPĐT phải gắn kết chặt chẽ với cải cách hành chính và kinh nghiệm của các nước trên thế giới, không chỉ nhằm hiện đại hoá nền hành chính theo hướng ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, mà còn từng bước hoàn thiện bộ máy, cải cách thể chế, nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

Thời gian qua, công tác xây dựng CPĐT được gắn kết chặt chẽ với cải cách hành chính theo chỉ đạo của Thủ tướng, chúng ta đang nhìn thấy những nỗ lực làm thay đổi khá rõ nét và tích cực trong phương thức làm việc của các cơ quan hành chính Nhà nước. Đây là những bước đi quan trọng để bám sát mục tiêu xây dựng Chính phủ kiến tạo, phát triển, liêm chính, hành động, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

“Một trong những mục tiêu xây dựng CPĐT là cải cách hành chính hướng đến nâng cao chất lượng phục vụ người dân trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), Chính phủ đã ban hành Nghị định số 61/2018/NĐ-CP, là một trong những giải pháp thể hiện rõ quyết tâm của Chính phủ nhằm tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng phục vụ và đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết các TTHC”, Phó Thủ tướng Thường trực khẳng định.

Chúng ta xác định lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm và theo những quy định tại Nghị định thì toàn bộ quy trình giải quyết TTHC đều được theo dõi trên hệ thống điện tử, giúp nâng cao tính minh bạch, làm rõ trách nhiệm của mỗi phòng, ban, đơn vị trong từng khâu giải quyết TTHC, cũng như làm cơ sở để đánh giá việc giải quyết TTHC.

Đánh giá đa chiều và lượng hoá trên cơ sở ứng dụng CNTT đối với mức độ hoàn thành công việc của công chức

Những tiêu chí cụ thể, định lượng rõ ràng, gắn với cơ chế đa chiều như cấp trên đánh giá cấp dưới, đánh giá từ bên ngoài, đánh giá nội bộ… nhằm bảo đảm đánh giá khách quan nhất, được lượng hoá trên cơ sở ứng dụng CNTT, làm căn cứ cho việc cải thiện chất lượng, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức và phân loại, xếp hạng của các cơ quan, đơn vị. Đây cũng là nhiệm vụ mới và khó khăn, cần sự nỗ lực, nghiêm túc của các bộ, ngành, địa phương trong việc tổ chức công việc khoa học.

Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh: Chúng ta xây dựng Chính phủ kiến tạo, phục vụ người dân, thì khi người dân và doanh nghiệp cần phải giải quyết những thủ tục, nội bộ các cơ quan nhà nước phải tổ chức việc liên thông, phối hợp, trả hồ sơ đầu ra, không buộc người dân và doanh nghiệp phải đi lòng vòng…

Qua các cuộc kiểm tra, làm việc tại các địa phương, bộ, ngành cho thấy các cấp, các ngành đã rất nỗ lực bám sát các quy định và những yêu cầu của Chính phủ trong việc thiết lập Cổng dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin một cửa điện tử và điện tử hoá quy trình giải quyết các TTHC. Tại một số tỉnh, thành phố đã kiểm nghiệm sự đánh giá hài lòng của người dân trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử.

Hoàn thiện phương thức đánh giá giải quyết TTHC và khuyến khích người dân tham gia

Phó Thủ tướng đề nghị các bộ ngành, địa phương tập trung triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ và các nhiệm vụ tại Công điện 985 của Thủ tướng Chính phủ; lưu ý một số nhiệm vụ lớn.

Về việc thiết lập và nâng cấp Cổng dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ và cấp tỉnh, mỗi bộ, ngành, địa phương chỉ thiết lập một cổng dịch vụ công duy nhất để triển khai trong địa phương, ngành, lĩnh vực. Việc thiết lập, vận hành Cổng phải bảo đảm các chức năng theo quy định, đề cao nguyên tắc công khai, minh bạch, gắn với yêu cầu bảo đảm an toàn và an ninh thông tin, bảo vệ thông tin cá nhân. Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử được kết nối, tích hợp với Cổng dịch vụ công quốc gia để tạo điều kiện thuận lợi cho người dùng, công tác quản lý, giám sát của Chính phủ.

Cần đổi mới, hoàn thiện các phương thức đánh giá giải quyết TTHC, có cơ chế, giải pháp khuyến khích người dân và doanh nghiệp tham gia vào công tác này. Đặc biệt, lưu ý đến việc ứng dụng CNTT trong đánh giá sự hài lòng, giải quyết TTHC, chức năng đánh giá tự động của hệ thống thông tin một cửa điện tử. Đây là giải pháp để nâng cao tính minh bạch, khách quan, cũng là những thông tin chính xác hỗ trợ việc đánh giá hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, của cán bộ, công chức.

Theo Phó Thủ tướng Thường trực, các bộ, ngành, địa phương sớm ban hành quy chế quản lý Cổng dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử, bảo đảm sự phối hợp của các cơ quan trong vận hành hệ thống hiệu quả. Đồng thời khẩn trương ban hành quy trình nội bộ giải quyết từng TTHC trước khi xây dựng quy trình trên hệ thống thông tin một cửa điện tử, quy định nội bộ phải được rà soát, tính toán bảo đảm tính khoa học, chi tiết, cụ thể, bảo đảm sự thống nhất làm cơ sở cho việc theo dõi, đánh giá giải quyết TTHC có hiệu quả.

Nghiên cứu giải pháp và số hoá dữ liệu quản lý, kết quả giải quyết TTHC

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đề nghị các bộ, ngành, địa phương cần rà soát, tính toán, lựa chọn TTHC trong số thủ tục, hồ sơ phát sinh nhiều để cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 và 4. Nâng cấp chất lượng dịch vụ đang cung cấp theo hướng thân thiện với người dùng, đồng thời việc cung cấp và thực hiện dịch vụ cần có cơ chế xác định người dùng để bảo đảm an ninh, an toàn thông tin và bảo đảm tính pháp lý của giao dịch.

“Các bộ, ngành cần nghiên cứu các giải pháp và chủ động trong việc số hoá các dữ liệu quản lý, đặc biệt kết quả giải quyết TTHC bên cạnh các hình thức thủ công như cung cấp cho người dân chữ ký số để bảo đảm giá trị pháp lý trong việc thực hiện các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4. Việc thực hiện chữ ký số phải hết sức khoa học và bảo đảm an toàn, không để bị chiếm đoạt và sửa đổi”, Phó Thủ tướng Thường trực lưu ý.

Đồng thời, chuẩn bị thực hiện chuẩn hoá cơ sở dữ liệu TTHC của bộ, ngành, địa phương mình trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ để bảo đảm các yêu cầu mới của Cổng dịch vụ công quốc gia, bảo đảm thống nhất, đồng bộ.

Văn phòng Chính phủ khẩn trương triển khai Cổng dịch vụ công quốc gia, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương, kết nối với Cổng dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử của các bộ, ngành, địa phương.

Theo most.gov.vn

Lượt xem: 138BÀI VIẾT KHÁC
Cắt giảm thực chất các thủ tục hành chính để thuận tiện cho người dân, doanh nghiệp
Cắt giảm thực chất các thủ tục hành chính để thuận tiện cho người dân, doanh nghiệp

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung cắt giảm thực chất các thủ tục hành chính, quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh, đáp ứng hai yêu cầu về công tác quản lý và tạo sự thuận tiện cho người dân, doanh nghiệp.

Ngày 27/11/2023
Chính sách khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo
Chính sách khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo

Nghị định số 73/2023/NĐ-CP quy định rõ các chính sách khuyến khích và biện pháp bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Ngày 27/11/2023
Thủ tướng yêu cầu tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước
Thủ tướng yêu cầu tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 968/CĐ-TTg ngày 16/10/2023 yêu cầu các Bộ ngành, địa phương tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

Ngày 27/11/2023
Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ họp phiên thứ Sáu
Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ họp phiên thứ Sáu

Ngày 14/11/2023, đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ chủ trì phiên thứ Sáu của Ban chỉ đạo. Phiên họp được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối từ điểm cầu trụ sở Chính phủ tới 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngày 27/11/2023
Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ chỉ đạo tăng cường thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính
Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ chỉ đạo tăng cường thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính

Tại Văn bản số 4592/UBND-NCKS ngày 20/11/2023 về việc tăng cường thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Quang yêu cầu: Từ nay đến cuối năm 2023, Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận TTHC, đảm bảo 100% TTHC Chủ tịch UBND tỉnh công bố được tiếp nhận và giải quyết theo cơ chế một cửa, cập nhật đầy đủ thông t

Ngày 27/11/2023
Công bố Chỉ số cải cách hành chính và chỉ số hài lòng của người dân năm 2019
Công bố Chỉ số cải cách hành chính và chỉ số hài lòng của người dân năm 2019

Ngày 19/5, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình - Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ chủ trì hội nghị trực tuyến công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước năm 2019.

Ngày 20/05/2020
Lịch tiếp công dân Chung tay cải cách thủ tục hành chính Thông tin KHCN Điều tra nghiên cứu khoa học 2024 Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0