Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ
Thứ Hai, 29/10/2018
Từ viết tắt
Xem với cỡ chữ
Đọc bài viết
Tương phản

Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô hình trồng rừng thâm canh giống Keo lai nuôi cấy mô tế bào KLTA3 và KL2 năng suất cao trên một số điều kiện lập địa của tỉnh Phú Thọ.


Cơ quan chủ trì
Viện nghiên cứu cây nguyên liệu giấy.
Chủ nhiệm
Trần Hữu Chiến
Lĩnh vực
Lĩnh vực nông lâm nghiệp
Mục tiêu

 I. Mục tiêu nghiên cứu:

1. Mục tiêu chung

Ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật để xây dựng thành công mô hình trồng rừng thâm canh giống Keo lai nuôi cấy mô tế bào KLTA3 và KL2 năng suất cao làm cơ sở để nhân rộng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, góp phần bổ sung vào cơ cấu cây trồng lâm nghiệp, nâng cao hiệu quả kinh tế rừng trồng nhằm cải thiện đời sống và tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương.

2. Mục tiêu cụ thể

+ Điều tra, khảo sát bổ sung và thu thập tài liệu để đánh giá đề xuất vùng trồng các loại Keo lai bằng nguồn giống nuôi cấy mô trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

+ Xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trồng rừng thâm canh giống Keo lai KLTA3 và KL2 bằng giống nuôi cấy mô với quy mô 10 ha (05 ha giống KLTA3 và 05 ha KL2), năng suất tối thiểu đạt 20m3/ha/năm.

+ Hoàn thiện bản hướng dẫn kỹ thuật trồng rừng thâm canh 02 giống Keo lai KLTA3 và KL2 từ nguồn giống nuôi cấy mô (Tài liệu hướng dẫn được Sở Nông nghiệp và PTNT thông qua).

+ Nâng cao nhận thức cho người dân về trồng rừng thâm canh thông qua tập huấn kỹ thuật cho 100 lượt hộ nông dân về kỹ thuật trồng rừng trồng rừng thâm canh 02 giống Keo lai KLTA3 và KL2 từ nguồn giống nuôi cấy mô. 

II. Tóm tắt nội dung nghiên cứu chính:

1. Điều tra khảo sát, đánh giá, đề xuất vùng trồng Keo lai (chủ yếu về hiệu quả của trồng rừng thâm canh) và kế thừa tài liệu sẵn có (về khí hậu, thủy văn và đất đai từ các cơ quan chuyên môn như Sở Nông nghiệp và PTNT, Đài Khí tượng thủy văn…).

- Thu thập số liệu về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội các xã dự kiến xây dựng mô hình trồng rừng thâm canh.

- Khảo sát, lựa chọn địa điểm để xây dựng mô hình trồng rừng thâm canh 2 giống Keo lai KLTA3 và KL2.

- Tổng hợp số liệu, xây dựng báo cáo kết quả về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội và đề xuất vùng trồng Keo lai.

2. Xây dựng mô hình hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trồng rừng thâm canh giống Keo lai KLAT3 và KL2 bằng giống nuôi cấy mô với quy mô 10 ha (05 ha giống KLAT3 và 05 ha KL2). Địa điểm tại 02 huyện, năng suất tối thiểu đạt 20m3/ha/năm.

- Lựa chọn tổ chức, cá nhân tham gia mô hình đảm bảo có diện tích tối thiểu 2,5 ha trở lên, có lao động và điều kiện để tham gia xây dựng mô hình.

- Quy mô: 10 ha; Mật độ 1333 cây/ha (cự ly 3 x 2,5 m)

- Địa điểm xây dựng mô hình: Tại hai huyện Đoanh Hùng (05ha) và Thanh Sơn (05ha).   

- Theo dõi, đánh giá các chỉ tiêu sinh trưởng: Tỷ lệ sống, đường kính, chiều cao, năng suất rừng. Định kỳ một năm một lần. 

3. Hoàn thiện bản hướng dẫn kỹ thuật trồng thâm canh giống Keo KLTA3 và KL2 từ nguồn giống nuôi cấy mô phù hợp với điều kiện tỉnh Phú Thọ.

4. Chuyển giao, đào tạo tập huấn cho 100 lượt hộ nông dân kỹ thuật trồng thâm canh Keo lai nói chung và 02 loài Keo lai trên nói riêng.

+ Số lớp: 02 lớp (1 lớp/xã)

+ Số lượng học viên của mỗi lớp: 50 người

+ Địa điểm: huyện Đoan Hùng và Thanh Sơn.

+ Thời gian: 2 ngày (01 ngày lý thuyết + 01 ngày thực hành và giải đáp thắc mắc).


Phương pháp
pp khảo sát, kế thừa, thực nghiệm, chuyên gia, thống kê toán học
Kết quả dự kiến
Bộ tư liệu, điều tra, khảo sát và bản đề xuất vùng trồng Keo lai trên địa bàn tỉnh Phú Thọ Mô hình trồng rừng thâm canh 02 giống Keo lai KL2 và KLTA3 (10 ha). Tập huấn kỹ thuật trồng rừng thâm thâm canh cho các hộ nông dân khu vực dự án (100 lượt nông dân được tham gia hội nghị đầu bờ, tập huấn kỹ thuật trồng thâm canh 02 giống Keo lai nuôi cấy mô KLTA3 và KL2). Bộ tài liệu hướng dẫn kỹ thuật trồng thâm canh 02 giống Keo lai KLTA3 và KL2 01 bài báo đăng trên tạp chí trong nước. Báo cáo tổng kết dự án; báo cáo tóm tắt; báo cáo thống kê.
Thời gian
35 tháng (từ tháng 02 năm 2016 đến tháng 12 năm 2018).
Lượt xem: 53BÀI VIẾT KHÁC
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Ngày 08/01/2024
Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/01/2024
Ứng dụng điện năng lượng mặt trời và công nghệ tự động hóa hỗ trợ, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Phú Thọ
Ứng dụng điện năng lượng mặt trời và công nghệ tự động hóa hỗ trợ, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Phú Thọ

Ứng dụng điện năng lượng mặt trời và công nghệ tự động hóa hỗ trợ, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/01/2024
Xây dựng mô hình phát triển một số dòng sơn ghép triển vọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Xây dựng mô hình phát triển một số dòng sơn ghép triển vọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Xây dựng mô hình phát triển một số dòng sơn ghép triển vọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/01/2024
Nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế và sản xuất thử nghiệm viên nang hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu từ nguồn dược liệu thiên nhiên
Nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế và sản xuất thử nghiệm viên nang hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu từ nguồn dược liệu thiên nhiên

Nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế và sản xuất thử nghiệm viên nang hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu từ nguồn dược liệu thiên nhiên

Ngày 08/01/2024
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Ngày 20/12/2023
Lịch tiếp công dân Chung tay cải cách thủ tục hành chính Thông tin KHCN Điều tra nghiên cứu khoa học 2024 Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0