Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ
Thứ Hai, 11/05/2020
Từ viết tắt
Xem với cỡ chữ
Đọc bài viết
Tương phản

Từ 1/6/2020, 100% các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh phải sử dụng chữ ký số cá nhân, thực hiện giải quyết hồ sơ, công việc qua môi trường mạng


- Ngày 7/5/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Văn bản số 1858/UBND-KGVX về việc đẩy mạnh triển khai Đề án Chính quyền điện tử tỉnh Phú Thọ.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến

Thời gian qua, việc triển khai các nội dung Đề án chính quyền điện tử của tỉnh đã đạt những kết quả bước đầu: Việc gửi, nhận văn bản điện tử đã được thực hiện rộng rãi; các hội nghị trực tuyến dần được tổ chức thường xuyên; một số đơn vị đã tăng cường sử dụng chữ ký số, giải quyết hồ sơ công việc, thủ tục hành chính (TTHC) trên môi trường mạng; hệ thống một cửa điện tử và cung cấp dịch vụ công trực tuyến được triển khai đồng bộ,...

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị còn coi nhẹ việc ứng dụng CNTT trong quản lý, chỉ đạo, điều hành; ngại đổi mới, duy trì thói quen thủ công, giấy tờ; việc triển khai cung cấp dịch vụ công mức độ 3, 4 còn chậm,…

Để tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án Chính quyền điện tử trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị thống nhất quan điểm triển khai Chính quyền điện tử là yêu cầu cấp thiết, là xu thế tất yếu của đổi mới tư duy, phương thức điều hành, quản lý của chính quyền các cấp, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 tiếp tục có những diễn biến phức tạp như hiện nay. Xác định triển khai Chính quyền điện tử là nhiệm vụ trọng tâm của năm 2020.

Đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành: Triển khai sử dụng chữ ký số cá nhân, giải quyết công việc trên môi trường điện tử, tăng cường tổ chức hội nghị trực tuyến, tổ chức họp bàn và trao đổi công việc qua mạng; gắn chặt việc ứng dụng CNTT với cải cách hành chính, đổi mới lề lối, phương thức làm việc.

Lãnh đạo cơ quan, đơn vị phải đi đầu ứng dụng CNTT trong giải quyết công việc. Trong tháng 5/2020, lãnh đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thành, thị gương mẫu, triển khai trước việc sử dụng chữ ký số cá nhân. Từ 01/6/2020, 100% các cơ quan, đơn vị sử dụng chữ ký số cá nhân, thực hiện giải quyết hồ sơ, công việc qua môi trường mạng. Thực hiện nghiêm túc mục tiêu Đề án: Đến hết năm 2020, trên 80% hồ sơ công việc cấp tỉnh, 60% hồ sơ công việc tại cấp huyện và 30% hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng. Rà soát, đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4, phấn đấu đến hết năm 2020 cung cấp tối thiểu 30% dịch vụ công ở mức độ 4.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công, Chủ tịch UBND cấp huyện chỉ đạo bố trí bổ sung cán bộ, trang thiết bị để hướng dẫn người dân, doanh nghiệp làm quen, sử dụng thành thạo, tiến tới chủ động trong việc đăng ký giải quyết TTHC và nhận kết quả qua Internet, dịch vụ bưu chính công ích. UBND các huyện, thành, thị khẩn trương chỉ đạo UBND cấp xã xây dựng và đưa vào hoạt động bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại.

Các cơ quan báo chí, truyền thông, UBND các huyện, thành, thị tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn để người dân hiểu và tham gia sử dụng dịch vụ công trực tuyến hiệu quả.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm đầu mối, hướng dẫn các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị triển khai sử dụng chữ ký số và đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành. Khẩn trương triển khai trang bị hệ thống thiết bị phục vụ họp trực tuyến từ cấp tỉnh đến cấp xã, hoàn thành trong tháng 5/2020; hoàn thiện phần mềm quản lý điều hành văn bản, phần mềm quản lý điều hành công việc; đề xuất cơ chế vận hành, xây dựng hệ thống dữ liệu phục vụ hoạt động của Trung tâm điều hành thông minh (IOC).

Phối hợp với Sở Nội vụ theo dõi, đánh giá việc triển khai các nhiệm vụ Đề án chính quyền điện tử của các cơ quan, đơn vị, xác định đây là một tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị trong năm 2020.

Làm việc với các đơn vị cung cấp để có biện pháp hỗ trợ cước phí dịch vụ bưu chính công ích trong tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp. Hoàn thiện Kế hoạch triển khai Đề án Chính quyền điện tử năm 2020.

Theo phutho.gov.vn

Lượt xem: 112BÀI VIẾT KHÁC
Cắt giảm thực chất các thủ tục hành chính để thuận tiện cho người dân, doanh nghiệp
Cắt giảm thực chất các thủ tục hành chính để thuận tiện cho người dân, doanh nghiệp

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung cắt giảm thực chất các thủ tục hành chính, quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh, đáp ứng hai yêu cầu về công tác quản lý và tạo sự thuận tiện cho người dân, doanh nghiệp.

Ngày 27/11/2023
Chính sách khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo
Chính sách khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo

Nghị định số 73/2023/NĐ-CP quy định rõ các chính sách khuyến khích và biện pháp bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Ngày 27/11/2023
Thủ tướng yêu cầu tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước
Thủ tướng yêu cầu tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 968/CĐ-TTg ngày 16/10/2023 yêu cầu các Bộ ngành, địa phương tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

Ngày 27/11/2023
Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ họp phiên thứ Sáu
Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ họp phiên thứ Sáu

Ngày 14/11/2023, đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ chủ trì phiên thứ Sáu của Ban chỉ đạo. Phiên họp được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối từ điểm cầu trụ sở Chính phủ tới 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngày 27/11/2023
Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ chỉ đạo tăng cường thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính
Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ chỉ đạo tăng cường thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính

Tại Văn bản số 4592/UBND-NCKS ngày 20/11/2023 về việc tăng cường thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Quang yêu cầu: Từ nay đến cuối năm 2023, Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận TTHC, đảm bảo 100% TTHC Chủ tịch UBND tỉnh công bố được tiếp nhận và giải quyết theo cơ chế một cửa, cập nhật đầy đủ thông t

Ngày 27/11/2023
Công bố Chỉ số cải cách hành chính và chỉ số hài lòng của người dân năm 2019
Công bố Chỉ số cải cách hành chính và chỉ số hài lòng của người dân năm 2019

Ngày 19/5, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình - Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ chủ trì hội nghị trực tuyến công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước năm 2019.

Ngày 20/05/2020
Lịch tiếp công dân Chung tay cải cách thủ tục hành chính Thông tin KHCN Thống kê KHCN Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0