Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ
Thứ Tư, 03/04/2019
Từ viết tắt
Xem với cỡ chữ
Đọc bài viết
Tương phản

Tổng kinh phí thực hiện dự án: 1.018.000.000 đồng (Một tỷ, không trăm mười tám triệu đồng chẵn).


1. Mục tiêu nghiên cứu:

- Lựa chọn được những biểu tượng tiêu biểu đặc trưng văn hoá Hùng Vương và hoàn thiện thiết kế các sản phẩm lưu niệm mang đặc trưng văn hoá Hùng Vương.

 - Tổ chức sản xuất thử nghiệm các sản phẩm lưu niệm mang đặc trưng văn hoá Hùng Vương trên cơ sở liên doanh, liên kết với các doanh nghiệp.

- Tổ chức trưng bày, quảng bá, giới thiệu sản phẩm lưu niệm mang đặc trưng văn hoá Hùng Vương được sản xuất tới người tiêu dùng và khách du lịch trong và ngoài tỉnh.

2. Sản phẩm khoa học và công nghệ dự kiến:

- Bộ tư liệu khảo sát.

- Báo cáo tổng kết toàn diện của dự án; báo cáo tóm tắt; báo cáo thống kê.

- Các báo cáo chuyên đề:

+ Báo cáo đánh giá thực trạng thị trường sản xuất, tiêu thụ sản phẩm lưu niệm mang đặc trưng văn hoá Hùng Vương.

+ Báo cáo đánh giá kết quả sản xuất các sản phẩm lưu niệm mang đặc trưng văn hoá Hùng Vương.

+ Báo cáo đánh giá tình hình tiêu thụ, khả năng tiếp nhận sản phẩm của người tiêu dùng và khách du lịch trong và ngoài tỉnh đối với các sản phẩm sản xuất; khả năng thương mại hoá sản phẩm.

- 500 Cuốn Cẩm nang biểu tượng mang đặc trưng Văn hoá Hùng Vương được xuất bản và 02 bộ truyện tranh (Truyền thuyết Hùng Vương và Truyện Dân gian Đất Tổ) với số lượng 1.000 quyển được tái bản.

- Các sản phẩm lưu niệm mang đặc trưng văn hoá Hùng Vương được sản xuất và trưng bày (430 hộp đựng trà; 600 cốc; 220 tranh gốm; 100 tượng Chử Đồng Tử - Tiên Dung; 500 chiếc khăn lụa; 150 phụ kiện cài áo).

- 03 bài bài khoa học đăng tải trên các tạp chí chuyên ngành.

Lượt xem: 192BÀI VIẾT KHÁC
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Ngày 08/01/2024
Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/01/2024
Ứng dụng điện năng lượng mặt trời và công nghệ tự động hóa hỗ trợ, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Phú Thọ
Ứng dụng điện năng lượng mặt trời và công nghệ tự động hóa hỗ trợ, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Phú Thọ

Ứng dụng điện năng lượng mặt trời và công nghệ tự động hóa hỗ trợ, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/01/2024
Xây dựng mô hình phát triển một số dòng sơn ghép triển vọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Xây dựng mô hình phát triển một số dòng sơn ghép triển vọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Xây dựng mô hình phát triển một số dòng sơn ghép triển vọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/01/2024
Nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế và sản xuất thử nghiệm viên nang hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu từ nguồn dược liệu thiên nhiên
Nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế và sản xuất thử nghiệm viên nang hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu từ nguồn dược liệu thiên nhiên

Nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế và sản xuất thử nghiệm viên nang hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu từ nguồn dược liệu thiên nhiên

Ngày 08/01/2024
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Ngày 20/12/2023
Lịch tiếp công dân Chung tay cải cách thủ tục hành chính Thông tin KHCN Thống kê KHCN Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0