Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ
Thứ Hai, 03/02/2020
Từ viết tắt
Xem với cỡ chữ
Đọc bài viết
Tương phản

Tiến tới đồng bộ, liên thông hệ thống một cửa điện tử đến cấp xã


Trong quá trình xây dựng Chính quyền điện tử trên địa bàn tỉnh, mục tiêu quan trọng được tỉnh đặt ra là phải nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước đối với doanh nghiệp, người dân. Chính vì vậy, việc tiến tới đồng bộ, liên thông hệ thống một cửa điện tử từ trung ương đến cấp tỉnh, cấp huyện và xã được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, góp phần nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), phục vụ người dân và doanh nghiệp.

 

IMG-9874.jpg

100% TTHC được tiếp nhận, giải quyết thông qua hệ thống phần mềm một cửa điện tử tại Bộ phận Một cửa điện tử hiện đại thị xã Phú Thọ

Nâng cao chất lượng giải quyết TTHC

Vừa làm xong thủ tục chuyển đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bà Nguyễn Thị Phấn, xã Thục Luyện, huyện Thanh Sơn vui vẻ chia sẻ: Trước đây, mỗi lần đi làm các loại giấy tờ rất mất thời gian do phải qua nhiều phòng để thực hiện. Nhưng từ khi Bộ phận “Một cửa” của xã đi vào hoạt động tôi chỉ phải đến đây một lần là được hướng dẫn đầy đủ các loại thủ tục, giấy tờ, hẹn ngày trả kết quả, rất nhanh chóng.

Ông Nguyễn Thành Đồng - Phó Chủ tịch UBND xã Thục Luyện cho biết: Kể từ khi đưa vào hoạt động Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả, ứng dụng hệ thống phần mềm một cửa điện tử trong giải quyết TTHC đã giúp lãnh đạo xã có thể nắm bắt, trực tiếp chỉ đạo, giám sát việc xử lý hồ sơ trên hệ thống phần mềm hằng ngày, giúp việc giải quyết TTHC được nhanh gọn, hiệu quả, tạo sự hài lòng cho người dân.

Việc triển khai hệ thống một cửa điện tử trong các cơ quan nhà nước thời gian qua đã phát huy tính hiệu quả trong giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp. Năm 2016, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Viễn thông Phú Thọ xây dựng Hệ thống một cửa điện tử tích hợp Cổng dịch vụ công trực tuyến triển khai đến 100% sở, ngành, địa phương, cung cấp 100% dịch vụ công mức độ 2; 933 dịch vụ công mức độ 3; 7 dịch vụ công mức độ 4. Qua đó, giúp người dân và doanh nghiệp thuận tiện trong giải quyết các TTHC, không phải mất thời gian đi lại nhiều lần. Đồng thời, giúp lãnh đạo các cơ quan, đơn vị kiểm tra tiến độ giải quyết các dịch vụ công, từ đó tránh được tình trạng quan liêu, nhũng nhiễu, làm chậm tiến độ giải quyết hồ sơ của người dân.

Tỉnh cũng đã triển khai hệ thống hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh. Hệ thống đảm bảo kỹ thuật về kết nối liên thông với các cơ quan trung ương, giúp việc tiếp nhận, hướng dẫn, giám sát, đôn đốc, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính được tập trung, nhanh chóng, thuận tiện, công khai, minh bạch. Tính đến tháng 12/2019, Trung tâm đã tiếp nhận 39.062 hồ sơ, tỷ lệ giải quyết trước hạn và đúng hạn đạt 97%, phục vụ tốt nhu cầu người dân và doanh nghiệp.

Tuy nhiên, hệ thống phần mềm một cửa điện tử áp dụng trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh hiện nay do nhiều đơn vị cùng triển khai xây dựng nên còn thiếu tính đồng bộ; hệ thống chưa được triển khai đến 100% các xã gây khó khăn trong việc kết nối liên thông trong toàn tỉnh.

Hướng đến đồng bộ, liên thông đến cấp xã

IMG-6876.jpg

Hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh đảm bảo kết nối liên thông với các cơ quan trung ương

Đồng chí Lê Quang Thắng - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông cho biết: Hệ thống một cửa điện tử là công cụ quan trọng nhằm nâng cao chất lượng giải quyết TTHC phục vụ người dân và doanh nghiệp, chính vì vậy ngay sau khi Đề án Chính quyền điện tử được ban hành, Sở Thông tin và Truyền thông tích cực tham mưu cho UBND tỉnh tập trung triển khai nâng cấp hạ tầng CNTT của tỉnh, trong đó nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng hệ thống nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu (LGSP) của tỉnh nhằm tích hợp các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu trong tỉnh; đồng thời kết nối với hệ thống quốc gia. Tập trung triển khai đồng bộ, hiệu quả một cửa điện tử tới cấp xã, phường, thị trấn đảm bảo đủ điều kiện để kết nối, liên thông trong toàn tỉnh.

Vừa qua, ngày 9/12/2019, Cổng dịch vụ công Quốc gia chính thức được Chính phủ khai trương tạo thuận lợi cho người dân trong việc tra cứu TTHC, theo dõi thông tin, thực hiện các dịch vụ công trực tuyến của tất cả các ngành, lĩnh vực, các địa phương trên toàn quốc. Sau khi khai trương, các Bộ, ngành, địa phương phải kết nối và tích hợp các dịch vụ công để người dân, doanh nghiệp thuận tiện trong tra cứu, thực hiện. Như vậy, để đảm bảo tích hợp các dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền cấp tỉnh lên Cổng dịch vụ công Quốc gia, hệ thống cổng dịch vụ công và hệ thống một cửa điện tử sẽ phải đảm bảo triển khai đồng bộ, thống nhất từ cấp tỉnh đến cấp huyện, xã.

Đồng chí Lê Quang Thắng cho biết thêm: Trước mắt, Sở đang tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị thống nhất triển khai cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử đảm bảo kết nối liên thông từ cấp tỉnh, cấp huyện đến cấp xã theo yêu cầu của Chính phủ.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các huyện, thành, thị, các xã, thị trấn tiếp tục được đầu tư, củng cố theo hướng hiện đại, đáp ứng yêu cầu kết nối liên thông. Đồng chí Đinh Hải Nam - Chánh Văn phòng UBND huyện Yên Lập cho biết: Trong 2 năm 2018 - 2019, huyện đã tập trung bố trí nguồn lực xây dựng, đưa vào hoạt động Bộ phận Một cửa điện tử hiện đại và đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật CNTT đến tận cấp xã. 17/17 xã, thị trấn đều được đầu tư xây dựng bộ phận “Một cửa”, xây dựng phòng làm việc và mua sắm trang thiết bị. Thời gian tới, UBND huyện tiếp tục đầu tư hệ thống trang thiết bị, xây dựng hệ thống một cửa điện tử cấp xã theo hướng hiện đại nhằm đáp ứng yêu cầu kết nối liên thông của Chính phủ và của tỉnh.              

catbang.jpg

Ngày 26/12/2019, huyện Tam Nông chính thức khai trương Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa hiện đại

Cùng với đó, các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh đang khẩn trương phối hợp rà soát, nâng cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo kết nối liên thông từ trung ương đến cấp tỉnh, huyện và xã. Ông Đỗ Nam Hải - Giám đốc Viễn thông Phú Thọ cho biết: Đơn vị đã phối hợp với các đầu mối để tiến hành rà soát, chuẩn hóa dữ liệu toàn bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh trong cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC đảm bảo chính xác; triển khai các biện pháp kỹ thuật để đảm bảo kết nối, tích hợp liên thông hệ thống một cửa điện tử và các hệ thống thông tin từ Trung ương đến cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã.

Với những bước đi khẩn trương, tích cực, trong năm 2020, hệ thống một cửa điện tử và các hệ thống thông tin của tỉnh sẽ cơ bản đồng bộ, thống nhất, liên thông trong toàn hệ thống từ cấp tỉnh đến cấp xã, góp phần quan trọng trong công cuộc cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

 

Theo phutho.gov.vn

Lượt xem: 115BÀI VIẾT KHÁC
Cắt giảm thực chất các thủ tục hành chính để thuận tiện cho người dân, doanh nghiệp
Cắt giảm thực chất các thủ tục hành chính để thuận tiện cho người dân, doanh nghiệp

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung cắt giảm thực chất các thủ tục hành chính, quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh, đáp ứng hai yêu cầu về công tác quản lý và tạo sự thuận tiện cho người dân, doanh nghiệp.

Ngày 27/11/2023
Chính sách khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo
Chính sách khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo

Nghị định số 73/2023/NĐ-CP quy định rõ các chính sách khuyến khích và biện pháp bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Ngày 27/11/2023
Thủ tướng yêu cầu tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước
Thủ tướng yêu cầu tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 968/CĐ-TTg ngày 16/10/2023 yêu cầu các Bộ ngành, địa phương tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

Ngày 27/11/2023
Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ họp phiên thứ Sáu
Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ họp phiên thứ Sáu

Ngày 14/11/2023, đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ chủ trì phiên thứ Sáu của Ban chỉ đạo. Phiên họp được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối từ điểm cầu trụ sở Chính phủ tới 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngày 27/11/2023
Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ chỉ đạo tăng cường thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính
Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ chỉ đạo tăng cường thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính

Tại Văn bản số 4592/UBND-NCKS ngày 20/11/2023 về việc tăng cường thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Quang yêu cầu: Từ nay đến cuối năm 2023, Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận TTHC, đảm bảo 100% TTHC Chủ tịch UBND tỉnh công bố được tiếp nhận và giải quyết theo cơ chế một cửa, cập nhật đầy đủ thông t

Ngày 27/11/2023
Công bố Chỉ số cải cách hành chính và chỉ số hài lòng của người dân năm 2019
Công bố Chỉ số cải cách hành chính và chỉ số hài lòng của người dân năm 2019

Ngày 19/5, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình - Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ chủ trì hội nghị trực tuyến công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước năm 2019.

Ngày 20/05/2020
Lịch tiếp công dân Chung tay cải cách thủ tục hành chính Thông tin KHCN Điều tra nghiên cứu khoa học 2024 Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0