Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ
Thứ Sáu, 22/09/2023
Từ viết tắt
Xem với cỡ chữ
Đọc bài viết
Tương phản

Thông bảo tổ chức chủ trì thực hiện đề tài KH&CN cấp tỉnh năm 2023: “Nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế và sản xuất thử nghiệm viên nang hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu từ nguồn dược liệu thiên nhiên”


/Uploads/files/tb28.pdf

Lượt xem: 56BÀI VIẾT KHÁC
Thông báo tổ chức chủ trì thực hiện dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2024: “Ứng dụng phần mềm hỗ trợ công tác lập và quản lý kế hoạch thanh tra, kiểm tra trên địa bàn tỉnh Phú Thọ”
Thông báo tổ chức chủ trì thực hiện dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2024: “Ứng dụng phần mềm hỗ trợ công tác lập và quản lý kế hoạch thanh tra, kiểm tra trên địa bàn tỉnh Phú Thọ”

Thông báo tổ chức chủ trì thực hiện dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2024: “Ứng dụng phần mềm hỗ trợ công tác lập và quản lý kế hoạch thanh tra, kiểm tra trên địa bàn tỉnh Phú Thọ”

Ngày 01/02/2024
Thông báo tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh: “Hoàn thiện quy trình sinh sản và nuôi thương phẩm Cà Cuống Lethocerus indicus (Lepeletier et Serville, 1775) trên địa bàn tỉnh Phú Thọ”
Thông báo tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh: “Hoàn thiện quy trình sinh sản và nuôi thương phẩm Cà Cuống Lethocerus indicus (Lepeletier et Serville, 1775) trên địa bàn tỉnh Phú Thọ”

Thông báo tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh: “Hoàn thiện quy trình sinh sản và nuôi thương phẩm Cà Cuống Lethocerus indicus (Lepeletier et Serville, 1775) trên địa bàn tỉnh Phú Thọ”

Ngày 01/02/2024
Thông báo tổ chức chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh: “Nghiên cứu đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo lý luận chính trị, tổng kết thực tiễn và nghiên cứu khoa học của Trường chính trị tỉnh Phú Thọ”
Thông báo tổ chức chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh: “Nghiên cứu đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo lý luận chính trị, tổng kết thực tiễn và nghiên cứu khoa học của Trường chính trị tỉnh Phú Thọ”

Thông báo Tổ chức chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh: “Nghiên cứu đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo lý luận chính trị, tổng kết thực tiễn và nghiên cứu khoa học của Trường chính trị tỉnh Phú Thọ”

Ngày 01/02/2024
Thông báo tổ chức chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh: “Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Thông báo tổ chức chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh: “Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Thông báo tổ chức chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh: “Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ngày 01/02/2024
Thông báo tổ chức trúng tuyển chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2023: “Nghiên cứu phục tráng giống lúa nếp gà gáy và nếp quạ đen của tỉnh Phú Thọ”
Thông báo tổ chức trúng tuyển chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2023: “Nghiên cứu phục tráng giống lúa nếp gà gáy và nếp quạ đen của tỉnh Phú Thọ”

Thông báo tổ chức trúng tuyển chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2023: “Nghiên cứu phục tráng giống lúa nếp gà gáy và nếp quạ đen của tỉnh Phú Thọ”

Ngày 25/01/2024
Thông báo tổ chức chủ trì thực hiện dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2024: “Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ sinh học trong chăn nuôi theo hướng kinh tế tuần hoàn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Thông báo tổ chức chủ trì thực hiện dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2024: “Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ sinh học trong chăn nuôi theo hướng kinh tế tuần hoàn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Thông báo tổ chức chủ trì thực hiện dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2024: “Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ sinh học trong chăn nuôi theo hướng kinh tế tuần hoàn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ngày 25/01/2024
Chung tay cải cách thủ tục hành chính Du lịch Phú Thọ Lịch tiếp công dân Thống kê KHCN Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0