Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ
Thứ Sáu, 01/03/2024
Từ viết tắt
Xem với cỡ chữ
Đọc bài viết
Tương phản

Thẩm định thuyết minh dự án: Xây dựng mô hình hỗ trợ và liên kết hoạt động hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Phú Thọ


Sáng ngày 29/2, tại Sở Khoa học và Công nghệ, Hội đồng Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội nghị thẩm định thuyết minh dự án KH&CN cấp tỉnh: Xây dựng mô hình tổ chức hỗ trợ và liên kết hoạt động hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Phú Thọ. Dự án do Trung tâm Ứng dụng và Thông tin KHCN Phú Thọ chủ trì thực hiện. Thạc sĩ Đỗ Xuân Hoàn - Phó Giám đốc Sở KH&CN làm Chủ tịch Hội đồng.

Thạc sĩ Đỗ Xuân Hoàn - Phó Giám đốc Sở, Chủ tịch Hội đồng chủ trì Hội nghị

Trong thời gian qua, hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đã đạt được những kết quả nội bật, qua đó góp phần quan trọng trong phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Để tiếp tục có những định hướng mới cho sự phát triển khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo phù hợp trong giai đoạn tới, ngày 02/8/2022, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tỉnh Phú Thọ đã ban hành Nghị quyết 76-NQTU về thực hiện Chương trình phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2030; Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Chương trình số 3079/Ctr-UBND ngày 09/8/2022 về Phát triển Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2030. Nghị quyết và Chương trình đã đưa ra những giải pháp lớn, quan trọng để thúc đẩy hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, trong đó nhấn mạnh việc đẩy mạnh các hoạt động đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh, liên kết với hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia, thúc đẩy hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp.

Thạc sĩ Hoàng Ngọc Châu - Giám đốc Trung tâm Ứng dụng và Thông tin KHCN, Chủ nhiệm dự án phát biểu tại Hội nghị

Tuy nhiên, cũng giống như nhiều địa phương khác, tinh thần KN ĐMST tỉnh Phú Thọ đã bắt đầu được lan tỏa nhưng vẫn còn khá mới mẻ. Kiến thức về khởi nghiệp, xây dựng mô hình kinh doanh, phát triển doanh nghiệp còn non trẻ. Các hoạt động về khởi nghiệp sáng tạo được tổ chức theo sự kiện mà chưa được truyền thông hệ thống. Các doanh nghiệp khởi nghiệp, các cá nhân vẫn gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm dịch vụ tư vấn, hỗ trợ và nguồn vốn. Các mô hình kinh tế của thanh niên cơ bản vẫn chưa được tiếp cận với các nguồn vốn vay ưu đãi, các nguồn vốn vay còn quá ít, chính sách ưu đãi còn hạn chế. Quá trình thực hiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, mở rộng và phát triển sản xuất còn lúng túng, gặp nhiều khó khăn; startup còn thiếu kinh nghiệm trong quản lý kinh tế và kiến thức về thị trường... Các mô hình kinh tế còn manh mún, nhỏ lẻ, chưa tương xứng với các tiềm năng thế mạnh của địa phương. Sản phẩm đầu ra từ các mô hình còn gặp nhiều khó khăn về thị trường tiêu thụ, chủ yếu bán trên thị trường tự do, không qua hợp đồng, liên kết với các đơn vị thu mua chuyên nghiệp; một số mô hình sản xuất theo kiểu tự phát, chưa chú trọng quy hoạch phát triển sản xuất… Do đó, việc đề xuất triển khai xây dựng mô hình tổ chức hỗ trợ và liên kết các tổ chức trong hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh Phú Thọ là hết sức cần thiết trong giai đoạn hiện nay.

Thạc sĩ Trần Bích Hạnh - Phó Giám đốc Trung tâm Ứng dụng và Thông tin KHCN, thư ký dự án trình bày thuyết minh dự án

Mục tiêu chung của dự án là xây dựng thành công mô hình tổ chức hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo phù hợp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ nhằm liên kết chặt chẽ các thành tố trong hệ sinh thái và tổ chức hoạt động bài bản, hiệu quả trong việc hỗ trợ, tạo lập môi trường thuận lợi để thúc đẩy phát triển các loại hình doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Phú Thọ.

Tại Hội nghị, sau khi nghe cơ quan chủ trì trình bày thuyết minh dự án, các thành viên Hội đồng đã có nhận xét và yêu cầu cơ quan chủ trì chỉnh sửa một số nội dung theo ý kiến của các thành viên Hội đồng. Kết luận tại Hội nghị, Chủ tịch Hội đồng đã thống nhất kiến nghị Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ phê duyệt cho triển khai thực hiện dự án trong thời gian tới./.

Ngọc Lan

Lượt xem: 405BÀI VIẾT KHÁC
Cuộc thi trực tuyến “Công nhân, viên chức, lao động tìm hiểu về công tác An toàn, vệ sinh lao động”
Cuộc thi trực tuyến “Công nhân, viên chức, lao động tìm hiểu về công tác An toàn, vệ sinh lao động”

Thực hiện Kế hoạch số 51/KH - TLĐ ngày 08/4/2024 của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam về việc tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Công nhân, viên chức, lao động tìm hiểu về công tác An toàn, vệ sinh lao động”, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam triển khai đến các cấp công đoàn trong toàn hệ thống

Ngày 22/04/2024
Nghiệm thu dự án thuộc Chương trình Phát triển Tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2021 - 2030
Nghiệm thu dự án thuộc Chương trình Phát triển Tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2021 - 2030

Ngày 19/4, tại Sở KH&CN đã tổ chức Hội nghị nghiệm thu dự án thuộc Chương trình Phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ: Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Phong Châu” cho các sản phẩm bánh sắn của huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ. Dự án do Ủy ban nhân dân huyện Phù Ninh chủ trì thực hiện.

Ngày 21/04/2024
Hưởng ứng "Tuần lễ quốc gia nước sạch  và vệ sinh môi trường năm 2024"
Hưởng ứng "Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024"

Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường hằng năm (từ ngày 29/4 đến ngày 6/5) do Thủ tướng Chính phủ phát động từ năm 1998 và được các Ban ngành Trung ương, địa phương và Nhân dân cả nước tích cực hưởng ứng giúp đạt được những kết quả đáng khích lệ về cấp nước và vệ sinh góp phần làm thay đổi chất lượng và điều kiện sống của người dân nông thôn.

Ngày 19/04/2024
Phát động cuộc thi ảnh, video "Việt Nam Hạnh phúc - Happy Viet Nam 2024"
Phát động cuộc thi ảnh, video "Việt Nam Hạnh phúc - Happy Viet Nam 2024"

Năm 2012, Liên hợp quốc đã chọn ngày 20/3 là Ngày Quốc tế Hạnh phúc theo đề xuất của Buhtan – một quốc gia có chỉ số hạnh phúc cao dựa trên các yếu tố về sức khỏe, tinh thần, giáo dục, môi trường và chất lượng sống của người dân, nhằm nhấn mạnh vai trò của hạnh phúc và sự hài lòng trong việc thúc đẩy phát triển bền vững và giảm nghèo đói, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của hạnh phúc và quyền con người trong quá trình hoạch định chính sách của mỗi quốc gia.

Ngày 16/04/2024
Đề án 844: nâng cao năng lực cho các chủ thể của hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo quốc gia
Đề án 844: nâng cao năng lực cho các chủ thể của hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo quốc gia

Ngày 28/3/2024, tại Hà Nội, Ban Điều hành Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” (gọi tắt là Đề án 844), Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tổ chức buổi họp toàn thể nhằm đánh giá kết quả đã đạt được của Đề án năm 2023, thông qua kế hoạch hoạt động năm 2024 và định hướng kế hoạch hoạt động Đề án những năm tiếp theo.

Ngày 11/04/2024
Thủ tướng ban hành công điện yêu cầu tăng cường bảo đảm an toàn thông tin mạng
Thủ tướng ban hành công điện yêu cầu tăng cường bảo đảm an toàn thông tin mạng

Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương rà soát, đánh giá tình hình bảo đảm an toàn thông tin mạng, báo cáo Thủ tướng trước ngày 30/4/2024.

Ngày 08/04/2024
Lịch tiếp công dân Chung tay cải cách thủ tục hành chính Thông tin KHCN Thống kê KHCN Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0