Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ
Thứ Tư, 03/04/2019
Từ viết tắt
Xem với cỡ chữ
Đọc bài viết
Tương phản

Tên nhiệm vụ: Xây dựng quy trình chiết xuất và bào chế viên nang giàu isoflavonoid có tác dụng hỗ trợ bảo vệ gan do rượu gây tổn thương từ Sắn dây (Puerariaspp.) thu hái tại tỉnh Phú Thọ


1. Mục tiêu nghiên cứu:

- Xây dựng phương pháp định tính và định lượng một số isoflavonoid chính trong rễ củ sắn dây.

- Xây dựng quy trình chiết xuất cao khô giàu isoflavonoid từ sắn dây thu hái tại tỉnh Phú Thọ (1,0 kg cao/mẻ; ≥ 40% isoflavonoid)

- Xây dựng quy trình bào chế viên nang chứa cao khô giàu isoflavonoid theo hướng có tác dụng hỗ trợ bảo vệ gan do rượu gây tổn thương (viên nang chứa 150 mg isoflavonoid).

- Sản xuất 5000 viên nang chứa 150 mg isoflavonoid toàn phần có tác dụng bảo vệ gan đạt tiêu chuẩn dược liệu.

- Đánh giá độc tính cấp và tác dụng bảo vệ gan gây độc do rượu của viên nang.

- Xây dựng tiêu chuẩn cơ sở cho cao chiết và viên nang.

2. Sản phẩm khoa học và công nghệ dự kiến:

- Báo cáo tổng kết đề tài, báo cáo tóm tắt và các báo cáo chuyên đề.

- Bộ số liệu điều tra, khảo sát.

- 12 Tiêu bản sắn dây.

- Bộ phương pháp định tính và định lượng các isoflavonoid trong rễ củ sắn dây.

- Quy trình công nghệ chiết xuất cao khô giàu isoflavonoid và tinh bột ở quy mô phòng thí nghiệm và pilot (1,0 kg cao/mẻ; ≥ 40% isoflavonoid).

- Quy trình bào chế viên nang chứa cao khô giàu isoflavonoid (150 mg isoflavonoid).

- 5000 viên nang chứa cao khô giàu isoflavonoid.

- Bộ tiêu chuẩn cơ sở cho cao chiết giàu isoflavonoid và viên nang chứa cao khô giàu isoflavonoid.

- Báo cáo về độc tính cấp và tác dụng bảo vệ gan của viên nang.

- Báo cáo về độ ổn định theo phương pháp lão hóa cấp tốc của viên nang.

- 01 bài báo đăng trên tạp trí chuyên ngành.

Lượt xem: 767BÀI VIẾT KHÁC
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Ngày 08/01/2024
Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/01/2024
Ứng dụng điện năng lượng mặt trời và công nghệ tự động hóa hỗ trợ, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Phú Thọ
Ứng dụng điện năng lượng mặt trời và công nghệ tự động hóa hỗ trợ, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Phú Thọ

Ứng dụng điện năng lượng mặt trời và công nghệ tự động hóa hỗ trợ, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/01/2024
Xây dựng mô hình phát triển một số dòng sơn ghép triển vọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Xây dựng mô hình phát triển một số dòng sơn ghép triển vọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Xây dựng mô hình phát triển một số dòng sơn ghép triển vọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/01/2024
Nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế và sản xuất thử nghiệm viên nang hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu từ nguồn dược liệu thiên nhiên
Nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế và sản xuất thử nghiệm viên nang hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu từ nguồn dược liệu thiên nhiên

Nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế và sản xuất thử nghiệm viên nang hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu từ nguồn dược liệu thiên nhiên

Ngày 08/01/2024
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Ngày 20/12/2023
Chung tay cải cách thủ tục hành chính Du lịch Phú Thọ Lịch tiếp công dân Thống kê KHCN Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0