Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ
Thứ Tư, 03/04/2019
Từ viết tắt
Xem với cỡ chữ
Đọc bài viết
Tương phản

Tên nhiệm vụ: Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ sinh sản nhân tạo và nuôi thương phẩm cá Nheo mỹ (Ictalurus punctatus) tại tỉnh Phú Thọ


1. Mục tiêu chung: Tiếp nhận và làm chủ được công nghệ sinh sản nhân tạo, quy trình kỹ thuật nuôi thương phẩm cá Nheo mỹ (Ictalurus punctatus) góp phần chủ động được con giống và từng bước chuyển giao, nhân rộng mô hình nuôi thương phẩm đến người dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ nhằm phát triển có hiệu quả đối tượng thủy sản mới.

2. Mục tiêu cụ thể:

- Tiếp nhận và làm chủ các quy trình kỹ thuật sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá Nheo mỹ (Ictalurus punctatus), gồm: Kỹ thuật nuôi võ; kỹ thuật sinh sản nhân tạo và ương nuối cá bột, cá hương thành cá giống; kỹ thuật nuôi thương phẩm.

- Xây dựng mô hình sản xuất giống cá Nheo mỹ (quy mô 100 cá bố mẹ, công suất 5.000 cá giống kích cỡ đạt 4-6 cm, cá khỏe mạnh).

- Xây dựng được mô hình nuôi thương phẩm cá Nheo mỹ (quy mô 0,5ha, mật độ nuôi 1,2 con/m2, kích cỡ cá giống 6-8cm, năng suất 24 tấn/ha).

- 5.000 cá giống (kích cỡ 4-6cm) và 12 tấn cá thương phẩm (trọng lượng trung bình đạt 2,5 - 3kg/con).

- Xây dựng được bản hướng dẫn kỹ thuật sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá Nheo mỹ trong ao phù hợp điều kiện tỉnh Phú Thọ.

- Đào tạo được 3-5 kỹ thuật viên làm chủ được quy trình công nghệ sản xuất nhân tạo và nuôi thương phẩm cá Nheo mỹ; tập huấn 100 lượt hộ nuôi thủy sản nắm được kỹ thuật nuôi cá Nheo mỹ.

3. Sản phẩm khoa học và công nghệ dự kiến:

- Báo cáo tổng hợp kết quả dự án.

- 01 mô hình sản xuất giống cá Nheo mỹ trong ao tại tỉnh Phú Thọ (quy mô: 100 cá bố mẹ, công suất 5.000 cá giống kích cỡ đạt 4-6 cm, cá khỏe mạnh).

- 01 Mô hình nuôi thương phẩm cá Nheo mỹ trong ao (quy mô 0,5ha, năng suất > 24 tấn/ha).

- Bản hướng dẫn kỹ thuật sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá Nheo mỹ trong ao phù hợp điều kiện tỉnh Phú Thọ.

- 5.000 con cá Nheo mỹ giống và 12 tấn cá Nheo mỹ thương phẩm.

- 03 - 05 kỹ thuật viên và 100 lượt người dân được tập huấn phổ biến kiến thức kỹ thuật nuôi thương phẩm cá Nheo mỹ trong ao.

- 02 báo cáo xây dựng mô hình và báo cáo kết quả khảo sát bổ sung.

- 01 bộ tài liệu khảo sát, quy trình kỹ thuật và tài liệu truyền thông, phổ biến kết quả dự án.

Lượt xem: 228BÀI VIẾT KHÁC
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Ngày 08/01/2024
Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/01/2024
Ứng dụng điện năng lượng mặt trời và công nghệ tự động hóa hỗ trợ, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Phú Thọ
Ứng dụng điện năng lượng mặt trời và công nghệ tự động hóa hỗ trợ, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Phú Thọ

Ứng dụng điện năng lượng mặt trời và công nghệ tự động hóa hỗ trợ, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/01/2024
Xây dựng mô hình phát triển một số dòng sơn ghép triển vọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Xây dựng mô hình phát triển một số dòng sơn ghép triển vọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Xây dựng mô hình phát triển một số dòng sơn ghép triển vọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/01/2024
Nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế và sản xuất thử nghiệm viên nang hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu từ nguồn dược liệu thiên nhiên
Nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế và sản xuất thử nghiệm viên nang hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu từ nguồn dược liệu thiên nhiên

Nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế và sản xuất thử nghiệm viên nang hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu từ nguồn dược liệu thiên nhiên

Ngày 08/01/2024
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Ngày 20/12/2023
Lịch tiếp công dân Chung tay cải cách thủ tục hành chính Thông tin KHCN Điều tra nghiên cứu khoa học 2024 Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0