Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ
Thứ Tư, 03/04/2019
Từ viết tắt
Xem với cỡ chữ
Đọc bài viết
Tương phản

Tên nhiệm vụ: Xây dựng mô hình sản xuất giống một số giống bưởi nhằm bảo tồn và sản xuất cây giống chất lượng cao tại tỉnh Phú Thọ.


1. Mục tiêu chung: Xây dựng được vườn cây đầu dòng các giống bưởi Da xanh, bưởi  đỏ Tân Lạc, bưởi Diễn nhằm bảo tồn và sản xuất cây giống chất lượng cao trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

2. Mục tiêu cụ thể:

- Xây dựng được 01 vườn cây đầu dòng các giống bưởi Da xanh, bưởi  đỏ Tân Lạc, bưởi Diễn có phẩm chất tốt, năng suất cao được nhân giống từ các cây đầu dòng tại các địa phương trong cả nước, số lượng 150 cây, tỉ lệ cây được công nhận cây đầu dòng đạt trên 60%.

- Xây dựng 01 mô hình sản xuất cây giống bưởi sạch bệnh đủ tiêu chuẩn xuất vườn theo TCVN 9302:2013, số lượng 10.000 cây giống

- Xây dựng bộ tiêu chuẩn cơ sở cây giống xuất vườn

- Tập huấn cho 100 lượt người dân nắm vững quy trình nhân giống, quy trình trồng và chăm sóc các loại cây ăn quả có múi; Thông tin tuyên truyền, nhân rộng kết quả dự án.

3. Sản phẩm khoa học và công nghệ dự kiến:

- Các số liệu điều tra, khảo sát bổ sung và các báo cáo chuyên đề:

+ Thực trạng sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ cây ăn quả có múi (bưởi da xanh, bưởi đỏ Tân Lạc, bưởi Diễn) trong cả nước và trên địa bàn tỉnh Phú Thọ;Tính thích ứng và khả năng nhân rộng, phát triển của các cây ăn quả có múi trên trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

+ Kết quả điều tra, thu thập cây giống các giống bưởi Da xanh, bưởi đỏ Tân Lạc, bưởi Diễn tại các địa phương

- 01 vườn cây đầu dòng các giống bưởi Da xanh, bưởi đỏ Tân Lạc, bưởi Diễn có phẩm chất tốt, năng suất cao được nhân giống từ các cây đầu dòng tại các địa phương trong cả nước, số lượng 150 cây, tỉ lệ cây được công nhận cây đầu dòng đạt trên 60%.

- 01 vườn nhân giống cây ăn quả có múi, số lượng 10.000 cây giống được sản xuất đạt tiêu chuẩn xuất vườn theo tiêu chuẩn 9302:2013.

- Bộ tiêu chuẩn cơ sở cây giống bưởi xuất vườn

- 100 lượt người dân được tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật nhân giống và trồng chăm sóc cây ăn quả có múi.

- Báo cáo tổng kết và báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện dự án.

Lượt xem: 839BÀI VIẾT KHÁC
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Ngày 08/01/2024
Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/01/2024
Ứng dụng điện năng lượng mặt trời và công nghệ tự động hóa hỗ trợ, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Phú Thọ
Ứng dụng điện năng lượng mặt trời và công nghệ tự động hóa hỗ trợ, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Phú Thọ

Ứng dụng điện năng lượng mặt trời và công nghệ tự động hóa hỗ trợ, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/01/2024
Xây dựng mô hình phát triển một số dòng sơn ghép triển vọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Xây dựng mô hình phát triển một số dòng sơn ghép triển vọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Xây dựng mô hình phát triển một số dòng sơn ghép triển vọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/01/2024
Nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế và sản xuất thử nghiệm viên nang hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu từ nguồn dược liệu thiên nhiên
Nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế và sản xuất thử nghiệm viên nang hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu từ nguồn dược liệu thiên nhiên

Nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế và sản xuất thử nghiệm viên nang hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu từ nguồn dược liệu thiên nhiên

Ngày 08/01/2024
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Ngày 20/12/2023
Lịch tiếp công dân Chung tay cải cách thủ tục hành chính Thông tin KHCN Thống kê KHCN Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0