Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ
Thứ Tư, 03/04/2019
Từ viết tắt
Xem với cỡ chữ
Đọc bài viết
Tương phản

Tên nhiệm vụ: Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô hình trang trại tổng hợp theo hướng hàng hóa tại huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ


1. Mục tiêu chung: Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để xây dựng mô hình trang trại tổng hợp theo hướng hàng hóa nhằm tạo mô hình điểm về phát triển kinh tế trang trại, cung cấp sản phẩm nông nghiệp an toàn phục vụ nhu cầu thị trường góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp nông thôn.

2. Mục tiêu cụ thể:

- Tiếp nhận và làm chủ 03 tiến bộ kỹ thuật (kỹ thuật trồng và chăm sóc cây thanh long, kỹ thuật trồng và chăm sóc cây dưa lê siêu ngọt; kỹ thuật chăn nuôi chim bồ câu pháp).

- Xây dựng mô hình trang trại tổng hợp bao gồm:

+ 01 mô hình nuôi chim bồ câu pháp (quy mô 300 cặp bố mẹ; 600 - 1000 con bồ câu thương phẩm).

+ 01 mô hình trồng thanh long ruột đỏ (diện tích 0,5 ha, năng suất đạt 40 - 60 tấn/ha/năm).

+ 01 mô hình trồng dưa lê siêu ngọt (diện tích 1 ha; năng suất 30 - 40 tấn/ha/năm).

- Xây dựng bản hướng dẫn kỹ thuật (kỹ thuật trồng và chăm sóc cây thanh long, kỹ thuật trồng và chăm sóc cây dưa lê siêu ngọt; kỹ thuật chăn nuôi chim Bồ câu pháp) phù hợp với điều kiện tỉnh Phú Thọ.

     - Đào tạo 05 cán bộ kỹ thuật và tập huấn cho 100 lượt hộ nông dân.

    3. Sản phẩm khoa học và công nghệ dự kiến:

- Báo cáo tổng kết dự án, báo cáo tóm tắt và các báo cáo chuyên đề.

- Mô hình trang trại tổng hợp bao gồm:

+ 01 mô hình nuôi chim bồ câu pháp (quy mô 300 cặp bố mẹ; 600 - 1000 con bồ câu thương phẩm).

+ 01 mô hình trồng thanh long ruột đỏ (diện tích 0,5 ha, năng suất đạt 40 - 60 tấn/ha/năm; trồng leo giàn, áp dụng công nghệ tưới phun mưa và chiếu sáng gián đoạn).

+ 01 mô hình trồng dưa lê siêu ngọt (diện tích 1,0 ha; năng suất đạt 30 - 40 tấn/ha/năm; ứng dụng màng phủ nông nghiệp).

- 03 bản hướng dẫn kỹ thuật (kỹ thuật trồng và chăm sóc cây thanh long, kỹ thuật trồng và chăm sóc cây dưa lê siêu ngọt; kỹ thuật chăn nuôi chim bồ câu pháp) phù hợp với điều kiện tỉnh Phú Thọ.

- Đào tạo 05 cán bộ kỹ thuật và tập huấn cho 100 lượt hộ nông dân.

Lượt xem: 213BÀI VIẾT KHÁC
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Ngày 08/01/2024
Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/01/2024
Ứng dụng điện năng lượng mặt trời và công nghệ tự động hóa hỗ trợ, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Phú Thọ
Ứng dụng điện năng lượng mặt trời và công nghệ tự động hóa hỗ trợ, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Phú Thọ

Ứng dụng điện năng lượng mặt trời và công nghệ tự động hóa hỗ trợ, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/01/2024
Xây dựng mô hình phát triển một số dòng sơn ghép triển vọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Xây dựng mô hình phát triển một số dòng sơn ghép triển vọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Xây dựng mô hình phát triển một số dòng sơn ghép triển vọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/01/2024
Nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế và sản xuất thử nghiệm viên nang hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu từ nguồn dược liệu thiên nhiên
Nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế và sản xuất thử nghiệm viên nang hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu từ nguồn dược liệu thiên nhiên

Nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế và sản xuất thử nghiệm viên nang hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu từ nguồn dược liệu thiên nhiên

Ngày 08/01/2024
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Ngày 20/12/2023
Lịch tiếp công dân Chung tay cải cách thủ tục hành chính Thông tin KHCN Thống kê KHCN Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0