Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ
Thứ Hai, 22/05/2023
Từ viết tắt
Xem với cỡ chữ
Đọc bài viết
Tương phản

Tên nhiệm vụ: Ứng dụng tiến bộ khoa học xây dựng mô hình sản xuất tảo xoắn Spirulina tại tỉnh Phú Thọ.


1. Tên nhiệm vụ: Ứng dụng tiến bộ khoa học xây dựng mô hình sản xuất tảo xoắn Spirulina tại tỉnh Phú Thọ.

2Mục tiêu dự án:

2.1. Mục tiêu chung: Tiếp nhận làm chủ quy trình công nghệ xây dựng thành công mô hình sản xuất tảo xoắn Spirulina tại tỉnh Phú Thọ nhằm tạo vùng nguyên liệu tảo cung cấp cho các doanh nghiệp chế biến dược, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng tại Việt Nam.

2.2. Mục tiêu cụ thể

- Tiếp nhận chuyển giao 02 quy trình công nghệ (Quy trình nhân giống và sản xuất tảo sinh khối; Quy trình thu hoạch và sử lý sinh khối tạo bột tảo khô).

- Xây dựng thành công 01 mô hình nuôi tảo trong nhà lưới khép kín (quy mô 1000 m2 gồm khu nhân giống, khu sản xuất và xử lý tạo nguyên liệu tảo khô, sản lượng đạt 1,000 kg tảo khô trong 2 năm).

- Hoàn thiện 02 bản hướng dẫn kỹ thuật nhân giống, sản xuất và thu hoạch tảo xoắn Spirulina phù hợp với điều kiện tỉnh Phú Thọ và xây dựng 01 bộ tiêu chuẩn cơ sở cho sản phẩm tảo.

- Đào tạo 03 kỹ thuật viên cơ sở sở nắm chắc kiến thức nuôi trồng, thu hoạch và sơ chế tảo xoắn.

3. Thời gian thực hiện: 27 tháng (từ tháng 3/2023 đến hết tháng 5/2025)

4. Sản phẩm của dự án.

- Báo cáo tổng kết, báo cáo tóm tắt kết quả dự án.

- Mô hình sản xuất tảo xoắn Spirulina quy mô 1000m2, sản lượng dự kiến đạt 1.000kg bột tảo khô (trong 2 năm triển khai dự án).

- 1.000kg bột tảo xoắn Spirulina dạng khô đạt tiêu chuẩn công bố.

- 02 Hướng dẫn kỹ thuật: Hướng dẫn kỹ thuật nhân giống và nuôi sinh khối tảo sinh khối; Hướng dẫn kỹ thuật thu hoạch và sử lý sinh khối tạo bột tảo khô phù hợp điều kiện tỉnh Phú Thọ.

- Hồ sơ công bố tiêu chuẩn cơ sở sản phẩm tảo xoắn đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của Bộ Y tế.

- Giấy chứng nhận cơ sở sản xuất đạt vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Hồ sơ hội thảo, tài liệu thông tin tuyên truyền kết quả thực hiện dự án.

- 03 kỹ thuật viên cơ sở được

Lượt xem: 23BÀI VIẾT KHÁC
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Ngày 08/01/2024
Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/01/2024
Ứng dụng điện năng lượng mặt trời và công nghệ tự động hóa hỗ trợ, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Phú Thọ
Ứng dụng điện năng lượng mặt trời và công nghệ tự động hóa hỗ trợ, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Phú Thọ

Ứng dụng điện năng lượng mặt trời và công nghệ tự động hóa hỗ trợ, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/01/2024
Xây dựng mô hình phát triển một số dòng sơn ghép triển vọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Xây dựng mô hình phát triển một số dòng sơn ghép triển vọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Xây dựng mô hình phát triển một số dòng sơn ghép triển vọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/01/2024
Nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế và sản xuất thử nghiệm viên nang hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu từ nguồn dược liệu thiên nhiên
Nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế và sản xuất thử nghiệm viên nang hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu từ nguồn dược liệu thiên nhiên

Nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế và sản xuất thử nghiệm viên nang hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu từ nguồn dược liệu thiên nhiên

Ngày 08/01/2024
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Ngày 20/12/2023
Chung tay cải cách thủ tục hành chính Du lịch Phú Thọ Lịch tiếp công dân Thống kê KHCN Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0