Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ
Thứ Hai, 18/03/2019
Từ viết tắt
Xem với cỡ chữ
Đọc bài viết
Tương phản

Tên nhiệm vụ: Ứng dụng công nghệ thụ tinh nhân tạo xây dựng mô sản xuất giống và mô hình nuôi thương phẩm giống gà nhiều cựa theo hướng an toàn sinh học tại huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ


   1. Mục tiêu chung: Tiếp nhận, làm chủ được công nghệ thụ tinh nhân tạo để sản xuất giống và hoàn thiện được quy trình kỹ thuật nuôi thương phẩm giống gà nhiều cựa tỉnh Phú Thọ góp phần chủ động được con giống và từng bước chuyển giao, nhân rộng mô hình nuôi thương phẩm giống gà nhiều cựa đến người dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

2. Mục tiêu cụ thể:

- Xây dựng được mô hình áp dụng công nghệ thụ tinh nhân tạo để sản xuất giống gà nhiều cựa (quy mô 250 gà mái và 10 gà trống, công suất 50 trứng/gà mái/năm, 3500-4200 gà nhiều cựa giống 01 ngày tuổi/năm) mô hình nuôi thương phẩm gà nhiều cựa (quy mô 3000-4000 gà nhiều cựa, tỷ lệ sống đạt 70-75%, năng suất trung bình gà thịt thương phẩm đạt 1-1,5kg/con) theo hướng an toàn sinh học tại huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ.

- Tiếp nhận và hoàn thiện được quy trình công nghệ thụ tinh nhân tạo cho gà nhiều cựa và quy trình nuôi thương phẩm gà nhiều cựa của tỉnh Phú Thọ theo hướng an toàn sinh học.

- Sản xuất được 12.000 trứng gà/năm (tỉ lệ trứng có phôi 70-75%, tỉ lệ nở 65-70%, tỉ lệ gà có cựa 60-65%), 3.500 - 4.200 con gà nhiều cựa giống (gà 01 ngày tuổi có cựa, được tiêm phòng) và 3.000 - 4.000 gà nhiều cựa thương phẩm (20 tuần tuổi, cân nặng đạt 1-1,5kg, được tiêm phòng) theo hướng an toàn sinh học.

- Xây dựng được bản hướng dẫn kỹ thuật sản xuất giống và nuôi thương phẩm giống gà nhiều cựa tỉnh Phú Thọ theo hướng an toàn sinh học.

- Đào tạo 03-05 kỹ thuật viên nắm chắc được kỹ thuật thụ tinh nhân tạo và nuôi thương phẩm giống gà nhiều cựa và tập huấn cho 50 lượt hộ dân chăn nuôi gia cầm về kỹ thuật chăn nuôi gà nhiều cựa theo hướng an toàn sinh học.

    3. Sản phẩm khoa học và công nghệ dự kiến:

- Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả dự án.

- Mô hình ứng dụng công nghệ sinh sản trong sản xuất gà giống nhiều cựa (quy mô 250 gà mái và 10 gà trống, công suất 50 trứng/gà mái/năm, 3500-4200 gà nhiều cựa giống 01 ngày tuổi/năm) theo hướng an toàn sinh học.

- Mô hình nuôi thương phẩm gà nhiều cựa (quy mô 3000-4000 gà nhiều cựa, tỷ lệ sống đạt 70-75%, cân nặng trung bình gà thịt thương phẩm đạt 1-1,5kg) theo hướng an toàn sinh học tại huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ.

- Quy trình công nghệ thụ tinh nhân tạo cho gà nhiều cựa và quy trình nuôi thương phẩm gà nhiều cựa của tỉnh Phú Thọ theo hướng an toàn sinh học.

- 12.000 trứng gà (tỉ lệ trứng có phôi 70-75%, tỉ lệ nở 65-70%, tỉ lệ gà có cựa 60-65%).

- 3.500 - 4.200 gà nhiều cựa giống (gà 01 ngày tuổi, được tiêm phòng).

- 3.000 - 4.000 gà nhiều cựa thương phẩm (gà 20 tuần tuổi, cân nặng đạt 1-1,5kg/con, được tiêm phòng).

- Bản hướng dẫn kỹ thuật sản xuất giống và nuôi thương phẩm giống gà nhiều cựa tỉnh Phú Thọ theo hướng an toàn sinh học.

     - 03-05 kỹ thuật viên được đào tạo và 50 lượt người dân được tập huấn phổ biến kiến thức.

     - 02 báo cáo xây dựng mô hình và báo cáo kết quả khảo sát bổ sung.

- 01 bộ tài liệu khảo sát, quy trình kỹ thuật và tài liệu truyền thông, phổ biến kết quả dự án.

Lượt xem: 205BÀI VIẾT KHÁC
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Ngày 08/01/2024
Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/01/2024
Ứng dụng điện năng lượng mặt trời và công nghệ tự động hóa hỗ trợ, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Phú Thọ
Ứng dụng điện năng lượng mặt trời và công nghệ tự động hóa hỗ trợ, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Phú Thọ

Ứng dụng điện năng lượng mặt trời và công nghệ tự động hóa hỗ trợ, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/01/2024
Xây dựng mô hình phát triển một số dòng sơn ghép triển vọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Xây dựng mô hình phát triển một số dòng sơn ghép triển vọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Xây dựng mô hình phát triển một số dòng sơn ghép triển vọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/01/2024
Nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế và sản xuất thử nghiệm viên nang hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu từ nguồn dược liệu thiên nhiên
Nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế và sản xuất thử nghiệm viên nang hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu từ nguồn dược liệu thiên nhiên

Nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế và sản xuất thử nghiệm viên nang hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu từ nguồn dược liệu thiên nhiên

Ngày 08/01/2024
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Ngày 20/12/2023
Lịch tiếp công dân Chung tay cải cách thủ tục hành chính Thông tin KHCN Điều tra nghiên cứu khoa học 2024 Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0