Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ
Thứ Tư, 03/04/2019
Từ viết tắt
Xem với cỡ chữ
Đọc bài viết
Tương phản

Tên nhiệm vụ: Ứng dụng công nghệ thông tin tuyên truyền, quảng bá di sản văn hoá và danh thắng nhằm thúc đẩy phát triển du lịch tỉnh Phú Thọ tới các quốc gia trên thế giới


1Mục tiêu chung:

Tuyên truyền, phổ biến và giới thiệu các di sản văn hoá và danh thắng của tỉnh Phú Thọ tới các quốc gia và vùng miền trên thế giới nhằm quảng bá sâu rộng và góp phần phát triển du lịch của tỉnh Phú Thọ.

2. Mục tiêu cụ thể:

- Xây dựng bộ tư liệu về các di sản văn hoá và danh thắng của tỉnh Phú Thọ bằng 06 thứ tiếng (Tiếng Anh; Tiếng Pháp; Hàn Quốc; Trung Quốc; Tây Ban Nha; Nhật Bản).

- Tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu các di sản văn hoá và danh thắng của tỉnh Phú Thọ trên các phương tiện thông tiện thông tin đại chúng.

3. Sản phẩm khoa học và công nghệ dự kiến:

- Bộ tư liệu điều tra, khảo sát.

 - Báo cáo tổng kết toàn diện của dự án; báo cáo tóm tắt.

- Các báo cáo chuyên đề:

+ Báo cáo đánh giá thực trạng tuyên truyền, quảng bá các di sản văn hoá và danh thắng của tỉnh Phú Thọ.

+ Báo cáo kết quả hội thảo đánh giá, chỉnh sửa và hoàn thiện bộ tài liệu về các di sản văn hoá và danh thắng của tỉnh Phú Thọ.

+ Báo cáo đánh giá hiệu quả tuyên truyền, quảng bá thu hút khách du lịch.

- Bộ tư liệu về các di sản văn hoá và danh thắng của tỉnh Phú Thọ được biên dịch sang các thứ tiếng. Cụ thể:

+ 11 chuyên đề (05 chuyên đề về di sản văn hoá; 05 chuyên đề về danh thắng và 01 chuyên đề tổng hợp về di sản văn hoá và danh thắng của Phú Thọ), mỗi chuyên đề được dịch sang 06 thứ tiếng (Tiếng Anh; Tiếng Pháp; Hàn Quốc; Trung Quốc; Tây Ban Nha; Nhật Bản).

+ 05 video clip về các di sản và danh thắng của Phú Thọ (có thuyết minh bằng tiếng Việt và phụ đề bằng 06 thứ tiếng).

+ 05 mẫu tờ rơi với số lượng 1.000 tờ giới thiệu về các di sản văn hoá và danh thắng của tỉnh Phú Thọ (bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài).

- Tuyên truyền, quảng bá bộ tư liệu về các di sản văn hoá và danh thắng của tỉnh Phú Thọ (10 Hợp đồng tuyên truyền trên các báo, tạp chí; 04 chuyên mục/chuyên trang trên các trang thông tin điện tử). 

Lượt xem: 750BÀI VIẾT KHÁC
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Ngày 08/01/2024
Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/01/2024
Ứng dụng điện năng lượng mặt trời và công nghệ tự động hóa hỗ trợ, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Phú Thọ
Ứng dụng điện năng lượng mặt trời và công nghệ tự động hóa hỗ trợ, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Phú Thọ

Ứng dụng điện năng lượng mặt trời và công nghệ tự động hóa hỗ trợ, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/01/2024
Xây dựng mô hình phát triển một số dòng sơn ghép triển vọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Xây dựng mô hình phát triển một số dòng sơn ghép triển vọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Xây dựng mô hình phát triển một số dòng sơn ghép triển vọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/01/2024
Nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế và sản xuất thử nghiệm viên nang hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu từ nguồn dược liệu thiên nhiên
Nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế và sản xuất thử nghiệm viên nang hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu từ nguồn dược liệu thiên nhiên

Nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế và sản xuất thử nghiệm viên nang hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu từ nguồn dược liệu thiên nhiên

Ngày 08/01/2024
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Ngày 20/12/2023
Chung tay cải cách thủ tục hành chính Du lịch Phú Thọ Lịch tiếp công dân Thống kê KHCN Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0