Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ
Thứ Tư, 03/04/2019
Từ viết tắt
Xem với cỡ chữ
Đọc bài viết
Tương phản

Tên nhiệm vụ: Ứng dụng công nghệ thông tin phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ gắn với xây dựng nông thôn mới tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2018 – 2020


1. Mục tiêu nghiên cứu:

- Nghiên cứu nâng cấp phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu (CSDL) về các tiến bộ khoa học kỹ thuật (KHKT) phục vụ phát triển kinh tế - xã hội cho các xã tham gia dự án.

- Trang bị, bổ sung các trang thiết bị cần thiết cho 20 xã xây dựng nông thôn mới tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2018 - 2020 phục vụ phổ biến kiến thức KH&CN.

- Tập huấn cho đội ngũ cán bộ có đủ năng lực quản lý, khai thác phần mềm. Tuyên truyền, phổ biến kiến thức về KH&CN cho người dân trên địa bàn các xã xây dựng nông thôn mới áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất và đời sống.

2. Sản phẩm khoa học và công nghệ dự kiến:

- Bộ tư liệu điều tra, khảo sát.

- Báo cáo tổng kết toàn diện của dự án; báo cáo tóm tắt; báo cáo thống kê.

- 03 báo cáo chuyên đề: Báo cáo đánh giá thực trạng; Báo cáo lựa chọn các giải pháp công nghệ; Báo cáo đánh giá kết quả vận hành thử nghiệm phần mềm.

- 01 bộ CSDL và Phần mềm quản lý CSDL về các tiến bộ KHKT được bổ sung và nâng cấp phát triển.

- Đĩa CD chứa bộ cài đặt, mã nguồn.

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng. Tài liệu tập huấn. Quy trình quản lý, sử dụng phần mềm.

- 40 cán bộ được tập huấn quản lý, sử dụng phần mềm.

- 200 người dân được tuyên truyền, phổ biến kiến thức về KH&CN.

- Hợp đồng (biên bản) chuyển giao thiết bị để quản lý, khai thác phần mềm.

- 01 Phóng sự và 01 bài báo khoa học.

 

Lượt xem: 218BÀI VIẾT KHÁC
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Ngày 08/01/2024
Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/01/2024
Ứng dụng điện năng lượng mặt trời và công nghệ tự động hóa hỗ trợ, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Phú Thọ
Ứng dụng điện năng lượng mặt trời và công nghệ tự động hóa hỗ trợ, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Phú Thọ

Ứng dụng điện năng lượng mặt trời và công nghệ tự động hóa hỗ trợ, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/01/2024
Xây dựng mô hình phát triển một số dòng sơn ghép triển vọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Xây dựng mô hình phát triển một số dòng sơn ghép triển vọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Xây dựng mô hình phát triển một số dòng sơn ghép triển vọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/01/2024
Nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế và sản xuất thử nghiệm viên nang hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu từ nguồn dược liệu thiên nhiên
Nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế và sản xuất thử nghiệm viên nang hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu từ nguồn dược liệu thiên nhiên

Nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế và sản xuất thử nghiệm viên nang hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu từ nguồn dược liệu thiên nhiên

Ngày 08/01/2024
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Ngày 20/12/2023
Lịch tiếp công dân Chung tay cải cách thủ tục hành chính Thông tin KHCN Điều tra nghiên cứu khoa học 2024 Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0