Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ
Thứ Tư, 03/04/2019
Từ viết tắt
Xem với cỡ chữ
Đọc bài viết
Tương phản

Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu xây dựng mô hình hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ


1. Mục tiêu chung: Hình thành được mô hình hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho sinh viên nhằm tạo môi trường để tổ chức, khai thác tiềm năng trí tuệ, tạo sự liên kết để hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

2. Mục tiêu cụ thể:

- Xác định, lựa chọn được các tiêu chí, mục tiêu, nội dung và điều kiện hoạt động của mô hình hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng phù hợp với điều kiện tỉnh Phú Thọ.

- Lựa chọn được không gian, địa điểm, môi trường phù hợp cho hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và xây dựng thành công mô hình hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho sinh viên các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức vận hành các hoạt động hỗ trợ của mô hình: Tìm kiếm, lựa chọn và tổ chức các hỗ trợ thành công từ 1-3 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh.

- Đào tạo nâng cao nhận thức, kỹ năng về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho cán bộ và sinh viên các trường đại học, cao đẳng.

3. Sản phẩm khoa học và công nghệ dự kiến:

- Báo cáo tổng kết và báo cáo tóm tắt kết quả đề tài.

- Báo cáo chuyên đề: Cơ sở khoa học và thực tiễn về hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Thực trạng hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh; Báo cáo kết quả xây dựng và hoạt động của mô hình hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của sinh viên các trường đại học, cao đẳng.

- Mô hình hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

- 02 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo được hỗ trợ thành công.

- Đề xuất, kiến nghị các giải pháp cho việc duy trì, nhân rộng mô hình hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh.

- 01 trang website về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

- Đào tạo 03 - 05 cán bộ nắm vững được kiến thức, kỹ năng trong hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và tập huấn cho 100 lượt cán bộ, sinh viên các trường đại học, cao đẳng về kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

 

Lượt xem: 204BÀI VIẾT KHÁC
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Ngày 08/01/2024
Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/01/2024
Ứng dụng điện năng lượng mặt trời và công nghệ tự động hóa hỗ trợ, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Phú Thọ
Ứng dụng điện năng lượng mặt trời và công nghệ tự động hóa hỗ trợ, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Phú Thọ

Ứng dụng điện năng lượng mặt trời và công nghệ tự động hóa hỗ trợ, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/01/2024
Xây dựng mô hình phát triển một số dòng sơn ghép triển vọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Xây dựng mô hình phát triển một số dòng sơn ghép triển vọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Xây dựng mô hình phát triển một số dòng sơn ghép triển vọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/01/2024
Nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế và sản xuất thử nghiệm viên nang hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu từ nguồn dược liệu thiên nhiên
Nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế và sản xuất thử nghiệm viên nang hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu từ nguồn dược liệu thiên nhiên

Nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế và sản xuất thử nghiệm viên nang hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu từ nguồn dược liệu thiên nhiên

Ngày 08/01/2024
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Ngày 20/12/2023
Lịch tiếp công dân Chung tay cải cách thủ tục hành chính Thông tin KHCN Điều tra nghiên cứu khoa học 2024 Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0