Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ
Thứ Tư, 03/04/2019
Từ viết tắt
Xem với cỡ chữ
Đọc bài viết
Tương phản

Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu xây dựng mô hình cảnh báo và phân vùng lũ quét cho tỉnh Phú Thọ thích ứng với biến đổi khí hậu


1. Mục tiêu chung: Ứng dụng kỹ thuật cảnh báo mới kết hợp với công nghệ thông tin địa lý và công nghệ viễn thám để xây dựng thành công mô hình cảnh báo và phân vùng lũ quét cho tỉnh Phú Thọ thích ứng với biển đổi khí hậu.

     2. Mục tiêu cụ thể:

         - Xây dựng bộ cơ sở dữ liệu GIS cho khu vực tỉnh Phú Thọ.

         - Xây dựng mô hình dự báo và phân vùng lũ quét khu vực tỉnh Phú Thọ thích ứng với biến đổi khí hậu.

          - Xây dựng bản đồ phân vùng và dự báo lũ quét khu vực tỉnh Phú Thọ.

         - Giới thiệu công nghệ, tập huấn sử dụng bản đồ và mô hình cảnh báo và phân vùng lũ quét cho đơn vị quản lý chuyên ngành tại tỉnh Phú Thọ.

      3. Sản phẩm khoa học và công nghệ dự kiến:

- Báo cáo tổng kết đề tài, báo cáo tóm tắt và các báo cáo chuyên đề.

- Quy trình công nghệ xử lý ảnh viễn thám cho thành lập bản đồ phân vùng lũ quét.

- 14 bản đồ chuyên đề tỉ lệ 1:50.000 và theo quy phạm của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Mô hình dự báo và phân vùng lũ quét khu vực tỉnh Phú Thọ (chạy trên  đĩa CD - mô hình cảnh báo nguy cơ lũ quét khu vực tỉnh Phú Thọ)

- Bản đồ phân vùng và cảnh báo lũ quét khu vực tỉnh Phú Thọ tỉ lệ 1:50.000 (kèm tài liệu hướng dẫn sử dụng).

- Bộ cơ sở dữ liệu GIS (01 đĩa CD - Cơ sở dữ liệu gồm 14 cơ sở dữ liệu chuyên đề theo chuẩn quốc gia).

- 01 bài báo đăng trên tạp trí chuyên ngành.

Lượt xem: 693BÀI VIẾT KHÁC
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Ngày 08/01/2024
Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/01/2024
Ứng dụng điện năng lượng mặt trời và công nghệ tự động hóa hỗ trợ, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Phú Thọ
Ứng dụng điện năng lượng mặt trời và công nghệ tự động hóa hỗ trợ, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Phú Thọ

Ứng dụng điện năng lượng mặt trời và công nghệ tự động hóa hỗ trợ, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/01/2024
Xây dựng mô hình phát triển một số dòng sơn ghép triển vọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Xây dựng mô hình phát triển một số dòng sơn ghép triển vọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Xây dựng mô hình phát triển một số dòng sơn ghép triển vọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/01/2024
Nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế và sản xuất thử nghiệm viên nang hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu từ nguồn dược liệu thiên nhiên
Nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế và sản xuất thử nghiệm viên nang hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu từ nguồn dược liệu thiên nhiên

Nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế và sản xuất thử nghiệm viên nang hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu từ nguồn dược liệu thiên nhiên

Ngày 08/01/2024
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Ngày 20/12/2023
Lịch tiếp công dân Chung tay cải cách thủ tục hành chính Thông tin KHCN Điều tra nghiên cứu khoa học 2024 Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0