Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ
Thứ Tư, 03/04/2019
Từ viết tắt
Xem với cỡ chữ
Đọc bài viết
Tương phản

Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu, xác định biện pháp kỹ thuật phòng trừ sâu, bệnh hại chính cây Keo tai tượng (Accacia mangium Willd.) và Keo lai (A.mangium x A.auriculiformis) tại tỉnh Phú Thọ.


1. Mục tiêu nghiên cứu:

- Xác định được danh mục, quy luật phát sinh phát triển, thành phần loài, đặc điểm sinh thái, sinh học của các loài sâu, bệnh hại chính Keo tai tượng (Accacia mangium Willd.) và keo lai (A.mangium x A.auriculiformis).

- Xác định được biện pháp kỹ thuật phù hợp để phòng trừ hiệu quả sâu, bệnh hại chính Keo tai tượng (Accacia mangium Willd.) và keo lai (A.mangium x A.auriculiformis) tại tỉnh Phú Thọ.

- Xây dựng được mô hình áp dụng thí điểm các biện pháp kỹ thuật phòng trừ sâu, bệnh hại chính Keo tai tượng (Accacia mangium Willd.) và keo lai (A.mangium x A.auriculiformis) tại 01 điểm rừng trồng.

- Xây dựng được bản hướng dẫn kỹ thuật phòng, trừ sâu, bệnh hại chính trên Keo tai tượng (Accacia mangium Willd.) và keo lai (A.mangium x A.auriculiformis) tại tỉnh Phú Thọ.

    - Đào tạo 03-05 kỹ thuật viên và tập huấn cho 50 lượt hộ dân trồng rừng trên địa bàn Phú Thọ về kỹ thuật phòng, trừ sâu, bệnh hại chính cây Keo tai tượng (Accacia mangium Willd.) và keo lai (A.mangium x A.auriculiformis).

2. Sản phẩm khoa học và công nghệ dự kiến:

- Báo cáo tổng kết và báo cáo tóm tắt kết quả đề tài.

- Danh mục thành phần sâu, bệnh hại chính keo lai và keo tai tượng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ và bộ mẫu sâu, bệnh hại chính keo lai và keo tai tượng.

- Báo cáo chuyên đề: Thực trạng tình hình sâu, bệnh hại chính keo lai và keo tai tượng; Đặc điểm sinh học và sinh thái học các loài sâu, bệnh hại chính trên cây keo lai và keo tai tượng; Kết quả nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật phòng, trừ sâu, bệnh hại chính trên cây keo lai và keo tai tượng.

- Báo cáo xây dựng mô hình áp dụng thử nghiệm các biện pháp kỹ thuật phòng, trừ sâu, bệnh hại chính cây keo lai và keo tai tượng.

- Các biện pháp kỹ thuật phòng, trừ sâu, bệnh hại chính trên cây keo lai và keo tai tượng.

- 04 Mô hình áp dụng thử nghiệm các biện pháp kỹ thuật phòng, trừ sâu, bệnh hại chính trên cây keo lai và keo tai tượng (quy mô: 0,25ha/mô hình).

- Bản hướng dẫn kỹ thuật phòng, trừ sâu, bệnh hại chính trên cây keo lai và keo tai tượng.

- Đào tạo 03 - 05 cán bộ kỹ thuật và tập huấn kỹ thuật phòng, trừ sâu, bệnh hại chính cây keo lai và keo tai tượng cho 50 lượt người dân.

     - 01-02 bài báo trên tạp chí chuyên ngành.

Lượt xem: 228BÀI VIẾT KHÁC
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Ngày 08/01/2024
Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/01/2024
Ứng dụng điện năng lượng mặt trời và công nghệ tự động hóa hỗ trợ, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Phú Thọ
Ứng dụng điện năng lượng mặt trời và công nghệ tự động hóa hỗ trợ, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Phú Thọ

Ứng dụng điện năng lượng mặt trời và công nghệ tự động hóa hỗ trợ, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/01/2024
Xây dựng mô hình phát triển một số dòng sơn ghép triển vọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Xây dựng mô hình phát triển một số dòng sơn ghép triển vọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Xây dựng mô hình phát triển một số dòng sơn ghép triển vọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/01/2024
Nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế và sản xuất thử nghiệm viên nang hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu từ nguồn dược liệu thiên nhiên
Nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế và sản xuất thử nghiệm viên nang hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu từ nguồn dược liệu thiên nhiên

Nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế và sản xuất thử nghiệm viên nang hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu từ nguồn dược liệu thiên nhiên

Ngày 08/01/2024
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Ngày 20/12/2023
Chung tay cải cách thủ tục hành chính Du lịch Phú Thọ Lịch tiếp công dân Thống kê KHCN Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0